Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Nio forskare från hela världen har publicerat en sammanfattning av de senaste framstegen inom diagnos och behandling av klusterhuvudvärk samt förståelsen av sjukdomens utveckling. Artikeln har nyligen publicerats i Lancet Neurology.
Nyheter
Ny forskning avslöjar att ärrbildning efter ryggmärgsskador är mer komplex än tidigare trott. Forskare har identifierat två typer av perivaskulära celler som huvudansvariga för bildningen av ärrvävnad, vilket hindrar nervregenerering och funktionell återhämtning. Dessa fynd, publicerade i Natural Neuroscience, är också relevanta för andra skador i hjärnan och ryggmärgen och kan leda till riktade terapier för att minska ärrbildning och förbättra resultaten.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat ett intressant potentiellt framtida terapeutiskt mål vid primär huvudvärk. De har funnit ökade mängder av en gen associerad med klusterhuvudvärk, MERTK, och dess ligand Gal-3, i vävnad från patienter med klusterhuvudvärk. Studien publicerades nyligen i The Journal of Headache and Pain.
Nyheter
För att vi ska hålla balansen ska mycket stämma. Inneröron och ögon behöver skicka rätt signaler till hjärna och hjärnbark. Det krävs god motorik, bra känsel – särskilt i fötterna – samt en frisk hjärna. Att rubbningar kan uppstå är inte konstigt, men hur ska de botas?
Nyheter
Zebrafiskar har en anmärkningsvärd förmåga att läka sin ryggmärg efter skada. Nu har forskare vid Karolinska Institutet avslöjat en viktig mekanism bakom detta fenomen – något som kan få betydelse för behandlingen av ryggmärgsskada hos människa.
Nyheter
Caroline Ran är en av tre forskare som får Pfizers och Svenska Huvudvärkssällskapets nyinstiftade forskningsstipendium inom migrän för sin forskning kring samband mellan migrän och psykisk ohälsa. Stipendiet delas ut vid SHS årsmöte i Halmstad den 15 maj 2024.
Nyheter
Bakteriell meningit är en förödande infektionssjukdom eftersom de flesta överlevande, även om de botas, lever med permanenta neurologiska funktionsnedsättningar såsom motorisk nedsättning, kognitiv försening, hörsel- och synnedsättning, kramper och psykiatriska störningar på grund av neuronal skada orsakad av infektionen. Forskare vid Karolinska Institutet kan nu avslöja nya insikter om mekanismerna för bakteriell hjärninvasion och neuronal skada vid bakteriell meningit.
Nyheter
Dominika Radziun, tidigare doktorand vid Karolinska Institutet och för närvarande postdoktor vid Donders Institute i Nederländerna, har nyligen tilldelats Glushko Dissertation Prize för sin doktorsavhandling med titeln "Body perception and brain plasticity in blind and sighted individuals".
Nyheter
I en studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature undersökte ett internationellt forskarlag, under ledning av Karolinska Institutet och MedUni Wien, hur och varför akut exponering för värme, under förhållanden som påminner om ett bastubad eller begränsad exponering för solen, leder till minskat matintag.
Nyheter
Neuropeptider, som allmänt anses modulera synaptisk kommunikation, kan ha unika och livslånga effekter på hjärnans utveckling och särskilt för uppbyggnaden av neuronala kretsar. Forskare vid Karolinska Institutet och MedUni Wien visar nu att närvaron av neuropeptiden galanin, under en kritisk period av hjärnans utveckling, är avgörande för att nervcellerna ska kunna koppla upp sig effektivt mot varandra. Studien är publicerad i Nature Communications.
Nyheter
Konstantinos Meletis vid Karolinska Institutet har tilldelats ett pris från Arvid Carlsson-fonden för sitt framstående arbete inom neuropsykiatriska sjukdomar.
Nyheter
Det ökade skjutvapenvåldet och det förändrade säkerhetsläget i Sverige har fått forskaren Mattias Günther och hans team att lägga om sin forskning. I avsnitt #140 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar han hur man kan minska dödsfallen till följd av allvarliga blödningar - och hur man bäst skyddar sig.
Nyheter
Europeiska forskningsrådet (ERC) delar ut ett startbidrag till lovande unga forskare inom en rad olika forskningsområden för att ge dem en kickstart på karriären. Alessandro Furlan, biträdande professor vid institutionen för neurovetenskap, som undersöker hur hjärnan och kroppen arbetar tillsammans för att reglera viktiga fysiologiska processer, är en av de forskare som har tilldelats det femåriga bidraget.
Nyheter
Efter en intern utvärdering av de förslag som inkommit, har StratNeuros styrelse beslutat att tilldela 100 000 kronor till Onur Dagliyan vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, för ett två månader långt besök i hans laboratorium av Cristian Ripoli, docent vid institutionen för neurovetenskap vid Università Cattolica del Sacro Cuore i Rom, Italien.
Nyheter
Fem nya ledamöter har valts in vid Vetenskapsakademiens allmänna sammankomst den 17 januari 2024. Marie Carlén vid Karolinska Institutet, samt Love Dalén och Hanna Johannesson, båda vid Stockholms universitet, valdes in som nya ledamöter i akademiens klass för biovetenskap.
