Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Visa utökad
Visa kompakt
För KI-forskaren Ylva Trolle Lagerros erbjuder AI och Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) tidsbesparingar och texter med angivna källor, men också framtida möjligheten för forskningssamarbeten med flera länder. Hon ser också värdefulla kopplingar mellan användningen av AI-verktyg och uppdraget som lärare och forskare om digitala stöd inom hälso- och sjukvård.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För KI-doktoranden Eric Åhlberg erbjuder AI och Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) verktyg för statistiskt analysarbete och för att hantera viss administration. Hans långsiktiga mål är att AI ska bli ett validerat verktyg för forskningsresultat av hög kvalitet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För IKT-pedagogen Marcus Emas erbjuder Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) och AI nya möjligheter att bland annat effektivisera arbetet med referenshantering, litteraturlistor och att att bedöma inlämningsuppgifter. Han framhåller att AI på KI bör vara ett jämlikt verktyg och välkomnar införandet av Microsoft Copilot.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vid docenturutskottets sammanträde den 24 augusti 2023 beslöt man att anta Rayomand Press och Charith Cooray som docenter i Neurologi.
Nyheter
I början av december började Rasa Sundelius som ekonomicontroller på institutionen för medicin, Huddinge (MedH).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
MhGAP (Mental Health Gap Action Programme) är ett stödmaterial vars syfte är att stärka länders kapacitet att hantera den växande mängden psykiska, neurologiska och beroendetillstånd samt att minska behandlingsgapet. Dessa rekommendationer publicerades första gången år 2010. Den tredje upplagan av mhGAP-riktlinjerna, som återspeglar 15 års investering, täcker 11 moduler om olika psykiska tillstånd och angränsande besvär.
Nyheter
Åsa Wiksten, odontologisk radiologi, är nu utsedd till Canvas champion på institutionen för odontologi. Hon har bjudits in till alla kursrum för att påbörja arbetet att kvalitetsgranska. Totalt är det cirka 40 kurser till vårterminen 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Boka upp den 15 februari redan idag!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Barncancerfondens tilldelning speglar de behov som finns inom bland annat ny teknik och nya precisionsläkemedel. Årets projektutlysning innebär att 125 miljoner kronor fördelas till 62 projekt inom barncancerområdet och av dessa går 35 400 000 kronor till forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Överflöd av onyttig mat i samhället gör att obesitasläkaren och forskaren Ylva Trolle Lagerros arbetar i viss motvind. Men de nya läkemedlen som har kommit har gjort jobbet roligare. Parallellt har hon utvecklat appar som ger patienterna stöd.
Nyheter
I podden Innovationslandet samtalar Emma Frans med professor Peter Stenvinkel om hans kommande bok “Naturens intelligens", biologiskt åldrande och vilken nytta vi kan dra av naturens intelligens för att bättre förstå åldrande och effekterna av miljö- och klimathot på vår hälsa.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Demenssjukdomar kostar det svenska samhället omkring 80 miljarder kronor per år. Nu har EU tilldelat anslag till projektet Prominent, som ska förbättra såväl diagnostik som behandling för dessa sjukdomar. Karolinska Institutet ansvarar för projektet i rollen som koordinator.
Nyheter
IT-avdelningen utökar under 2024 programvaruportföljen med tre titlar som alla har en stor användarbas på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vetenskapsrådet har beviljat projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD). Av de sju forskare som tilldelas anslag är fyra forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Examenstider närmar sig på KI! Fredagen den 12 januari 2024 äger examensceremonierna rum för programmen: arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter. Möt fyra studenter som tar examen och ta del av deras bästa minnen och tips.
Nyheter
Kungl. Patriotiska Sällskapets tilldelade Medalj för betydande fostrargärning 2023 till Hugo Lagercrantz, professor emeritus i pediatrik och tidigare överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Detta för hans insatser inom barnmedicinen, hans starka och rakryggade engagemang i samhällsdebatt.
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från 1 januari 2024 ska du ansöka ersättning för vissa sjukvårdkostnader samt läkemedel i PA-webben.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På torsdag den 14/12 med start kl 18 görs en uppdatering av ki.se inklusive utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se och nyheter.ki.se.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Helena Karlström, lektor vid avdelningen för neurogeriatrik, får 250 000 Euro (ca 2 800 000 kronor) från Dutch Brain Foundation för projektet ”NOTCH3 immunotherapy to target toxic protein aggregation in CADASIL”.
Hon får också 3 600 000 kronor från European Joint program – Rare Diseases (EJP-RD) för projektet ”CADASIL-Naturliga sjukdomsförloppet ”.
Nyheter
Under januari kommer NVS att flytta sitt BSL2-labb och BSL2/Isotop-labb från våning 8 till våning 7 i Neo. De kommer också att flytta ner sina labbkontor till våning 7.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under hösten har en pilot genomförts med en introduktionskurs för handledning i VIL/VFU specifikt för kommunens handledare. Det har fallit väl ut och nu planeras fler kurser.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskaren Birgitta Henriques Normark är nyinvald ledamot av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien). IVA arbetar för att bygga broar mellan akademi, näringsliv och politik och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.
Nyheter
En bred grupp med expertis inom ämnet hälsokriser, med personer från femton svenska lärosäten samlades på Karolinska Institutet tisdagen den 5 december när Centrum för hälsokriser bjöd in till möte om hur universitet kan bidra innan, under och efter hälsokriser. Under mötet delades olika erfarenheter och grunden lades för ett hälsokrisnätverk.
