Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Sommarvärmen är här och med den frågor kring hur vi bör hantera höga temperaturer och vad vi bör göra för att må bra i värmen. Kardiolog Petter Ljungman, docent vid Institutet för miljömedicin och expertkoordinator på Centrum för hälsokriser, svarar på frågor om värme och hälsa.
Nyheter
I maj ordnade KI:s etiska råd tillsammans med Enheten för Undervisning och lärande ett välbesökt seminarium om möjligheter och utmaningar för KI med ChatGPT och annan generativ AI. Här kan du se en inspelning av seminariet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser är en del av ett konsortium som led sav MSB. Dess uppgift är att titta på behoven för länder i Västra Balkan, tillsammans med Turkiet, för att de ska stärka sin förmåga att förhindra risker kopplade till jordbävningar och andra hälsohot.
Nyheter
Jag hoppas att många av er redan hunnit i väg på en skön och avkopplande semester och jag ska själv snart ha några veckor ledigt. Men vårterminen är intensiv in i det sista och jag vill gärna dela några aktuella händelser och intryck innan sommar, sol och bad definitivt tar över.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I avsnitt #18 gräver Lara Vapio djupare i några metoder och teorier inom medicinsk utbildning. I podden PAPERs podcast får du en analys och sammanfattning av en artikel inom medicinsk pedagogik på cirka en halvtimme.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Socialdepartementet stödjer pilotprojekt inom Genomic Medicine Sweden, GMS, med 12,5 miljoner kronor för nationellt jämlikt införande av helgenomsekvensering till barn med misstänkt sällsynt sjukdom. Helgenomsekvensering kan ha en avgörande roll för att ställa diagnos.
Nyheter
Den 1 juli 2023 anställdes forskargruppsledare Karin Jensen som professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk neurovetenskap
Det har varit ett händelserikt år och ni alla har jobbat hårt och bidragit till våra fina resultat. Utan era insatser hade vi inte kommit i mål. Jag önskar er en riktigt fantastisk sommar med välförtjänt ledighet och vila.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Ett internationellt team av forskare har utvecklat en ny metod för att leverera läkemedel direkt in i innerörat genom att utnyttja det naturliga vätskeflödet i hjärnan, enligt en studie publicerad i Science Translational Medicine. Genom att dessutom använda genterapi lyckades forskare från Karolinska Institutet och University of Rochester återställa hörseln hos döva möss.
Nyheter
Forskare vid bland annat Karolinska Institutet rapporterar i Nature att de har identifierat den första MS-genvarianten som kan kopplas till sjukdomens svårighetsgrad. Fyndet öppnar för utveckling av behandlingar som förhindrar den ökande funktionsnedsättningen som uppstår i takt med att sjukdomen fortskrider.
Nyheter
Erik Melén har fått uppdraget som prefekt på Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Beslutet undertecknades av rektor Annika Östman Wernerson den 27 juni 2023. Erik tar över som prefekt efter Per Tornvall den 1 november 2023 och utnämningen gäller i fem år.
Nyheter
Under 2021 startades Clinicum-projektet med uppdrag att utreda förutsättningar, resurser och möjlig modell för metodologiskt forskarstöd, enklare åtkomst till hälsodata samt främjande av forskningssamverkan mellan KI och Region Stockholm. Projektet Clinicum har nu övergått till implementering med uppdrag att upprätta stödet och föreslå hur metodstödet långsiktigt ska fungera.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 28 juni från 12:00 till 22:00 genomförs ett planerat systemunderhåll i IDAC.
I IDAC portalen kommer det gå att söka efter medarbetare/student samt att tjänsten ”Återställ lösenord” kommer vara tillgänglig hela dagen. Resterande tjänster ber vi er att inte använda mellan 12.00-22.00.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Det här är vårens sista KI i medierna, medierapporten återkommer i augusti. Glad sommar tillönskas från KI:s presstjänst!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Rolf Zetterström-priset för bästa avhandling i pediatrik 2022 går till Stavroula Anastasopoulou som disputerade på Institutionen för kvinnors och barns hälsa i november förra året. Hennes forskning bidrar till förbättrad behandling och uteblivna seneffekter för barn och ungdomar som drabbats av akut lymfoblastisk leukemi.
