Publicerad: 2024-02-22 06:47 | Uppdaterad: 2024-02-22 06:49

Kan du stoppa en blödning?

Cecilia Odlind och Mattias Günther. Foto: Andreas Andersson.
Foto: Andreas Andersson

Det ökade skjutvapenvåldet och det förändrade säkerhetsläget i Sverige har fått forskaren Mattias Günther och hans team att lägga om sin forskning. I avsnitt #140 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar han hur man kan minska dödsfallen till följd av allvarliga blödningar - och hur man bäst skyddar sig.

– Alla friska människor fixar att bli av med cirka tio procent av blodvolymen, men kommer vi över 10 procent och närmare cirka 30 procent av blodvolymen, då är vi på en nivå där det börjar bli så pass farligt så att man kan dö av det.

Det berättar Mattias Günther, narkos- och intensivvårdsläkare vid Södersjukhuset och forskare i experimentell traumatologi vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. Tillsammans med sin forskargrupp har han varit tvungen att ställa om sin forskning på grund av det ökade skjutvapenvåldet.

Varför ska man kunna stoppa en blödning?

I Sverige dör ca 3000 personer per år i traumatiska skador, fysiskt trauma eller våld mot kroppen. Av dessa dör ca två tredjedelar innan de ens kommer inte till sjukhuset den så kallade prehospitala fasen. Hade man haft ett optimerat omhändertagande hade troligtvis en del av dem kunnat räddas antingen av de som står bredvid eller sjukvårdspersonal som är först på plats. Om man kan få personer i närheten av någon som drabbats att sluta blöda så finns en större chans att den skadade överlever. Mattias Günther talar om tre principer: 

  1. Öka medvetenheten hos befolkningen om att vidta åtgärder - något kan nästan alltid göras.
  2. Försök att identifiera om blödningen är farlig (en pågående blödning är i allmänhet farlig).
  3. Applicera tryck för att stoppa blödningen (med ett tryckförband, handen, vad som helst).