Nyheter
Författarna bakom KI:s första Planetary Health Report Card (PHRC) är tolv studenter från KI:s olika utbildningsprogram . Engagemanget kommer från ett gemensamt intresse och en oro för miljö, klimat och planetär hälsa.
Nyheter
TACK till alla er 152 medarbetare som svarade på vårens enkät om hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat! Medarbetare med olika ålder, yrkesprofessioner och befattningar samt från alla avdelningar svarade.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
För lite sömn under skoldagar och bristande sömnkvalitet kan kopplas till ökad risk för depression och självmordstankar bland högstadieelever, visar en studie genomförd vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).
Nyheter
Nu finns råd och förslag kring generativ AI i undervisning och bedömning. De kan fungera som en vägvisare och vara en hjälp i frågor kopplat till tekniken generativ AI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Svår depressiv sjukdom (MDD) är en vanlig psykisk störning som påverkar cirka 20% av världens befolkning. Det finns flera orsaker bakom sjukdomen, och patienter visar ett brett spektrum av symptom samt hur de svarar på behandling. Denna mångfald gör det svårt både att precisera bakomliggande orsaker och att anpassa behandling effektivt. Självmord och självmordsförsök utgör också en viktig folkhälsofråga som inte bara påverkar individer som lever med MDD utan även befolkningen i stort.
Nyheter
Katalin Karikó och Drew Weissmans upptäckter möjliggjorde de första vaccinen mot covid-19. Men det är bara en av alla saker man kan göra med mRNA förklarade årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin under sina Nobelföreläsningar på Karolinska Institutet.
Nyheter
Den 4-5 december möttes nationella och internationella forskare, sakkunniga och intressenter för att lyssna till och diskutera goda exempel på självmordsförebyggande åtgärder inom den spårbundna trafiken. Bakom arrangemanget stod Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm.
Nyheter
Som tidigare meddelats har IMM under hösten mottagit forskningsanslag från bland annat Forte och AFA försäkring. Nya anslag har nu inkommit från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Hjärt-lungfonden och FORMAS.
Nyheter
Nyare diabetesläkemedel verkar inte öka risken för fosterskador. I den största jämförande studien hittills ses ingen ökad risk jämfört med behandling med insulin som anses säkert under graviditeten. Studien publicerades i JAMA Internal Medicine.
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Lyckad doktorand och handledardag organiserades den 23 november 2023 av FiH & PUF-V. Deltagare från olika institutioner och forskarskolan i hälsovetenskap deltog. Temat var generativ AI och dess implikationer på doktorandutbildningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, PUF-V, FIH
Lyckad SFO-V kick-off! Åtta nya fellows presenterade sina forskningsprojekt, fick information om uppdrag och SFO-V rapporten presenterades.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, SFO-Vård
Mälardalsområdets Forskarskola i Vårdvetenskap (MoF-V) välkomnade alla till deras kick-off event som ägde rum den 4e och 5e december på Clarion Hotel Sign, Stockholm.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Kommittén för forskning har beslutat att godkänna ansökan om att inrätta centrum för eliminering av livmoderhalscancer vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Nyheter
Tigist Wodaje från avdelningen för endokrinologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Hereditary hypercholesterolemia and cardiovascular disease: functional and epidemiological aspects", den 14 december, 2023. Huvudhandledare är Jonas Brink (MedH).
Nyheter
Under perioden 2024-2026 har Hjärt- Lungfonden beviljat projektbidrag (hjärta) till två forskare vid CLINTEC, båda verksamma vid enheten för medicinska njursjukdomar.
Nyheter
Stort grattis till de sex forskare från institutionen för medicin, Hudinge (MedH), som får bidrag från Hjärt- lungfonden 2024-2026! Tillsammans får de 9 300 000 kronor i bidrag.
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Stort grattis Christian Giske på institutionen för laboratoriemedicin, som har fått bidrag från Hjärt- och lungfonden 2024-2026.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Vissa människor verkar åldras snabbare än andra. Medan "kronologisk ålder" beskriver den tid som gått sedan födseln, berättar "biologisk ålder" för oss hur gammal ens kropp verkar vara. Vi kan numera mäta biologisk ålder med hjälp av vanliga blodprovsresultat och blodtrycksmätningar genom ett sammansatt poäng . Alternativt kan vi mäta biologisk ålder med hjälp av epigenetik, s.k. DNA-metylering, vilket är kemiska modifieringar av vårt DNA som reglerar hur gener uttrycks och förändras över tiden.
Nyheter
En ny metod, utvecklad på Karolinska Institutet, KTH och SciLifeLab, kan både identifiera immuncellernas unika receptorer och visa var de finns i vävnaden. Det visar en ny studie publicerad i tidskriften Science. Metoden kommer att öka förmågan att identifiera vilka immunceller som bidrar till sjukdomsförlopp och möjligheterna att utveckla nya behandlingar mot mängder av sjukdomar, spår forskarna.
Nyheter
En ny studie från Karolinska Institutet visar att ett läkemedel som ibland ges till kvinnor med cancer för att skydda deras äggstockar under cellgiftsbehandling inte tycks öka deras möjligheter att få barn efter behandlingen. Studien är publicerad i eClinicalMedicine.
Nyheter
I december lämnar Kenneth Chien professuren i kardiovaskulär forskning efter tio år vid Karolinska Institutet. Nu ska han satsa helhjärtat på att utveckla nya mRNA-terapier inom bioteknikindustrin.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09