Publicerad: 2024-01-23 11:47 | Uppdaterad: 2024-01-23 16:36

StratNeuro beviljar 100 000 SEK för en gästforskare i neurovetenskap

mynt som rinner ur en glasvas
Foto: Pixabay: Olya Adamovich

Efter en intern utvärdering av de förslag som inkommit, har StratNeuros styrelse beslutat att tilldela 100 000 kronor till Onur Dagliyan vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, för ett två månader långt besök i hans laboratorium av Cristian Ripoli, docent vid institutionen för neurovetenskap vid Università Cattolica del Sacro Cuore i Rom, Italien.

Några utdrag ur Onur Dagliyans ansökan presenteras nedan.

– [Vi] har arbetat tillsammans för att etablera ett nytt tvärvetenskapligt projekt som syftar till att koppla proteindynamiken till dynamiken i nervkretsar och beteende. I vårt senaste arbete, som publiceras i Science Advances, har vi konstruerat ett kemogenetiskt enzym som kan fjärrstyras med en inert molekyl. I den här studien kunde vi, genom att kontrollera aktiviteten i enzymet, styra utvidgningen av dendritiska utskott i hippocampus in vivo, och minnet hos möss. Denna inledande studie banar nu väg för att starta nya projekt och utforma nya experiment som involverar nya proteiner, som potentiellt kan spela en avgörande roll i olika aspekter av synaptisk plasticitet, inlärning och minne."

Förutom att hjälpa till att ställa in vissa metoder i Onur Dagliyans lab kommer Cristian och Onur att ansöka om synergistiska bidrag för flera huvudforskare. Forskargruppsledare inom neurovetenskap är välkomna att höra av sig till Onur Dagliyan om de är intresserade att höra mer och diskuterade vidare.