Publicerad: 2023-10-12 12:50 | Uppdaterad: 2024-02-28 09:32

Att stoppa en blödning kan rädda liv

Röd bild på blodkärl.
Blodkärl. Foto: Wolfgang Hasselmann on Unsplash

Mattias Günther, narkosläkare vid Södersjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet, medverkar i P1:s program Kropp och Själ och berättar bland annat hur man kan stoppa kraftig eller svåråtkomlig blödning med hjälp av en ballong som kallas REBOA.

Mattias Günther forskar om hur man kan minska antalet undvikbara dödsfall, det vill säga de som hade kunnat förhindras med bättre sjukvårdshantering i den prehopsitala fasen, alltså från skadeplats till sjukhus.

– Varje år dör 3000 personer i Sverige av fysiskt trauma, det vill säga slag eller våld mot kroppen. Två tredjedelar av dem dör innan de ens kommer in till sjukvården. Många av dessa liv skulle kunna räddas om någon som var på plats vågat agera och försökt stoppa blödningen, berättar Mattias Günther.

Men det är inte alltid så enkelt. Ibland är blödningen så kraftigt eller svåråtkomlig att det inte räcker med yttre tryck. Då krävs mer avancerade metoder som ambulanspersonal kan använda sig av.

En sådan metod kallas REBOA, en ballong som man stoppar upp i aorta, den stora kroppspulsådern som går från hjärtat ner till buken och benen. Genom att blåsa upp ballongen kan man stänga av blodflödet till de nedre delarna av kroppen och därmed minska blodförlusten.

SR P1:s Kropp och själs avsnitt "Stoppa blodet" handlar delvis om Stop the Bleed!, en kampanj  ursprungligen från USA, som nu spridit sig till Sverige och blivit extra aktuell i ljuset av den senaste tidens våldsvåg med skjutningar och sprängningar.

Målet med Stop the Bleed-kursen är att sänka tröskeln och sprida kunskap ut i samhället om hur man stoppar en blödning. Det viktigaste är att våga agera.