Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Visa utökad
Visa kompakt
De senaste tjugo åren har luften i svenska städer blivit allt bättre, visar ett forskningssamarbete där Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet deltar. Flera tusen dödsfall kan ha förhindrats varje år, tack vare bättre luft. Men det är fortfarande många som utsätts för luftföroreningar som överskrider Världshälsoorganisationens rekommendationer.
Nyheter
KIB-podden är en ny poddserie från universitetsbiblioteket som tar upp ämnen som rör det vetenskapliga publiceringslandskapet och forskningens infrastruktur.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Projektet "En hälsosam skolstart" är ett familjestödsprogram som utvecklats av forskargruppen Community Nutrition and Physical Activity vid Institutionen för global folkhälsa. Programmet syftar till att erbjuda en anpassad metod för elevhälsa och lärare, att ge stöd till barnfamiljer med hälsosamma levnadsvanor. Programmet har mottagits positivt av politikerna i Region Stockholm, som nu har avsatt medel i budgeten för ytterligare spridning i områden med högre hälsobehov.
Nyheter
Som en del av arbetet med KI:s fokusområden, inleds nu en översyn av organisering och arbetssätt inom KI:s verksamhetsstöd. Det gemensamma verksamhetsstödet (GVS, tidigare universitetsförvaltningen) är först ut med målet att utveckla och stärka verksamhetsstödets uppdrag att stötta kärnverksamheten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd
Projektet EU Horizon Changemaker, som leds av Kristi Sidney Annerstedt, handlar om hållbar kost för ungdomar i Kenya, Tanzania och Burkina Faso, genomförde nyligen det allra första konsortiemötet i Kenya.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Global folkhälsa
Sverige och USA har sedan tidigare ett gott samarbete inom området cancervård och forskning, och nu stärks det ytterligare genom ett bilateralt samarbetsavtal. Syftet är att främja ländernas utbyte med varandra inom såväl cancerforskning som implementeringen av forskningen inom cancervården, där både prevention och ökad livskvalitet innefattas.
Nyheter
Olof Akre, professor vid Karolinska Institutet och verksamhetschef vid Tema Cancer, blir ny direktör för Forskning, Utbildning och Utveckling, FoUU, på Karolinska Universitetssjukhuset. Han efterträder Annika Tibell som går i pension.
Nyheter
Under vårterminen besöker universitetsledningen KI:s institutioner för att fördjupa sig i de olika verksamheterna och för att stärka den interna dialogen. Nu i mitten av mars har hälften av institutionerna gästats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Utannonsering av medel ur stiftelser avseende tandläkare och tandhygienister 2024.Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Odontologi, Universitetstandvården
En omfattande registerstudie från Karolinska Institutet visar att barn till kvinnor som lidit av posttraumatiskt stressyndrom (ptsd) under graviditeten har närmare dubbelt så hög sannolikhet att få diagnosen adhd senare i livet. Studien har publicerats i tidskriften European Psychiatry.
Nyheter
Torsdagen den 14 mars arrangerades det fjärde policy labet i ordningen sedan starten i oktober 2023. Deltagarna fick följa med på den resa en statlig utredning tar, samt diskutera när och hur det passar bäst att man som forskare kommer med inspel. Det blev en lärorik stund där alla fick möjlighet att dela med sig av erfarenheter, ställa frågor och dra nytta av kompetens inom området, från både inom och utanför KI.
Nyheter
Tisdagen den 19 mars utför Akademiska Hus test av sprinklers i byggnaden mellan ca 08:00 - 12:00.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
– Alla forskare som har möjlighet borde ta chansen att undervisa. Kontakten med studenterna ger mycket, det är här man möter framtiden, säger Annika Östman Wernerson.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Onsdagen den 6 mars besökte universitetsledningen, rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö, och universitetsdirektör Veronika Sundström institutionen för global folkhälsa, med syfte att få bättre inblick i institutionens verksamhet. Centrala frågor som diskuterades handlade bland annat om global medvetenhet, institutionens styrkor samt hur dialog kan stärka samarbetet. Utöver universitetsledningen deltog institutionens ledningsgrupp samt dekan Carl Johan Sundberg.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Global folkhälsa, GPH
Årets AI-svensk 2023 känner inget behov av att befinna sig i forskningens centrum. Ändå är det just där han befinner sig. Ortopeden och forskaren Max Gordon var tidig med att ta hjälp av artificiell intelligens. Nu vill alla andra veta hur man gör.
