Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Sepsis har en förmåga att gå under radarn – allmänhetens kännedom om den livshotande sjukdomen är låg och den officiella statistiken är missvisande. Nu tar forskarna hjälp av särskilda larmsystem och AI för att öka upptäckten. Denna artikel är en del i ett fördjupningstema från KI:s populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fakultetsnämnden välkomnar intresseanmälningar för uppdrag som ordförande, vice ordförande och upp till fem övriga ledamöter i docenturnämnden. Docenturnämnden beslutar i ärenden avseende docenturansökningar samt om anvisningar för antagning av docenter utifrån fastställda föreskrifter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s fakultetsnämnd välkomnar nu intresseanmälningar för uppdrag som ordförande, vice ordförande och två övriga ledamöter i rekryteringsnämnden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En ny forskarutbildningskurs på temat patientpartnerskap, startade under vårterminen inom Karolinska Institutets forskarskola i klinisk behandlingsforskning; ”Patientpartnerskap och samverkan med allmänheten i klinisk forskning”. Syftet med kursen är att kliniska doktorander på KI ska få en förståelse för varför man ska samverka med patienter i forskning samt träna på hur man gör det.
Nyheter
Män som spelade fotboll i allsvenskan fram till mitten av 1900-talet hade en högre risk för demens än män från den övriga befolkningen, enligt en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten har publicerats i tidskriften The Lancet Public Health.
Nyheter
Svensk förening för diabetologi (SFD) har utsett KI DS Stelios Karayiannides avhandling
”Diabetes and glucose abnormalities in cardiovascular disease : studies on prevalence and prognosis in myocardial infarction and atrial fibrillation” till Årets kliniska diabetesavhandling 2022!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Välkommen till Kliniskt Forskningscentrum Danderyds sjukhus- KFC
En gemensam stödfunktion för kliniska studier vid Danderyds Sjukhus och Institutionen för kliniska vetenskaper, KI DS
KFC Danderyds sjukhus är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus och ingår som en nod i KI-CLINICUM.
Nyheter
KI har erhållit en donation från Karin Rosanders dödsbo. En del av donationen har avsatts för utveckling av läkarutbildningen. Som lärare vid KI har du möjlighet att ansöka om medel ur donationen. Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 november.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På torsdag den 16 mars med start efter kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kan komma att vara nedstängda för besökare en kortare period under tiden uppdateringen pågår och redaktörer kan inte logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
En ny studie publicerad i Nature visar att en teknik kallad spatial omik kan användas för att samtidigt kartlägga hur gener slås på och av samt hur de uttrycks på olika platser i våra vävnader och organ. Den förbättrade teknologin, som utvecklats av forskare vid Yale University och Karolinska Institutet, kan öka förståelsen för hur vävnader utvecklas men också hur vissa sjukdomar uppstår och hur de kan behandlas.
Nyheter
Region Stockholm har i samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset lanserat en handlingsplan för precisionsmedicin i regionen. Nu kommer fler patienter att dra nytta av den forskning som görs inom precisionsmedicin.
Nyheter
Under hela 2023 pågår ett projekt för att i höst lansera KI RIMS, vårt nya system för hantering av vår forskningsinformation. Det kommer att göra hantering av information kring både individer och olika grupperingar enklare, och det kommer ge forskare möjligheter att göra information om den egna forskningen mer synlig än idag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Barbro Westerholm gick bort den 13 mars. Hon föddes 1933 i Stockholm, tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1959 och disputerade på Farmakologen 1964 med avhandlingen Frisättning av histamin och 5-hydroxytryptamin in vitro: en djurexperimentell studie, och blev sedan docent vid KI. Välkänt är hennes arbete som Socialstyrelsens generaldirektör under åren 1979–1985, hennes engagemang för HBTQI-frågor och för de ”årsrika”.
Nyheter
Immunterapi är idag en effektiv behandlingsform av olika typer av cancer. Men för cancer i bukspottkörteln, pankreas, har immunterapi liten och varierande effekt hos män och kvinnor. Nu har forskare vid Karolinska Institutet hittat en möjlig förklaring till denna könsskillnad. Studien, som publicerats i Cancer Research, visar att hos kvinnor med pankreascancer finns en immuncell som motarbetar kroppens immunförsvar. Resultaten kan öppna för mer könsanpassad behandling av svår cancer.
