Publicerad: 2023-06-30 08:58 | Uppdaterad: 2023-10-03 14:55

Karin Jensen ny professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap

Den 1 juli 2023 anställdes forskargruppsledare Karin Jensen som professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS).

Karin Jensen CNS
Karin Jensen

Karin Jensen disputerade år 2009 vid Karolinska institutet (KI) och var sedan verksam vid Harvard Medical School (USA) fram till 2014 då hon återvände till KI för att etablera sin forskargrupp. Jensen har mångårig forskningserfarenhet av  smärta och hjärnavbildning, med särskild expertis i ämnet placebo. Hon undervisar i kognitiv neurovetenskap på det nya läkarprogrammet och innehar även rollen som biträdande avdelningschef vid CNS avdelningen Neuro. 

Beslutet om anställning som professor fattades av rektor Annika Östman Wernerson i närvaro av universitetsdirektör Veronika Sundström efter föredragning av HR-specialist Ellen Tiala. Närvarande var också Medicinska föreningens ordförande Lovisa Hagenfeldt.

Vi säger stort grattis till Karin och välkomnar henne i den nya rollen!