Publicerad: 2023-06-26 10:43 | Uppdaterad: 2023-06-28 08:51

Nio studenter presenterade och försvarade framgångsrikt sitt examensarbete för en masterexamen i odontologi under 2023

personerna som examinerats
Foto: Nagihan Bostanci.

Institutionen för odontologi fortsätter att utveckla kliniska forskare genom fristående kurser på avancerad nivå som leder till antingen en masterexamen i odontologi eller en magisterexamen i oral hälsa eller i tandteknik.

Under 2023 blev nio studenter godkända på sitt examensarbete för masterexamen i odontologi. Vi vill gratulera följande framgångsrika studenter och varmt tacka inblandade utbildare, handledare och examinatorer för deras engagemang.

Majed Saleh Aloglah

Avhandlingens titel: Oralt kroniskt transplantat kontra värdsjukdom (cGVHD): Biologiska markörer och histopatologiska presentationer. Översiktsartikel
Handledare: Rachael Sugars
Extern examinator: Johanna Simin

Jessica Tarander

Avhandlingens titel: Utvärdering av två olika behandlingsmetoder av karies i primära molarer
Handledare: Annika Julihn
Extern examinator: Therese Kvist

Elisabeth Augustinsson Palmqvist

Avhandlingens titel: Långtidsresultat av preventiva, icke-operativa åtgärder vid parodontal behandling: En registerbaserad studie
Handledare: Nagihan Bostanci, Nivetha Gavriilidou
Extern examinator: Eva Nordendahl

Aafreen Gillani Haji

Avhandlingens titel: Effekten av vitamin D-tillskott på parodontal och peri-implantat hälsa. En systematisk granskning och metaanalys
Handledare: Elena Calciolari, Nagihan Bostanci, Benedetta Ghezzi
Extern examinator: Johanna Simin

Mae Suliman

Avhandlingens titel: Användning av anamnestiska uppgifter för utvärdering av sömnbruxism hos patienter med uttalat tandslitage utan bettfysiologiska besvär
Handledare: Wedad Hammoudi
Extern examinator: Abhishek Kumar

Berfin Shamlou

Avhandlingens titel: Noggrannhet av tredimensionell skanning av gommen - jämförelse av direkt intraoral skanning kontra indirekt skanning
Handledare: Niels Ganzer, Reinhilde Jacobs
Extern examinator: Agneta Karsten

Pallavi Khattar

Avhandlingens titel: Inflammatorisk profil vid diskdisplacering i käkleden
Handledare: Rachael Sugars, Mattias Ulmner
Extern examinator: Carina Krüger Weiner

Matteo Ghorbani

Avhandlingens titel: Inverkan av protetisk rehabilitering på orofacial estetik hos patienter med omfattande tandslitage
Handledare: Wedad Hammoudi
Extern examinator: Mats Trulsson

Emma Hallenstål

Avhandlingens titel: Användningen av EMG-apparater för att diagnosticera sömnbruxism hos patienter med extensivt tandslitage utan käkledsbesvär
Handledare: Wedad Hammoudi
Extern examinator: Hajer Jasim

Kursansvarig och examinator: Prof Nagihan Bostanci

Kursinstruktör och föreläsare: Dr Angelika Silbereisen

Kursadministratör: Cecilia Vestlind