Publicerad: 2024-04-23 13:55 | Uppdaterad: 2024-04-23 13:55

Kartläggning av nervsystemet bakom minskat ätande vid höga temperaturer

Termometer som visar hög temperatur i solen.
Foto: Gerd Altmann from Pixabay

I en studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature undersökte ett internationellt forskarlag, under ledning av Karolinska Institutet och MedUni Wien, hur och varför akut exponering för värme, under förhållanden som påminner om ett bastubad eller begränsad exponering för solen, leder till minskat matintag.

– Det finns en ökande risk för fetma i samhället idag. Att förstå de mekanismer genom vilka vi kan minska risken kan gynna alla individer, säger Tibor Harkany, professor vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet och MedUni Viennas Center for Brain Research, som ledde studien i samarbete med Tamas L. Horvath från Yale University School of Medicine (USA).

Studien undersöker hur vår kropp reagerar på värme, särskilt när det gäller födointag. Den beskriver den neuronala signalväg som minskar födointaget vid exponering för värme. Dessa resultat förklarar inte bara vissa metaboliska reaktioner som allt fler av oss upplever regelbundet, utan kan också utgöra potentiella mål för utvecklingen av nya behandlingar för metaboliska störningar.

Porträttbild Tibor Harkany
Tibor Harkany. Foto: MedUni Wien

Studien, som utfördes i en musmodell, visar att signalkaskaden börjar i den parabrachiala kärnan, "hjärnans termostat", som ansvarar för den primära känslan av temperaturförändringar.

– Vi observerade aktiveringen av en grupp specialiserade nervceller i hjärnan på möss som utsattes för 40 grader Celsius under en timme, säger Tibor Harkany.

Den signalväg som de identifierade visade att effekten av värme inte påverkar mättnadskänslan som man tidigare antagit. I stället hämmar frisättningen av en tillväxtfaktor aktiviteten hos de nervceller som annars skulle stimulera sökandet efter och intaget av föda.

– Genom att upptäcka den underliggande neuronala kretsen kan vi främja grundforskningen inom detta område, säger Harkany. 

Studien finansierades huvudsakligen av ERC, Novo Nordisk Fonden och Vetenskapsrådet.

Publikation

A brainstem-hypothalamus neuronal circuit reduces feeding upon heat exposure.
Benevento M, Alpár A, Gundacker A, Afjehi L, Balueva K, Hevesi Z, Hanics J, Rehman S, Pollak DD, Lubec G, Wulff P, Prevot V, Horvath TL, Harkany T
Nature 2024 Mar;():