Publicerad: 2023-07-06 16:19 | Uppdaterad: 2023-07-06 16:48

KI forskare får anslag från Hjärnfonden för livsviktig hjärnforskning

En hand som håller ett förstoringsglas över en hjärna.
Bild: Mohamed Hassan (Pixabay)

Hjärnfonden stödjer varje år kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Andrea Carmine Belin driver ett av de 44 forskningsprojekt på Karolinska Institutet som tilldelas årets forskningsbidrag från Hjärnfonden.

Beskuren porträttbild på Caroline Ran och Andrea Carmine Belin framför Aulan, KI Solna
Andrea Carmine Belin. Foto: Stefan Zimmerman

Klusterhuvudvärk är en neurologisk sjukdom som drabbar mellan 5000 till 10 000 personer i Sverige och som leder till intensiv huvudvärk med attacker som kommer i skov, så kallade kluster. I jämförelse med migrän är attackerna kortare, mellan en kvart och upp till tre timmar, och kan förekomma flera gånger per dygn. Smärtan beskrivs ofta som extrem. Än så länge finns det inga botemedel.

‒ Jag är glad och mycket stolt över att vi har fått fortsatt stöd för vår forskning om klusterhuvudvärk av Hjärnfonden, säger Andrea Carmine Belin, forskare vid institutionen för neurovetenskap som även står bakom Centrum för klusterhuvudvärk.

Anslaget kommer att användas till att studera vilka sjukdomsmekanismer som ger upphov till klusterhuvudvärk för att underlätta identifieringen av nya läkemedelsmål och utveckling av mer effektiva och individanpassade behandlingar eller till och med ett botemedel.

‒ Vi fokuserar på ärftlighet och för dessa studier använder vi oss främst av en biobank som består av biologisk vävnad och klinisk- och livsstils data från patienter med klusterhuvudvärk och kontroller, säger Andrea Carmine Belin.

Utöver klusterhuvudvärk går årets utdelning från Hjärnfonden till forskningsprojekt inom bland annat ALS, Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, Alzheimers sjukdom, Barn- och ungdomshjärnan, beroende, CNS-skador, depression, hjärnans funktion, hjärntumör, MS, minne, smärta, stroke, ätstörningar och övrig psykiatri.