Nyheter
Förbättrad blodsockerkontroll i diabetes skyddar äggcellerna men inte moderkakan och fostermiljön, enligt forskare från Karolinska Institutet. Deras nya fynd som nu publiceras i EMBO Reports som omslagsartikeln baseras på studier av svensk registerdata, djurmodeller och mänskliga prover.
Nyheter
Har ni planer på evenemang riktat till allmänheten under hösten? Schemalägg lägg det till början av oktober och bli en del av Nobel Calling Stockholm! En vecka som bjuder på inspirerande event och lärorika möten i kunskapens anda.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
UKÄ är nöjda med KI:s åtgärdsrapportering efter den tematiska utvärderingen av sjuksköterskeutbildningen och anser att de åtgärder som KI genomfört är rimliga och ändamålsenliga.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Efter att ägget har blivit befruktat av en spermie stramas det omgivande ägghöljet åt, vilket mekaniskt förhindrar att ytterligare spermier tar sig in och att embryot dör. Det visar forskning från bland annat Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Cell. Studien förklarar även hur mutationer i ägghöljets proteiner kan ligga bakom kvinnlig infertilitet och kan på sikt leda till nya preventivmedel.
Nyheter
I förra veckan var det dags för universitetsledningen att besöka CNS på sin turné för att träffa alla KI:s institutioner.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det kan finnas problem med att arkivera vissa ärenden i Varbi. Detta beror på ett fel i integrationen. ITA och konsulter felsöker.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Njurfonden delar ut över 7 miljoner kronor till forskning om njursjukdomar. Det är den största summan sedan fonden instiftades och tilldelas 40 forskare, varav 19 är verksamma vid Karolinska Institutet. Bidragen går till forskning som rör kronisk njursjukdom, dialys och transplantation.
Nyheter
En ny studie från Karolinska Institutet, publicerad i Brain, avslöjar en koppling mellan proteinet DEK och tidiga neuronala förändringar vid Alzheimers sjukdom. Forskarna fann att lägre DEK-nivåer i sårbara neuroner leder till ändrad neuronal aktivitet och ackumulering av Tau-protein, vilket ger insikter i Alzheimers sjukdoms patologi i tidigt skede och potentiella terapeutiska mål.
Nyheter
KI har erhållit en donation från Karin Rosanders dödsbo. En del av donationen har avsatts för utveckling av läkarutbildningen. Som lärare vid KI har du möjlighet att ansöka om medel ur donationen. Sista ansökningsdag är den 1 november.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På torsdag den 14/3 efter kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive nyheter.ki.se, medarbetare.ki.se och utbildning.ki.se. Under tiden uppdateringen pågår kan viss nertid förekomma och det går inte att logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Den 1 mars började Ingrid Delin som samordnare i FM-teamet laboratoriesäkerhet, Biomedicum.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Konstantinos Meletis vid Karolinska Institutet har tilldelats ett pris från Arvid Carlsson-fonden för sitt framstående arbete inom neuropsykiatriska sjukdomar.
Nyheter
Zeberg cell review
Forskningen som försökt att kartlägga de genetiska skillnaderna mellan moderna människan och dess arkaiska släktingar: Neandertalaren och denisovanen.
Nyheter
De senaste åren har behandlingslandskapet för solida tumörer genomgått en märkbar förändring. Med de nya cancerbehandlingarna ser framtiden ljusare ut för många unga cancerpatienter, då blir fertilitetsfrågor och framtida familjebildning en viktig aspekt. Sex specialister inom onkologi och fertilitet vid institutionen för onkologi-patologi krokar arm för att sammanställa kunskap och rekommendationer i denna viktiga fråga.
Nyheter
Längd- och viktkurvor har länge använts inom vården för att följa barn och ungdomars utveckling. I en artikel i The Lancet presenteras nu ett nytt webbverktyg som gör det möjligt att på ett liknande sätt följa utvecklingen för ett av kroppens mest vitala organ – lungorna. Lung Function Tracker är resultatet av ett internationellt samarbete mellan forskare på bland annat KI, Universitetet i Barcelona, Spanien, London Imperial College, Storbritannien, och Universitetet i Melbourne, Australien.
