Publicerad: 2024-05-17 15:31 | Uppdaterad: 2024-05-17 15:31

Caroline Ran får forskningsstipendium inom migrän

porträttbild av Caroline Ran, utomhus en solig dag.
Caroline Ran. Photo: Katrin Wellfelt

Caroline Ran är en av tre forskare som får Pfizers och Svenska Huvudvärkssällskapets nyinstiftade forskningsstipendium inom migrän för sin forskning kring samband mellan migrän och psykisk ohälsa. Stipendiet delas ut vid SHS årsmöte i Halmstad den 15 maj 2024.

Caroline Ran, forskningsspecialist på Centrum för Klusterhuvudvärk och institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, är en av tre forskare som får dela på stipendiet om 200 000 kronor, för ett nytt projekt där målet att utreda samsjuklighet och psykisk ohälsa hos migränpatienter.

‒ Det är verkligen roligt att Pfizer och Svenska Huvudvärksällskapet vill stötta forskningen så att vi kan sätta igång och jobba med projektet, säger Caroline Ran.

Genom tidigare forskning har forskarna kunnat se att långtidssjukskrivingar är vanligare hos huvudvärkspatienter med multsjuklighet.

‒ Eftersom migrän och huvudvärkspatienter är en relativt heterogen grupp behöver vi skaffa oss bättre kunskap om riskfaktorer för multisjuklighet och hög sjukdomsbörda för att få ett helhetsgrepp kring patienter i riskgruppen och kunna erbjuda bättre behandling i framtiden, förklarar Caroline Ran.

Pfizers och Svenska Huvudvärkssällskapets nyinstiftade forskningsstipendium vill främja forskning som direkt gagnar migränpatienter i Sverige. Mellan en till tre forskare kan bli beviljade stipendiet och den totala summan om 200 000 kronor delas ut till de utvalda projekten.