Nyheter
Fredrik Pleijel, forskare i marinbiologi på institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, tilldelas 2023 års Lennart Nilsson Award för sin förmåga att avbilda och synliggöra skönheten i det marina livet. "Jag är bara en fotograf som råkat bli fascinerad av djuren i havet," säger Fredrik Pleijel.
Nyheter
Som avslutning för Sveriges ordförandeskap i EU håller regeringen en europeisk Life Science-konferens i Aula Medica på Karolinska Institutet den 26–27 juni. Precisionsmedicin är temat och KI har tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset bidragit i arbetet med framtagandet av programmet.
Nyheter
Under perioden 10-28 juli är supporten för pedagogiska system sommarstängd.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Institutionen för odontologi fortsätter att utveckla kliniska forskare genom fristående kurser på avancerad nivå som leder till antingen en masterexamen i odontologi eller en magisterexamen i oral hälsa eller i tandteknik.
Nyheter
Fem forskare vid Karolinska Institutet tilldelas 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att bygga upp ett så kallat excellencecentrum för vidare utveckling av cellbaserade cancerbehandlingar. Medlen delas ut under fem år, med potential för ytterligare fem års finansiering efter utvärdering.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en grupp nervceller i hjärnan hos möss som är involverade i att skapa negativa känslor och långvarig stress. Nervcellerna, som har kartlagts med en kombination av avancerade tekniker, har receptorer för östrogen vilket skulle kunna förklara varför kvinnor som grupp är mer stresskänsliga än män. Studien publiceras i Nature Neuroscience.
Nyheter
I en debattartikel i Sydsvenskan uppmanar LIME-forskaren Tanja Tomson tillsammans med nio andra skribenter regeringen att följa WHO:s tobakskonvention.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik, Tomson
Federico Iovino och medarbetare i hans forskargrupp har tilldelats ett bidrag från ItsME Foundation för sin forskning om förebyggande av neuronala skador orsakade av bakterieinfektioner. ItsME Foundation, som grundades 2019 av Jur Deitmers och har sin bas i Nederländerna, har som mål att bekämpa hjärnhinneinflammation och encefalit.
Nyheter
En grupp forskare vid Yale School of Medicine i USA och Karolinska Institutet ville veta vad som händer med mosaikhuden vid skada. Förhöjer enkla sår eller operation risken för hudcancer genom att expandera muterade celler ännu mer som man tror? Det överraskande svaret är nej, enligt forskning publicerad i tidskriften Nature.
Nyheter
Detta meddelande gäller endast dig som har haft fiktivt personnummer och fått en utbetalning från Karolinska institutet

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Avdelningen för fysioterapi delar varje år ut Ingrid Odéens pris till en junior forskare, som håller på att bygga upp en egen forskningslinje vid avdelningen. Priset 2023 går till biträdande lektor Tobias Holmlund, för hans forskning kring fysisk aktivitet vid ryggmärgsskada.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) vänder sig till alla medarbetare som möter och handleder studenter inom hälso- och sjukvården. Nu har kursen uppdaterats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På Lärardagen 27 september fokuserar vi på hur vi hanterar omgivningens konstanta förändring och fortfarande kan erbjuda världens främsta utbildningar inom hälso- och sjukvård och medicin. Dagen vänder sig till dig som undervisar på KI eller är involverad i utbildningsfrågor. Nu kan du anmäla dig!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
IMM-forskare kommenterar dagens TT-nyhet om PFAS i svensk fisk.
Nyheter
I början av juni var det examensdags för alla våra vårdvetenskapliga program. Det var en stor mängd studenter, som nu fick fira sin examen den 1 samt 2 juni.
Nyheter
​​​​​​​Den 22 maj gick KI:s första digitala Inspirationsdag av stapeln, på tema ”Hjärna, hjärta, kropp – så blir vi bättre rustade för att möta en föränderlig och utmanande värld”. Syftet med dagen var att stärka känslan av ”Ett KI” och ge alla medarbetare, oavsett var man befinner sig i organisationen, möjligheten att få en överblick i delar av den spännande forskning och utbildning som KI har. Förhoppningen är att detta blir ett årligen återkommande event.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Docent Peder Olofsson, institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet, får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2023 på 15 miljoner kronor. Han får anslaget för sin forskning om stimulering av nervsystemet för behandling av åderförkalkning.
