Publicerad: 2023-11-22 13:01 | Uppdaterad: 2023-11-22 13:02

Federico Iovinos forskargrupp och Therakind inleder ett samarbete om antimikrobiell resistens

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Federico Iovinos forskargrupp vid Karolinska Institutet, och Therakind, inleder ett spännande samarbete för att identifiera medfödda molekyler med antimikrobiell aktivitet mot antibiotikaresistenta bakterieinfektioner, med särskilt intresse för hjärninfektioner eftersom dagens antibiotika har dålig förmåga att passera blod-hjärnbarriären.

Porträtt från 2022 som togs under Encephalitis Society meeting i London.
Federico Iovino, docent och forskargruppsledare vid institutionen för neurovetenskap. Photo: Encephalitis Society

Bakteriernas unika förmåga att anpassa sig till sin omgivning har lett till det globala problemet med antimikrobiell resistens. Det förutspås att antalet dödsfall till följd av antimikrobiellt resistenta infektioner år 2050 kommer att uppgå till cirka tio miljoner per år, vilket överstiger alla andra stora dödsorsakande sjukdomar som förekommer idag, till exempel cancer. Det är därför av grundläggande betydelse att identifiera och utveckla terapier som kan inriktas på multiresistenta infektioner.

Federico Iovino, docent och gruppledare vid institutionen för neurovetenskap, är expert på klinisk och molekylär bakteriologi, med särskilt fokus på bakteriella infektioner i hjärnan (Iovino laboratoriets webbsida).

Porträttbild på Simona Serra i Biomedicum, med atriet som bakgrund.
Simona Serra, doktorand vid institutionen för neurovetenskap.

Forskargruppen undersöker de molekylära mekanismer som reglerar bakteriell interaktion med hjärnceller under patogenesen för bakteriell meningoencefalit. Dr Iovino kommer att få stöd i laboratoriearbetet av doktoranden Simona Serra.

Therakind, ett läkemedelsföretag baserat i London (Storbritannien), är inriktat på att utveckla nischläkemedel för svårbehandlade patientgrupper såsom barn, äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Barn och äldre personer är två befolkningsgrupper med högre risk för infektioner på grund av deras icke fullt utvecklade respektive svagare immunsystem.

‒ Jag är oerhört glad över att inleda detta samarbete med Therakind. Tack vare deras stöd kan vi verkligen ta våra laboratoriebaserade upptäckter till verkliga terapier för att hjälpa samhället att bekämpa antibiotikaresistens, en av de största bördorna inom global hälsa, säger Federico Iovino.

‒ Vi ser fram emot att arbeta med Federico Iovino och bygga vidare på de spännande preliminära resultaten. Therakind har bevisad expertis i att ta läkemedel till godkännande, säger Dr Susan Conroy, VD för Therakind.

‒ AMR är en stor global utmaning och vi är mycket glada över att få arbeta inom detta välbehövliga område, säger Louise Rawcliffe, ansvarig för regel- och tillsynsfrågor vid Therakind.