Publicerad: 2024-02-12 10:59 | Uppdaterad: 2024-04-16 19:12

ERC:s startanslag tilldelas KI-forskare Alessandro Furlan

Nervceller i hjärnan, mot mörk bakgrund.
Foto: Gerd Altmann,Pixabay

Europeiska forskningsrådet (ERC) delar ut ett startbidrag till lovande unga forskare inom en rad olika forskningsområden för att ge dem en kickstart på karriären. Alessandro Furlan, biträdande professor vid institutionen för neurovetenskap, som undersöker hur hjärnan och kroppen arbetar tillsammans för att reglera viktiga fysiologiska processer, är en av de forskare som har tilldelats det femåriga bidraget.

porträttbild av Alessandro Furlan
Alessandro Furlan. Foto: Caryn Koza

Vi bad Alessandro Furlan att kort beskriva sitt projekt?

Vi tror att förändringar i hur våra fettceller (adipocyter) fungerar kan påverka vår hjärna. Förändringar i fettvävnadens fysiologi leder till en förändring i hjärnans funktion, vilket i sin tur ytterligare stör kroppens förmåga att hålla fettbalansen i balans, vilket kan påskynda sjukdomsutvecklingen. Mitt projekt syftar till att belysa denna onda cirkel genom att studera aktiviteten hos speciella hjärnneuroner som är mål för dessa förändringar i fysiologiska och patologiska tillstånd.

Hur kommer ni att gå tillväga?

För att uppnå detta mål kommer vi att använda ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, som inkluderar en blandning av flera tekniker, såsom opto- och kemogenetik, encellssekvensering, in vivo-avbildningsmetoder och metabolisk fenotypning.

Våra studier kommer att leda till en djupare förståelse för hur nerverna och adipocyterna kommunicerar med varandra. Våra resultat kommer att bidra till utformningen av långsiktiga behandlingar mot fetma och dess följdsjukdomar.

Vad innebär detta anslag för din forskning och för dig personligen?

ERC:s startbidrag kommer att stödja min forskning i fem år, vilket ger mig möjlighet att driva projektet mot nya banbrytande upptäckter. Jag är otroligt tacksam för denna möjlighet och hedrad över att ha valts ut som mottagare av det prestigefyllda anslaget.

Vilka andra deltar i studien?

Jag har skapat ett rikt nätverk av samarbetspartners, både inom och utanför Sverige, från olika discipliner, inklusive experter inom endokrinologi, neurovetenskap och molekylär neurobiologi.