Nyheter
Under pandemin stod det klart att barn som fick covid-19 blev mindre sjuka än vuxna. En hypotes har varit att vanliga förkylningar skulle kunna ge barnen ett skydd mot den svåra virussjukdomen. Nu kan forskare vid Karolinska Institutet visa att OC43, ett annat coronavirus som orsakar vanliga förkylningar, ger barn ett immunförsvar även mot covid-19. Studien, som publicerats i PNAS, kan leda till mer skräddarsydda vaccinprogram för barn och vuxna.
Nyheter
Reumatikerförbundet delar ut över 13 miljoner kronor till forskning om reumatiska sjukdomar för 2023. Av totalt 81 beviljade projekt, återfinns 27 vid Karolinska Institutet som får dela på strax över fem miljoner kronor.
Nyheter
Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009, 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Två av två granskade specialistutbildningar för sjuksköterskor vid Karolinska Institutet får omdömet ”hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) utvärdering som offentliggjordes den 9 mars. Det handlar om inriktningarna mot ambulanssjukvård respektive psykiatrisk vård.
Nyheter
Antalet läsningar av nyhetsartiklar skrivna av KI-forskare för The Conversation ökade med 62 procent 2022 från året innan. Under KI:s första två år som medlemmar har 43 forskare skrivit 42 artiklar och nått närmare 3,8 miljoner läsare över hela världen. ”Jag har aldrig varit med om så mycket respons på min forskning tidigare,” säger postdoktor Filip Gedin.
Nyheter
En klinisk studie vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset visar att hungerhormonet ghrelin kan öka hjärtats pumpförmåga vid hjärtsvikt. Resultaten har publicerats i tidskriften European Heart Journal.
Nyheter
En ny studie från Karolinska Institutet talar för att elbehandling samt medicinerna litium och klozapin kan minska risken för självmord hos unga män med psykisk sjukdom, något som tidigare forskning har visat gäller för vuxna. Studien, som jämför behandlingsval och självmordstal i olika svenska regioner, är publicerad i tidskriften Nature Communications.
Nyheter
Verktyget Screencast-O-Matic som kan användas för skärminspelning och för att skapa undertexter har bytt namn till Screenpal. Använder du appen behöver du ladda ner en ny.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Anastasios ”Tassos” Grigoriadis har blivit befordrad från Biträdande lektor till Lektor.
Först ut på KI enligt det nya regelverket.

GRATTIS!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Katie Healy vid institutionen för odontologi och Sebastian Ols vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas Sven Gards stipendium för bästa avhandlingarna i virologi år 2022.
Nyheter


I boken Skakvåld redogör Anders Eriksson och Niels Lynøe för det aktuella forskningsläget och varnar för att rådande konsensus inom skakvåldsforskningen tenderar att skapa situationer där oskyldiga föräldrar döms till misshandel av sina egna barn. I en utförlig genomgång av medicinhistoriska kontroverser visar författarna att vetenskapligt prestigetänkande ofta kan gå före fakta.
Nyheter
KI-professorn Maria Bradley tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch pris för sin forskningsbredd och för sina anmärkningsvärda insatser inom området atopiskt eksem.
Nyheter
Ansökningstiden har förlängts för utlysningen till forskarskolan i klinisk psykiatri 2023 – 2025.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Arton njurforskare vid Karolinska Institutet får dela på 3,2 miljoner kronor i Njurfondens senaste utdelning, en nyhet som publicerades i samband med Världsnjurdagen den 9 mars. Totalt delar insamlingsstiftelsen ut över 6,9 miljoner kronor till 41 forskningsprojekt, varav KI får den största kakan.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mats Hallgren får 3 930 000 kronor i anslag för projektet ”Post covid-19 som ett hot mot ett friskt åldrande: en randomiserad kontrollerad studie av yoga för att förbättra livskvaliteten”.
Nyheter
Att vara föräldraledig tiden efter barnets födelse skyddar mot försämrad mental hälsa. Hos mammor sitter effekten i även längre fram i livet, medan den positiva effekten hos pappor är mer kortvarig. Det konstaterar forskare i en systematisk översiktsartikel som publicerats i The Lancet Public Health.
Nyheter
Den webbaserade utbildningen Introduktion till svensk hälso- och sjukvård för personal med utländsk utbildning har sedan starten haft över 1 500 deltagare. Nu har den uppdaterats för att säkerställa att den är fortsatt relevant för personer med utbildning från länder utanför EU/EES i processen mot en svensk legitimation.
Nyheter

Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i frågor gällande kvinnors hälsa, alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv med utgångspunkt i KSAN:s stadgar.
