Publicerad: 2023-11-17 18:07 | Uppdaterad: 2023-11-20 10:05

Cristiana Cruceanu får Vetenskapsrådets etableringsbidrag

Photo of pregnant woman.
Foto: iStock

KI-forskaren Cristiana Cruceanu har tilldelats Vetenskapsrådets etableringsbidrag för forskningsprojektet "Placentan som en mediator för effekter av psykologisk stress som påverkar neuroutvecklingens omprogrammering: lärdomar från humana in vitro-modellsystem". Vetenskapsrådets etableringsbidrag motsvarar 6 miljoner kronor över fyra år.

Vad är det övergripande målet med din forskning? 

Cristiana Cruceanu
Cristiana Cruceanu. Foto: N/A.

– Jag är ytterst tacksam för det stöd vi har fått från Vetenskapsrådet, som syftar till att förstå hur miljömässiga påverkningar som överförs från modern under graviditeten påverkar hälsoutfallen för det utvecklande barnet, säger Cristiana Cruceanu, forskargruppsledare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. 

– Inom Cruceanu-laboratoriet är vi främst intresserade av neuroutveckling och psykiatri, och vi vet att hälsa och sjukdom inom dessa områden är förknippade med prenatala påverkningar. Vår förståelse för hur specifika molekyler överförs från modern till barnet för att nå den utvecklande hjärnan är emellertid mycket begränsad. Av den anledningen vill vi undersöka ett ofta förbisett organ: moderkakan. 

– Detta fascinerande och tillfälliga organ har en mycket viktig roll när det gäller att korsa, filtrera och blockera olika molekyler (näringsämnen, hormoner, läkemedel etc.). Med detta projekt vill vi förstå hur moderkakan skyddar fostret mot skadliga ämnen och vad som händer med den utvecklande hjärnan när detta skydd är felaktigt eller ofullständigt. 

Hur kommer anslaget att användas? 

– Detta fyraåriga bidrag kommer att möjliggöra etableringen av en relativt ny forskningslinje i laboratoriet. Vi behöver etablera både den tekniska expertisen och innovationen som krävs för att uppnå vårt mål, samt hitta den nödvändiga personalen för att genomföra det. Så det första jag kommer göra är att rekrytera en postdoktor och därefter en doktorand. 

– Vi har det mesta av utrustningen och faciliteterna på plats i Biomedicum, så vi behöver bara motiverade och kreativa människor att ansluta till laboratoriet. Förhoppningsvis är andra lika intresserade av moderkakans roll inom neuro-psykiatrin som jag är.