Publicerad: 2024-03-13 10:43 | Uppdaterad: 2024-03-13 11:06

Arvid Carlsson-fondens pris till KI-forskare

Dinos Meletis. Foto: Erik Flyg Foto: Erik Flyg

Konstantinos Meletis vid Karolinska Institutet har tilldelats ett pris från Arvid Carlsson-fonden för sitt framstående arbete inom neuropsykiatriska sjukdomar.

Arvid Carlssonfonden uppmärksammar framstående prekliniska eller kliniska forskare inom områdena psykiatri, neurologi och transmittorrelaterad neuroscience. Fondens motivering för priset är att Konstantinos Meletis har använt moderna molekylärbiologiska tekniker i djurexperimentella studier för att besvara frågor relevanta för psykiatrin. Priset inkluderar ett forskningsanslag på 400 000 kronor.

Prisceremonin hålls i Göteborg den 31 maj 2024.