Nyheter
Övervikt är ett växande problem i dagens samhälle. Vid kraftig övervikt (BMI>35 kg/m2) kan det bli aktuellt med en fetmaoperation, ett kirurgiskt ingrepp som minskar matsäckens volym. Patienter som genomgått sådan kirurgi kan bara äta små måltider och måste äta ofta. Fetmaoperation leder till en bestående viktminskning och minskar samsjuklighet såsom till exempel diabetes.
Nyheter
Karolinska Institutet har tilldelats ett nyinstiftat EU-pris för sitt långsiktiga arbete med att främja jämställdhet inom akademin. Priset är på 100 000 euro och resultatet av ett gediget arbete med nästan 40 år på nacken. Arbetet har gett utdelning – nu utses KI till en förebild för jämställdhet, en ”Gender Equality Champion”.
Nyheter
Den 1 april införs samordnad tentamensservice på KI vilket innebär ändrade rutiner för hur du som student anmäler dig till salstentamen. Det gäller för alla examinationer som ges från och med 1 april. Det innebär att de nya rutinerna börjar gälla från mitten av mars.

En ny rutin kommer också införas för hur du får din placering i examinationssalen.
Nyheter
Therese Scott Duncan, doktorand på Institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet, har nyligen disputerat med sin avhandling “Patients’ self-empowerment – patients and informal caregivers taking the lead". Therese undersöker vilken effekt det får när patienter och närstående berörda av kronisk sjukdom, själva tar kontrollen över sina liv.
Nyheter
Konkurrerande risker och flertillståndsmodeller ger oss möjlighet att studera utfall vid komplexa sjukdomar och ge svar på komplicerade frågor och bör därför användas mer inom epidemiologisk forskning.
Nyheter
Från den 1 april 2023 införs samordnad tentamensservice för samtliga examinationer i KI:s gemensamma examinationssalar. För dig som jobbar som kursansvarig, examinator och utbildningsadministratör innebär detta att kursens rutiner behöver förändras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Immunterapi har visat sig avsevärt förbättra överlevnaden vid vissa typer av cancer. Men hos vissa patienter kan denna behandling leda till en överaktivering av immunförsvaret, vilket kan vara livsfarligt. I en nyligen genomförd litteraturgranskning, har forskare vid Karolinska Institutet kunnat identifiera potentiella terapier, som kan göra det möjligt att fortsätta med immunterapi, trots svåra biverkningar.
Nyheter
I en studie med fokus på bakteriell meningit i Afrika, nyligen publicerad i Frontiers in Neurology som en del av forskningsämnet "Neuroimmunologi i Afrika", vill forskare öka medvetenheten om framsteg och rekommendationer vid diagnos, hantering och förebyggande av bakteriell hjärnhinneinflammation.
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Med start på söndag 12/3 genomför Adobe uppdatering av sina tjänster vilket innebär att du som slutanvändare kommer att loggas ut från alla Adobe-program du använder, som Creative Cloud och Acrobat.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Flera KI-forskare är en del av ett internationellt projekt som har tilldelats nästan 15 miljoner dollar (cirka 157 miljoner kronor) från Bill & Melinda Gates Foundation. Ytterligare en miljon dollar tillkommer i medfinansiering från svenska utrikesdepartementet. Projektet syftar till att bättre förstå bördan av humant papillomvirus (HPV) bland flickor och kvinnor i flera låg- och lägre medelinkomstländer.
Nyheter
Dagens forskning kräver ofta tekniskt avancerade metoder och verktyg. Det ställer höga krav på medarbetarnas kompetens. Trots behovet har det saknats karriärvägar i Sverige för individer som är intresserade av den teknik- och metodutveckling som krävs för att driva och utveckla framtidens forskningsinfrastrukturer. Men med start den 1 april 2023 finns en sådan karriärväg på KI – potentiellt den första i landet.
Nyheter
Genom att engagera sig i Mitt Livs Val bidrar KI-studenter till att öka studiemotivationen, framtidstron och självkänslan hos nyanlända ungdomar. Nu har du chansen att söka till studentmentor för vårens omgång av Mitt Livs Vals studiemotiverande program och göra skillnad på riktigt.
Nyheter
I början på 2023 tog vi på institutionen för medicin, Solna (MedS) pulsen på vår vetenskapliga aktivitet och vårt bidrag till kunskapsutvecklingen genom att ta fram data kring våra publikationer. 
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
KI webbförvaltning
2022-06-08