Nyheter
Harald Lund, Matthew Hunt, Zerina Kurtović & Camilla Svensson med flera har publicerat en studie i Journal of Experimental Medicine. De har upptäckt en unik struktur i blod-nervbarriären i det område som kallas dorsalrotsganglierna. Studien har betydelse för hur sjukdomar drabbar nervsystemet och hur de kan behandlas.
Nyheter
Åtta forskare vid institutionen för neurovetenskap har beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet inom kategorin medicin och hälsa.
Nyheter
Federico Iovinos forskargrupp vid Karolinska Institutet, och Therakind, inleder ett spännande samarbete för att identifiera medfödda molekyler med antimikrobiell aktivitet mot antibiotikaresistenta bakterieinfektioner, med särskilt intresse för hjärninfektioner eftersom dagens antibiotika har dålig förmåga att passera blod-hjärnbarriären.
Nyheter
KI-forskaren Cristiana Cruceanu har tilldelats Vetenskapsrådets etableringsbidrag för forskningsprojektet "Placentan som en mediator för effekter av psykologisk stress som påverkar neuroutvecklingens omprogrammering: lärdomar från humana in vitro-modellsystem". Vetenskapsrådets etableringsbidrag motsvarar 6 miljoner kronor över fyra år.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har avslöjat den molekylära logiken som ligger till grund för uppbyggnaden av ryggmärgskretsar som styr förflyttningshastigheten hos vuxna zebrafiskar. Studien har nyligen publicerats i Nature Neuroscience.
Nyheter
I två parallella projekt har forskare vid bland annat Karolinska Institutet lyckats skapa de mest heltäckande atlaserna över den mänskliga hjärnans celler. De båda studierna, som publiceras i Science, ger ledtrådar om olika hjärnsjukdomar och hopp om exempelvis nya cancerläkemedel i framtiden.
Nyheter
Mattias Günther, narkosläkare vid Södersjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet, medverkar i P1:s program Kropp och Själ och berättar bland annat hur man kan stoppa kraftig eller svåråtkomlig blödning med hjälp av en ballong som kallas REBOA.
Nyheter
Universitetet i Bergen har i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet tilldelats ett betydande bidrag finansierat av Horizon Europe om 7 miljoner euro under 2024-2028. Detta som ett resultat av forskarnas engagemang i att rikta in Epstein-Barr-virus i syfte att behandla och förebygga multipel skleros.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk neurovetenskap, Neuro
Klusterhuvudvärk, en av de mest smärtsamma sjukdomar som människan känner till, är genetiskt korrelerad med riskbeteende, ADHD, depression och muskuloskeletal smärta, och rökning är en kausal riskfaktor, enligt en artikel publicerad i Annals of Neurology.
Nyheter
Professor Mats Trulsson vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, har utnämnts till hedersdoktor vid Université Toulouse III – Paul Sabatier, i Toulouse, Frankrike.
Nyheter
Patienter med klusterhuvudvärk är drabbade av olika sömnproblem, t.ex. insomni, vilka även förekommer i perioder när patienten är symptomfri och bör beaktas vid behandling. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie nyligen publicerad i The Journal of Headache and Pain.
Nyheter
Hjärnfonden stödjer varje år kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Andrea Carmine Belin driver ett av de 44 forskningsprojekt på Karolinska Institutet som tilldelas årets forskningsbidrag från Hjärnfonden.
Nyheter
Den 1 juli 2023 anställdes forskargruppsledare Karin Jensen som professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk neurovetenskap, Neuro
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en grupp nervceller i hjärnan hos möss som är involverade i att skapa negativa känslor och långvarig stress. Nervcellerna, som har kartlagts med en kombination av avancerade tekniker, har receptorer för östrogen vilket skulle kunna förklara varför kvinnor som grupp är mer stresskänsliga än män. Studien publiceras i Nature Neuroscience.
Nyheter
Federico Iovino och medarbetare i hans forskargrupp har tilldelats ett bidrag från ItsME Foundation för sin forskning om förebyggande av neuronala skador orsakade av bakterieinfektioner. ItsME Foundation, som grundades 2019 av Jur Deitmers och har sin bas i Nederländerna, har som mål att bekämpa hjärnhinneinflammation och encefalit.
Nyheter
Encephalitis Society är en världsomspännande internationell välgörenhetsorganisation som genom att driva forskning, påskynda medvetenheten och rädda liv arbetar för en bättre framtid. I det senaste nyhetsbrevet har sällskapet valt att lyfta fram den forskning som bedrivs i Federico Iovinos grupp.
Nyheter
Kreativa idéer föddes när alliansen NeurotechEU arrangerade ett hackathon på Karolinska Institutet. ”Aktiviteter som denna tydliggör värdet av att deltagare från olika discipliner och länder – och i olika stadier av sina karriärer – möts över gränserna i innovativa processer,” säger KI:s rektor Annika Östman Wernerson.
