Publicerad: 2024-01-22 12:15 | Uppdaterad: 2024-01-22 12:20

Marie Carlén en av fem nya ledamöter i Vetenskapsakademien

Porträtt på Marie Carlén
Marie Carlén Foto: Stefan Zimmerman

Fem nya ledamöter har valts in vid Vetenskapsakademiens allmänna sammankomst den 17 januari 2024. Marie Carlén vid Karolinska Institutet, samt Love Dalén och Hanna Johannesson, båda vid Stockholms universitet, valdes in som nya ledamöter i akademiens klass för biovetenskap.

Marie Carlén, professor vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, forskar om hjärnan och neuronala nätverk. Ett av hennes långsiktiga mål är att studera hur hjärnans nätverk av nervceller skapar mentala processer och målinriktat beteende på en detaljerad nivå. Fokus ligger på kognitiva funktioner i den prefrontala cortex, en del av frontalloben.

Läs hela artikeln på KAV:s webbplats