Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Tigist Wodaje från avdelningen för endokrinologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Hereditary hypercholesterolemia and cardiovascular disease: functional and epidemiological aspects", den 14 december, 2023. Huvudhandledare är Jonas Brink (MedH).
Nyheter
Under perioden 2024-2026 har Hjärt- Lungfonden beviljat projektbidrag (hjärta) till två forskare vid CLINTEC, båda verksamma vid enheten för medicinska njursjukdomar.
Nyheter
Stort grattis till de sex forskare från institutionen för medicin, Hudinge (MedH), som får bidrag från Hjärt- lungfonden 2024-2026! Tillsammans får de 9 300 000 kronor i bidrag.
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Stort grattis Christian Giske på institutionen för laboratoriemedicin, som har fått bidrag från Hjärt- och lungfonden 2024-2026.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Vissa människor verkar åldras snabbare än andra. Medan "kronologisk ålder" beskriver den tid som gått sedan födseln, berättar "biologisk ålder" för oss hur gammal ens kropp verkar vara. Vi kan numera mäta biologisk ålder med hjälp av vanliga blodprovsresultat och blodtrycksmätningar genom ett sammansatt poäng . Alternativt kan vi mäta biologisk ålder med hjälp av epigenetik, s.k. DNA-metylering, vilket är kemiska modifieringar av vårt DNA som reglerar hur gener uttrycks och förändras över tiden.
Nyheter
Mellan cirka klockan 08.00 - 12.00 tisdagen den 12 december kommer det att utföras underhållsarbete på KI RIMS som medför att systemet är stängt under denna tid. Vi beklagar eventuella besvär som detta kan orsaka.

Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
En ny metod, utvecklad på Karolinska Institutet, KTH och SciLifeLab, kan både identifiera immuncellernas unika receptorer och visa var de finns i vävnaden. Det visar en ny studie publicerad i tidskriften Science. Metoden kommer att öka förmågan att identifiera vilka immunceller som bidrar till sjukdomsförlopp och möjligheterna att utveckla nya behandlingar mot mängder av sjukdomar, spår forskarna.
Nyheter
En ny studie från Karolinska Institutet visar att ett läkemedel som ibland ges till kvinnor med cancer för att skydda deras äggstockar under cellgiftsbehandling inte tycks öka deras möjligheter att få barn efter behandlingen. Studien är publicerad i eClinicalMedicine.
Nyheter
I december lämnar Kenneth Chien professuren i kardiovaskulär forskning efter tio år vid Karolinska Institutet. Nu ska han satsa helhjärtat på att utveckla nya mRNA-terapier inom bioteknikindustrin.
Nyheter
Som en del av Nobelveckan bjöds KI-studenter in till en föreläsning om Alfred Nobel och om Katalin Karikó och Drew Weissman, årets pristagare i medicin eller fysiologi. Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelförsamlingen och Nobelkommittén, delade med sig av sina erfarenheter av såväl nomineringsprocessen som av att ringa överraskade pristagare mitt i natten.
Nyheter
Ann-Helen Patomella, lektor vid avdelningen för arbetsterapi, får 4 400 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse för projektet ”Engagerande vardagsaktiviteter, livskvalitet och hälsosamt åldrande för hela befolkningen- Stroke prevention i primärvården”.
Grattis!
Nyheter
Stort grattis till Francois Lallemend, som från den 1 december 2023 utsetts till professor i neurobiologi för sensoriska system vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Vi gratulerar Daniel C Andersson, Johanna Lanner, Jon Lundberg, Carl Johan Sundberg och Eddie Weitzberg, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, som får anslag från Hjärt-Lungfonden 2023. Totalt har 5,9 miljoner kronor delats ut till forskarna på FyFa.
Nyheter
Vi är glada att presentera: Margaret Sällberg Chen, ny forskargruppsledare på Labmed och avdelningen för patologi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Tandvård i debatten. Här finns länkar till debattartiklar och repliker samlade. Uppdaterad 7 december 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Carl Henrik Ek har nyligen utsetts till gästprofessor i AI/maskininlärning vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet. För att dra nytta av den nya tekniken måste utveckling ske i synergi mellan matematik, datavetenskap och medicin, menar Carl Henrik Ek, som också leder en forskargrupp inom maskininlärning vid Universitetet i Cambridge, Storbritannien.
Nyheter
Sverker Johansson, avdelningen för fysioterapi, får 1 115 318 SEK i utlysningen Klinisk behandlingsforskning. Han får bidraget för sitt projekt ”One size” passar ingen – utveckling av en personcentrerad adaptiv mobilhälsolösning för fysisk aktivitet efter stroke eller transitorisk ischemisk attack”. Grattis!
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I början på januari 2024 flyttar tio av KBH:s forskargrupper sin labbverksamhet från Bioclinicum till kvarter A04 i Biomedicum.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Genom att använda AI går det att identifiera kvinnor med hög risk för bröstcancer vid mammografiscreeningen för att kunna hitta cancern tidigare. Nu kan en internationell forskargrupp ledd från Karolinska Institutet visa att metoden fungerar väl i olika europeiska länder. Studien är publicerad i The Lancet Regional Health – Europe.
Nyheter
Åtta forskare vid institutionen för neurovetenskap har beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet inom kategorin medicin och hälsa.