Nyheter
Mellan den 13 och 19 mars 2023 tog forskare inom neurovetenskap runt om i världen initiativ till att belysa vikten av hjärnvetenskap, som en del av "Brain Awareness Week". Strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) vid Karolinska Institutet, tog tillfället i akt att initiera ett återkommande evenemang för att väcka entusiasm och öka medvetenheten om neurovetenskaplig forskning, som ett led av den globala kampanjen.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt hur celler i den mänskliga ryggmärgen bildas i embryot och vilka gener som styr denna utveckling. Det kan leda till ny kunskap om hur skador och sjukdomar i ryggmärgen uppstår och hur de kan behandlas. Fynden har publicerats i tidskriften Nature Neuroscience.
Nyheter
Syftet med anslaget är att hjälpa framstående forskare som befinner sig i början av sin karriär, och som erhållit ett startbidrag från Vetenskapsrådet eller beviljats en anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Blinda är bättre på att uppfatta sina egna hjärtslag än seende, visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Jagiellonian University i Polen. Forskningen tyder på att blindhet leder till en ökad förmåga att förnimma signaler från kroppens inre organ. Studien har publicerats i tidskriften Journal of Experimental Psychology: General.
Nyheter
I en studie med fokus på bakteriell meningit i Afrika, nyligen publicerad i Frontiers in Neurology som en del av forskningsämnet "Neuroimmunologi i Afrika", vill forskare öka medvetenheten om framsteg och rekommendationer vid diagnos, hantering och förebyggande av bakteriell hjärnhinneinflammation.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har tittat på hur rörelse formar våra sinnen och hur både sensoriska och motoriska processer påverkas vid Parkinsons sjukdom. I en studie publicerad i Nature Communications, visar forskarna att hos Parkinsonmöss (dopaminutarmade möss) så minskar rörelsereaktionen på sensorisk input och att både sensoriska och motoriska processer förändras.
Nyheter
Forskare vid Karolinska kan nu avslöja hur hjärnkretsar kodar för start, varaktighet och plötslig förändring av rörelsehastigheten. Studien publiceras i tidskriften Neuron.
Nyheter
StratNeuro:s Bridging-anslag på konsolideringsnivå är ett finansieringsinitiativ där StratNeuro delar ut upp till två anslag på konsolideringsnivå för att stödja framstående forskare inom neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Mer information finns på engelska.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har funnit att varseblivningen av den egna kroppen till stor del bygger på att hjärnan gör gissningar baserade på sannolikhetslära. Det visar en studie som nyligen publicerades i tidskriften eLife.
Nyheter
Fyra forskningsprojekt ledda från Karolinska Institutet tilldelas 2022 års projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Sammanlagt handlar det om drygt 135 miljoner kronor i anslag till KI-forskning inom områdena immunologi, neurovetenskap och stamcellsbiologi.
Nyheter
Karolinska Institutet har tecknat samarbetsavtal med den europeiska forskningsinfrastrukturen EBRAINS, som erbjuder digitala verktyg och tjänster för forskning om hjärnan. Syftet är både att ge KI:s forskare tillgång till ny digital teknik och resurser i framkant och att bidra till att vidareutveckla EU:s kraftsamling inom neurovetenskap.
Nyheter
Personer med långvarig nervsmärta fick signifikant färre sjukskrivningsdagar efter behandling med ryggmärgsstimulering. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften PAIN. Behandlingen har därmed potential att öka livskvaliteten vid kronisk smärta och minska samhällskostnaderna, konstaterar forskarna.
Nyheter
Den 18-20 maj 2022 hade vi äran att stå värdar för den årliga StratNeuro-retreaten på Runö i Åkersberga. Årets upplaga var speciell eftersom många av oss hade sett fram emot att få träffas igen. Arrangörerna hade lagt ner extra mycket och hårt arbete för att göra detta möte produktivt och minnesvärt.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet kan ha hittat en förklaring till varför personer med självskadebeteende generellt känner mindre smärta än andra. Nyckeln tycks ligga i ett effektivare smärtregleringssystem, en upptäckt som kan leda till bättre hjälp för de som söker vård för sitt självskadebeteende. Fynden har publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry.
Nyheter
En färsk studie från institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet karakteriserar en ny cellpopulation i de basala ganglierna, som är ansvarig för interaktionen mellan två typer av neurotransmittorer, GABA och acetylkolin.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har studerat hur amerikanska barns skärmvanor hänger ihop med hur deras kognitiva förmåga utvecklas över tid. De barn som spelade mer datorspel än genomsnittet ökade sin intelligens mer än genomsnittet, medan tv-tittande eller sociala medier varken hade positiv eller negativ effekt. Resultaten har publicerats i tidskriften Scientific Reports.
Nyheter
StratNeuro tilldelar årets startanslag om 1,000,000 kronor till tre forskare vid Karolinska Institutet, Enric Llorens, Arvid Guterstam och Jeroen Goos.
Nyheter
I år uppmärksammas forskare som står bakom vetenskapen om hur vi rör oss med utmärkelsen 'The Brain Prize 2022'. Ole Kiehn, från Institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet och Institut for Neurovidenskab vid Köpenhamns universitet, Danmark, är en av tre neuroforskare som får det prestigefyllda priset inom hjärnforskning, som årligen delas ut av Lundbeckfonden.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11