Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Visa utökad
Visa kompakt
Hallå där María Latorre Leal, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik. Den 26 april försvarar du din avhandling "The role of oxysterols in neurodegeneration : implications for cognitive function, maternal effects, and sex-specific differences". Vad handlar den om?
Nyheter
För hjärtinfarktpatienter fungerar det lika bra att enbart åtgärda det kranskärl som orsakat infarkten som att även göra förebyggande ballongvidgning av övriga kranskärl, enligt en ny stor studie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet. Resultaten publiceras i New England Journal of Medicine.
Nyheter
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard och utbildningsminister Mats Persson besökte idag Karolinska Institutet för att presentera en kommande utredning om utländska medborgares möjligheter att arbeta och studera i Sverige. KI välkomnar utredningen, vars uppdrag ligger i linje med synpunkter som framförts tidigare, men betonar att förändringarna brådskar.
Nyheter
Niklas Björkströms forskargrupp vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har genomfört en studie som ger ny kunskap om hur immunförsvaret i livmodern fungerar. Kunskapen bidrar till att öka förståelsen för hur graviditetskomplikationer såsom havandeskapsförgiftning uppstår.
Nyheter
Hälften av alla patienter som skrivs ut från sjukhus efter en hjärtinfarkt får behandling med betablockerare i onödan. Det visar en ny studie publicerad i New England Journal of Medicine.
– Jag är övertygad om att det här kommer att påverka framtida praxis, säger Tomas Jernberg, professor vid Karolinska Institutet och forskningsledare för studien.
Nyheter
En nyligen genomförd studie från Institutet för miljömedicin, publicerad i tidskriften Journal of Affective Disorders, visar oroande siffror när det gäller psykisk ohälsa hos socialarbetare i Sverige
Nyheter
KI-forskaren, författaren och vetenskapsskribenten Emma Frans tilldelas 2024 års populärvetenskapliga pris från Natur & Kultur. Hon får priset för sin breda och livfulla kommunikation av forskning och vetenskap. Prissumman är 250 000 kronor.
Nyheter
Välkommen till Mu Nie's disputation vid Karolinska Institutet den 23 april.
Nyheter
Personer som lider av post-covid har tidigare avråtts från att motionera eftersom tidiga fynd pekade på att det kunde vara skadligt. Nu kan forskare från Karolinska institutet, i en studie publicerad i JAMA Network Open, visa att post-covid inte betyder att träning strikt behöver undvikas.
Nyheter
Uppdatering - Nu är felet avhjälpt.

För tillfället går det inte att logga in på centrala tjänster som medarbetarportalen eller Primula på Webben.

Felsökning pågår.

/KI Helpdesk.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Barncancerfonden har beviljat finansiering till åtta forskartjänster på KI för barnonkologisk forskning under de kommande två till sex åren. Målet är bland annat att förbättra dagens behandlingsmetoder med hjälp av precisionsmedicin som utgår från cancerns egenskaper och det enskilda barnets genetik.
Nyheter
Det går att lämna kvar de flesta lymfkörtlarna i armhålan – även om en eller två av dem innehåller metastaser som är större än två millimeter. Det visar en studie som omfattar kvinnor från fem länder, ledd från Karolinska Institutet och publicerad i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine. Studien öppnar för mer skonsam kirurgi för bröstcancerpatienter.
Nyheter
Vi gratulerar Paolo Parini vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) som beviljats anslag från Vetenskapsrådet.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Efter ett önskemål om bättre läsbarhet presenteras här mediesammanställningen med snäppet luftigare layout.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Att kunna se den förändring man verkar för, möjligheten att göra skillnad i studenternas liv och att träffa nya människor. Det är vad KI-studenten Manojj Dhinakaran uppskattar mest med att vara studentrepresentant.
Nyheter
New grant
Granted research position from the Swedish Childhood Cancer Fund
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Globala hälsoutmaningar står i fokus för två samarbetsprojekt där KI axlar rollen som koordinator; WISDOM och Changemaker. Inom ramen för Horisont Europas pelare II –Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft – har de två projekten sammanlagt beviljats stöd på 14 miljoner Euro. Av dessa medel förfogar KI över motsvarande drygt 3 miljoner euro.
