Publicerad: 2020-09-22 13:59 | Uppdaterad: 2020-09-22 14:15

Panoramaröntgenbilder tagna vid tandläkarundersökningar kan avslöja risk för hjärtkärlsjukdom

I en studie av forskare vid Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Östra Finlands universitet och Karolinska Institutet upptäckt att åderförkalkning på halspulsådern hade ett samband med kronisk kranskärlsjukdom.

Forskare vid Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Östra Finlands universitet och Karolinska Institutet har i en gemensam studie på 508 personer upptäckt att åderförkalkning på halspulsådern hade ett samband med kronisk kranskärlsjukdom. De såg även ett direkt samband med bland annat rotspetsinflammationer, rotbehandlingar och käkbensförlust. Vidare såg de även ett samband med ett högt antal gramnegativa bakterier i tandplacket från tandköttsficka. Dessa bakterier kan vanlig antibiotika ha svårt att bekämpa. 

Forskargruppen kunde notera på de panoramaröntgenbilder, som togs i samband med tandläkarundersökningen, att upptäcktes en allvarlig åderförkalkning i halspulsådern hos de deltagande patienterna, var deras risk att avlida i hjärt- och kärlsjukdomar mer än tre gånger större jämfört med dem utan åderförkalkning i halspulsådern.

– Patienter som i panoramaröntgenundersökningar, i samband med tandläkarbesök, visar tecken på åderförkalkning i halspulsådern bör därför rekommenderas ytterligare undersökningar och bedömning hos läkare, säger docent Kåre Buhlin en av forskarna i studien. 

Hänvisning: Paju S, Pietiäinen M, Liljestrand JM, Lahdentausta L, Salminen A, Kopra E, Mäntylä P, Buhlin K, Hörkkö S, Sinisalo J, Pussinen PJ. Carotid artery calcification in panoramic radiographs associates with oral infections and mortality. International Endodontic Journal. DOI: 10.1111/iej.13394

Kontakt

Kåre Buhlin Lektor/Övertandläkare
+46852488276