Nyheter
Nu är det dags för kursansvariga lärare att ansöka om att ge fristående kurs läsåret 2024/2025. Sök senast 1 september.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 17–18 juni deltog närmare hundra experter från 27 länder i ett hackathon för att försöka identifiera sjukdomar hos 14 patienter som saknat diagnos. "Fyra av dem har nu fått svar och flera tror vi är möjliga att lösa", säger professorn och överläkaren Ann Nordgren som var en av arrangörerna.
Nyheter
Den 19 juni 2023 publicerade Socialstyrelsen den officiella statistiken över självskador och självmordsförsök år 2022. NASP har sammanställt statistiken på riksnivå och för Stockholms län.
Nyheter
I en ny studie visar forskare vid Karolinska Institutet att rekombinanta hydrogeler av spindeltrådsprotein har flera attraktiva egenskaper. De kan kapsla in celler och bioaktiva molekyler genom inkubation vid 37°C. De är transparenta, varför man kan övervaka inkapslade celler, och det trådlika nätverket imiterar den extracellulära matrisen. De mekaniska egenskaperna hos dessa hydrogeler matchar de i olika sorters vävnader, och gelerna kan användas för att kontinuerligt frisätta läkemedel.
Nyheter
En akvarellmålning, anatomiska konstverk eller ett helt hus ägnat åt kroppen. När forskare vänder sig till konsten tar sig vetenskapen nya uttryck.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ny postdoktor vid avdelningen för omvårdnad, NVS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Den 15 juni 2023 publicerade Socialstyrelsen den officiella statistiken över antalet självmord år 2022. Den 19 juni 2023 kommer den officiella statistiken över självskador/självmordsförsök att publiceras. NASP har sammanställt statistiken på riksnivå och kommer senare att bearbeta den på läns- och kommunnivå.
Nyheter
SFO-V utlyser medel för delfinansiering av sabbaticalvistelser inom vårdvetenskap. I våras hade Susanne Guidetti, professor vid avdelningen för arbetsterapi och Eric Asaba, docent och lektor vid avdelningen för arbetsterapi, möjlighet att tack vare beviljade ansökningar utnyttja dessa medel för att tillbringa varsin sabbaticaltid i Uganda respektive USA.
Nyheter
En dag i mitten av maj besökte ett 30-tal studenter och tre lärare från School of Health Sciences, Western University i Ontario, Kanada de vårdvetenskapliga programmen på NVS.
Det är ett samarbete som startade i mindre skala 2018, hade ett pandemiuppehåll under några år, men är återigen igång sedan förra året.
Nyheter
I maj utlyste vi uppdraget som biträdande programdirektor (PD) för biomedicinska analytikerprogrammet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Tentamensservice håller sommarstängt från midsommar till och med 31 juli 2023.
Glad sommar önskar Lina, Stefan och Lotta
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi gratulerar forskarna vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) som mottar CIMED:s projektbidrag under perioden 2024-2026.
Nyheter
Det förekommer problem med att få över artiklar till UBW från punch-outer (leverantörers webbutiker).
Rekommendation är att använda Firefox som webbläsare för att minimera problem vid beställningar.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
I en rikstäckande svensk studie på över 85 000 patienter med biopsi-bekräftad inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) observerade forskare från Karolinska Institutet och Örebro universitet (Sverige) att patienter med IBD löpte en ökad risk för stroke, särskilt ischemisk sådan, i jämförelse med den generella befolkningen. Resultaten publiceras i Neurology.
Nyheter
STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINTs program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu närmar sig tiden för en välkommen och välförtjänt sommarledighet med möjlighet till både återhämtning och avkoppling. För egen del ser jag fram emot att umgås med familjen och vistelse i bland annat Stockholms skärgård, vilket för mig betyder både vila och utrymme för nya tankar och idéer.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09