Nyheter
I en ny studie publicerad i Molecular Oncology har forskare upptäckt ett nytt sätt att förbättra kroppens immunsvar mot tumörer. Studien är ett resultat av samarbete mellan Sprint Bioscience, Karolinska institutet, Luxembourg Institute of Health och Deciphera Pharmaceuticals, och ingick som manuskript i Yasmin Yus doktorsavhandling vid institutionen för onkologi-patologi 2021.
Nyheter
På Skärtorsdagen, den 28 mars, fylldes Sune Bergströms aula på Karolinska Universitetssjukhuset av ukrainska sjukvårdare, när sjukhuset, tillsammans med Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet hälsade välkomna till en förmiddag fylld av erfarenhetsutbyte, samtal och studiebesök.
Nyheter
Nytt anslag
Anslag från FORMAS utlysning "Forskningskommunikation för hållbar utveckling"
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
I takt med framstegen inom cancerbehandling har intresset ökat för att förstå den påverkan en cancerdiagnos har på återstående livslängd. Beräkningar av förväntad livslängd efter cancerdiagnos och förlust i förväntad livslängd för cancerpatienter jämfört med om de inte hade haft cancer ger värdefulla insikter om bland annat sjukdomsbörda för samhället.
Nyheter
KI arbetar för en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen. Syftet är att öka kvaliteten och mångfalden och att förbereda KI:s studenter för arbete på en global arbetsmarknad.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Den 18 april håller Enheten arkiv och registratur en öppen föreläsning om rutinerna kring arkivering och diarieföring av utbildningshandlingar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att möta människors olika behov och erbjuda god vård behöver olika professioner känna till varandras kompetensområden och samverka. Samtliga program ska ha en IPL-promotor, som driver och stödjer införandet av de gemensamma övergripande lärandemålen och lärandeaktiviteter vid KI. Uppdraget beräknas fylla 10% av en heltidstjänst för alla tre programmen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Hanna Karlsson, Institutet för miljömedicin, intervjuas i tidningen Universitetsläraren om hur hållbar utveckling kan integreras i undervisningen.
Nyheter
Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och från donationer. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Riktlinjerna för viktuppgång under graviditet hos kvinnor med obesitas har länge varit ifrågasatta. Ny forskning vid Karolinska Institutet stödjer idén om att sänka eller ta bort rekommendationen om en viktuppgång på minst 5 kg. Resultaten publiceras i The Lancet.
Nyheter
Typ 1-diabetes, ett kroniskt tillstånd som drabbar miljontals unga människor världen över, drabbar även vuxna. Så mycket som hälften av alla fall diagnostiseras i vuxen ålder, och det finns ett behov av att förstå vilka faktorer som bidrar till utvecklingen av typ 1-diabetes hos vuxna. En ny studie vid Karolinska Institutet ger nu nya insikter om sjukdomens utveckling hos vuxna. Resultaten presenteras i Lancet Diabetes & Endocrinology.
Nyheter
Kvinnor med premenstruellt syndrom (PMS) eller premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) har högre risk att drabbas av förlossningsdepression. Omvänt har kvinnor som drabbats av förlossningsdepression en högre risk att utveckla PMS eller PMDS. Detta visas i en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften PLOS Medicine.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har, i samarbete med bland annat företaget JLP Health, identifierat hur det fästingburna Krim-Kongo blödarfeberviruset tar sig in i våra celler. Resultaten publiceras i Nature Microbiology och är ett viktigt steg i utvecklingen av läkemedel mot den dödliga sjukdomen.
