Publicerad: 2023-09-01 15:39 | Uppdaterad: 2023-09-04 16:21

Förändrat sömnmönster hos patienter med klusterhuvudvärk

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Patienter med klusterhuvudvärk är drabbade av olika sömnproblem, t.ex. insomni, vilka även förekommer i perioder när patienten är symptomfri och bör beaktas vid behandling. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie nyligen publicerad i The Journal of Headache and Pain.

Personalporträtt Biomedicum
Foto: Johannes Frandsén

Forskarna har registrerat sömn med två kompletterande metoder (aktigrafi och dagböcker) och kan med båda metoderna se vissa förändringar i sömnmönster och sömnkvalitet hos patienter med klusterhuvudvärk som överensstämmer med symptomen för insomni jämfört med kontroller.

‒ Patienter har ökad sömnlatens, och stannar längre i sängen, men sover lika länge som kontroller, förklarar Andrea Carmine Belin, forskare vid institutionen för neurovetenskap, som även driver Centrum för klusterhuvudvärk vid Karolinska Institutet.

‒ Patienterna uppskattade också att dom haft svårt att somna, sovit sämre, och mindre utvilade jämfört med kontroller. Klusterhuvudvärk är en sjukdom som uppträder i faser; så kallade aktiva faser, när patienterna har dagliga huvudvärksattacker, varvat med remissionsfaser, när patienterna är symptomfria. Vi kunde observera att sömnproblemen var större hos patienter med den svårare kroniska formen av klusterhuvudvärk (som inte har remissionsfaser) samt hos patienter i aktiv fas, men att dom kvarstår i remission, fortsätter Andrea Carmine Belin.

Vad är nytt och varför är resultaten viktiga?

Personalporträtt Biomedicum
Foto: Johannes Frandsén

‒ Detta är den största studien i sitt slag, och bekräftar fynd från tidigare studier utförda på patienter med klusterhuvudvärk med aktigrafi och polysomnografi. För första gången har vi kunnat visa att sömnproblem även förekommer hos patienter i remission (symptomfria) och att problemen därmed inte kan förklaras av förekomsten av nattliga huvudvärksattacker, säger Caroline Ran, medförfattare till studien och forskare vid institutionen för neurovetenskap.

Dessa fynd indikerar att sömnproblemen hos patienter kan ha en underliggande biologisk koppling till de patofysiologiska mekanismer som orsakar klusterhuvudvärk och därmed inte ett resultat av att vakna av huvudvärkssmärta. Även små sömnstörningar som observerats i studien kan ha en stor inverkan på livskvalitet.

‒ Otillräcklig sömn har kopplats till ohälsa och smärtproblematik, därför är det av stor vikt att utreda om behandling av sömnproblemen kan förbättra patienternas mående.

Hur genomfördes studien? 

‒ Vi rekryterade patienter med klusterhuvudvärk från vår biobank för klusterhuvudvärk samt friska kontroller genom en telefonintervju. Studiedeltagarna fick sedan en aktigrafiklocka skickad till sig på posten för att genomföra sömnregistreringen i hemmet, berättar Andrea Carmine Belin.

Under de två veckor som registreringen pågick fyllde deltagarna även i en elektronisk sömndagbok varje dag med information om tidpunkter och hur sömnen uppfattats. Efter insamlingen skickades enheten tillbaka och sömndata exporterades och analyserades. Sömn jämfördes mellan patienter och kontroller, mellan kroniska och episodiska patienter och mellan aktiv fas och remission, andra parametrar som ingick i analysen var ålder, kön, social jetlag och förekomsten av nattliga attacker.

Vad är nästa steg? 

‒ Nästa steg är att följa upp studien för att se om patienter kan bli hjälpta av olika typer av sömnbehandling med exempelvis melatonin, som redan används för att behandla patienter med klusterhuvudvärk, men även med beteendeterapi för att avhjälpa känslor av stress och oro kring sömn. Det vore också intressant att komplettera denna studie genom att studera sömn i ett sömnlabb och att mäta sömn och stresshormoner hos patienter med klusterhuvudvärk, säger Caroline Ran.

Studien har huvudsakligen finansierats av Mellby Gård, Hjärnfonden, Magnus Bergvalls stiftelse. Samarbetspartners har varit Anna Dahlgren vid Institutionen för klinisk Neurovetenskap, Christina Sjöstrand på Danderyds sjukhus samt Elisabet Waldenlind och Anna Steinberg vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Publikation

Patients with cluster headache show signs of insomnia and sleep related stress: results from an actigraphy and self-assessed sleep study.
Ran C, Jennysdotter Olofsgård F, Steinberg A, Sjöstrand C, Waldenlind E, Dahlgren A, Belin AC
J Headache Pain 2023 Aug;24(1):114