Nyheter
Torsdagen den 7:e december kl 14:00 – 16:00 håller Nobelpristagarna Katalin Karikó och Drew Weissman sina
Nobelföreläsningar i Erling Persson-salen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen, Universitetsgemensamt, Universitetsledningen, Universitetskapitalförvaltning, Universitetsinvesteringar
Ett år efter att registrering av nödkontakt (ICE) gjordes ska en e-post påminnelse skicks ut med uppmaning om att uppdatera kontakten/kontakterna om nödvändigt. Fel e-post meddelande har nu skickats ut och systemleverantören arbetar med att korrigera detta. Det e-post meddelande som nu skickats ut är fel och kan bortses ifrån.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Daphne Vassiliou vid forskargruppen Medfödda endokrina och metabola sjukdomar, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Studies on the acute porphyrias - with special reference to women's health" den 15 december 2023.

Huvudhandledare är Eliane Sardh.
Nyheter
I slutet av november började Jenny Broman som ekonomicontroller på institutionen för medicin, Huddinge (MedH).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Den 5 december 2023 nåddes milstolpen 100 000 vaccinerade mot humant papillomvirus (HPV) i Sverige.  Det är ett stort steg på vägen mot att utrota livmoderhalscancer.
Nyheter
För dig som har handledningsuppdrag eller är involverad studerandeprocessen under VIL/VFU inom hälso- och sjukvården finns korta kurser inom högskolepedagogik: Stepping stone-kurser. Nu är vårens kurser publicerade.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu kan du beställa KI-julkort både i tryckt format och som digitala kort (pdf). Motivet på årets julkort är ett konstverk av Ina Schuppe Koistinen, akvarellkonstnär och docent vid institutionen MTC.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Höstens stora utdelning av externa forskningsanslag från de större forskningsråden och fonderna innebär att många av våra forskare på institutionen för medicin Solna (MedS) kan fortsätta med sin viktiga forskning och andra påbörja nya projekt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Har du funderat på hur du kan komma vidare i din forskarkarriär? Att arbeta internationellt och bygga nätverk kan öppna nya möjligheter, tipsar seniorprofessor Cecilia Linde.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Årets MedS Day
MedS Day 2023 gav anställda och anknutna vid institutionen för medicin Solna en efterlängtad möjlighet att träffas och att ta del av pågående aktiviteter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Tisdagen den 28 november invigdes ett nytt laboratorium för MR-undersökningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Inköp av en ny MR-kamera, efter en donation av Erling Perssons Stiftelse, skapar helt nya möjligheter för såväl läkare som forskare inom regionen och på Karolinska Institutet.
Nyheter
Den som har nära släktingar som drabbats av hjärt-kärlsjukdom kan ha extra mycket att vinna på att äta mer fet fisk. Det visar en ny studie ledd av forskare från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Circulation.
Nyheter
Alla medarbetare och anknutna har en personlig profilsida på ki.se. På kvällen den 14 december ersätts din nuvarande sida med en ny som hämtar all information från KI RIMS. Har du gjort ändringar i texten på din nuvarande sida efter 7 september behöver du göra om dem i KI RIMS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från och med den 12 december kommer IT-avdelningen att använda ett nytt ärendehanteringssystem för att hantera supportärenden från medarbetare. Detta är ett första steg i en förändring som kommer att påverka övriga universitetsförvaltningen under 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi hoppas du vill ta del av vår adventskalender!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
En ny studie från Karolinska Institutet publicerad i Cell Reports visar att tumörassocierade makrofager, som är vita blodkroppar som finns i brösttumörer, kan både hjälpa och hindra cancercellernas spridning till andra organ. Forskarna fann att makrofager som producerar ett ämne som heter VEGF-C minskar spridningen till lungorna, men ökar spridningen till lymfkörtlarna. Detta kan ha betydelse för prognosen och behandlingen av bröstcancer.
Nyheter
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljas nästan 210 miljoner kronor för åren 2023-2027 till 28 forskare. Tio av dem är forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
KI-Mayo-samarbetet utlyser nu resebidrag för 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En studie har visat att fördelningen av HIV-1-subtyper i Sverige har förändrats mycket sedan början av aids-epidemin. Mycket på grund av migration av redan infekterade personer till Sverige. Studien fokuserade på personer som migrerat från Ukraina, för att vården för dem ska kunna anpassas till deras behov. Resultaten ger viktig kunskap för framtida analys och behandling.
Nyheter
Hallå där Emelie Mälstam, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi. Den 8 december försvarar du din avhandling "Make My Day – Exploring engaging occupations in stroke prevention and promotion of health". Vad handlar den om?
Nyheter
Nu finns en ny sökmotor, Smartsearch, på plats i Canvas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hannes Hagström vid avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, Institutionen för medicin, Huddinge, får priset Rising Star Award 2024, från organisationen United European Gastroenterology (UEG).
Nyheter
Välkommen till Luciafirande i Biomedicum fredag den 13 december kl. 15:00 i ljusgården.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskap, Fysiologi och farmakologi, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Counting down to Christmas, a calendar of delight,
Each day's a surprise, keeping you active and bright.
Jump, walk, dance - a festive move to unfold,
In this active calendar, warmth and wellness to hold!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Gonçalo Castelo-Branco och professor Jonas Frisén, Karolinska Institutet, beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorprogrammet på totalt drygt 62 miljoner kronor under åren 2024-2031.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09