Nyheter
Idag torsdag 28 mars stänger Helpdesk klockan 14:30
Åter öppet tisdag 2 april kl. 08:00

/KI Helpdesk.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Svedbergpriset 2024 tilldelas Björn Reinius, verksam vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, för hans upptäckter om genregleringsmekanismer på X-kromosomen och hans betydande påverkan på covid-19-klinisk diagnostik.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu kan ekonomipersonal, telefoni- och licensansvariga själva ändra projektnummer på IT-tjänster som debiteras via systemet Companion.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Precis som de flesta europeiska huvudstäder hade Stockholm tidigare ett medicinhistoriskt museum, beläget i det gamla Eugeniahemmet invid KS och KI. 2015 lades museet dock. Sedan dess har museets stora föremålssamling varit magasinerad och den förvaltas nu av Medicinhistoriska museets vänförening.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Wallenberg Scholars-programmet syftar till att ge Sveriges ledande forskare anslag för fri forskning, så kallad grundforskning. Stiftelsen har efter en omfattande internationell utvärdering valt att finansiera 118 forskare under fem år med upp till 18 miljoner kronor vardera för forskare i teoretiska ämnen och upp till 20 miljoner kronor vardera för forskare i experimentella ämnen. Av de 29 forskare inom medicin som tilldelats årets Scholar-anslag är 19 verksamma vid Karolinska Institutet.
Nyheter
På torsdagseftermiddagen fylldes Zanderska huset med studenter, lärare och studievägledare från KI för Campus Flemingsbergs gemensamma öppna hus. Ungefär 200 besökare var på plats för att få veta mer om KI:s utbildningsprogram.
Nyheter
En av pionjärerna bakom forskning som kan leda till utveckling av skräddarsydda vaccin för cancerbehandling är Catherine J. Wu, Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA. Hon tilldelas nu Sjöbergpriset på en miljon US dollar för sina insatser. Catherine J. Wu föreläser på KI den 12 april i samband med Karolinska CCC-dagen.
Nyheter
Som blodgivare hjälper du till att rädda människors liv. Som KI-medarbetare är det lätt att bidra när blodbussen kommer till campus!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besökte nyligen BioClinicum på Karolinska Institutet för en fördjupad nulägesbild av forskningen om Alzheimers sjukdom.
– Möjligheterna till effektiv behandling kommer allt närmare, säger Bengt Winblad, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och värd för besöket.
Nyheter
I en ny studie har Patricia Eustachio Colombo och hennes kollegor tagit fram förslag på kostmönster som är hälsosamma och klimatsmarta. Nu gäller det bara att få oss att använda dem.
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Ullakarin Nyberg är forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. Hon jobbar även kliniskt som psykiater, bland annat på en enhet för bröstcancerpatienter. I slutet av 2018 fick hon sjukdomen själv.
Nyheter
Anna Sylvan fick en bröstcancerdiagnos hösten 2021, tre tumörer som behandlades med kirurgi, cytostatika, strålning och antihormoner. Här berättar hon om sin upplevelse.
Nyheter
Det är svårt att dra säkra slutsatser om hur man ska äta och dricka för att undvika bröstcancer. Koststudier bygger ofta på självrapportering samtidigt som kostvanor förändras genom livet – i båda fallen krångligt för forskare. Men ett samband är väl belagt: redan en måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för att få sjukdomen, berättar professor Alicja Wolk.
Nyheter
Regeringen har utsett en rådgivande grupp inom området life science. I gruppen ingår experter från akademin, industrin och hälso- och sjukvården. KI:s rektor Annika Östman Wernerson är en av ledamöterna i gruppen, vars syfte bland annat är att bidra till implementeringen av den nationella strategin för life science.
Nyheter
Kan bröstcancerpatienter som tränar få bättre effekt av sin cytostatikabehandling? Och borde de i så fall få behandling där träning ingår? Det ska undersökas i en internationell studie som leds av forskaren Jana de Boniface.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det händer mycket inom bröstcancerforskningen. En ny AI ska försöka trimma screeningprogrammet, en annan ska hjälpa patologerna att ställa diagnoser och nya mediciner testas. Det kan rädda fler liv. Men fortfarande saknas svar på den knöligaste frågan av alla: Varför uppstår bröstcancer?
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11