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet har visat att det finns ett samband mellan medicinering mot adhd och minskad risk för att dö i förtid. Risken för dödsfall av onaturliga orsaker, som olyckor och överdoseringar, kan minska med en fjärdedel, enligt den nya studien publicerad i JAMA.
Nyheter
KI-forskaren Laura Baranello har tilldelats det prestigefyllda ERC Consolidator Grant för sin forskning som syftar till att förstå samspelet mellan det cancerdrivande proteinet MYC och topoisomeras-enzymer. Målet är att kunna identifiera läkemedel för en mer målinriktad cancerbehandling med färre biverkningar. Laura Baranellos projekt MYCinTOPshape har tilldelats cirka 2 miljoner euro och kommer att pågå i fem år.
Nyheter
Forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Magnus Tobiasson och Eva Hellström-Lindberg har tillsammans med forskare i Nordiska MDS-gruppen utvecklat en metod som gör det möjligt att tidigt upptäcka återfall av blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom efter genomgången stamcellstransplantation. Metoden gör det möjligt att sätta in tidig behandling och på så vis förhoppningsvis motverka återfall. Studien har publicerats i tidskriften Journal of Clinical Oncology.
Nyheter
Pradeepa Pushparaj skrev sin avhandling vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet. Hon tilldelas Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi år 2023.
Nyheter
Vid docenturnämndens sammanträde den 24 februari 2024 beslutade nämnden att anta Rebecka Ahl Hulme som docent i kirurgi.
Nyheter
Om man tycker det är tråkigt att städa kan man tänka på det som en slags motion. Men stämmer det verkligen? Anna-Karin Welmer, lektor i fysioterapi, svarar.
Nyheter
Ny forskning från Karolinska Institutet visar att immunceller i levern reagerar på höga kolesterolnivåer i blodet och äter upp överflödigt kolesterol som annars kan orsaka skador på blodkärlen. Resultaten, som publicerats i Nature Cardiovascular Research, tyder på att kroppens reaktion vid uppkomsten av åderförkalkning startar i levern.
Nyheter
Småsnuskigt eller städdille – vad är bäst för hälsan? Helt klart är att det i vårdmiljön kan vara livsavgörande att hålla rent så att inte farliga bakterier sprids. Här intervjuas forskarna som tar städning på rent allvar.
Nyheter
Kursen KlinSim pedagogik är för dig som är involverad i simulerings- och färdighetsträning eller andra former av undervisning. I vår arrangeras två kurser som har platser kvar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Margareta "Meta" Blombäck, en av pionjärerna inom hemostas -och trombosområdet, avled stilla den 7 mars 2024 i Stockholm i en ålder av 98 år.
Nyheter
Professor emeritus Lennart Levi har avlidit i en ålder av 93 år. Han sörjs närmast av hustrun Inger och sönerna Richard och Ragnar med familjer. Töres Theorell och Jan Palmblad, båda professorer emeriti vid Karolinska Institutet, skriver här ett minnesord över Sveriges första professor i psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin.
Nyheter
En stor internationell forskningsstudie, COSMOS, initierad av Karolinska Institutet och Imperial College London, Storbritannien, har studerat över 250 000 mobiltelefonanvändare för att undersöka om de som använder mobiltelefon mycket och under lång tid har en högre risk för hjärntumör än andra. Studien, publicerad i Environment International, fann inte något samband mellan långvarig mobiltelefonanvändning och risken för hjärntumör.
Nyheter
Ny forskning från Karolinska Institutet visar hur östrogen skyddar mot fettlever, en sjukdom som ökat dramatiskt under den pågående fetmaepidemin. Studien som publicerats i Molecular Systems Biology visar hur ett nytt läkemedel under utveckling skulle kunna bli en framtida behandling mot fettlever och levercancer.
Nyheter
Susanne pratar under titeln ”Hur förbättra livet efter stroke?” För den som drabbas av stroke kan livets förutsättningar, som rörlighet, möjlighet att tala och arbeta, förändras drastiskt. Men med rätt insatser från en arbetsterapeut, som forskaren Susanne Guidetti, kan i bästa fall mycket förbättras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Genom en ny utlysningsform finansierar Barncancerfonden två forskningsprogram som ska titta på olika typer av oönskade biverkningar av framför allt cytostatikabehandling. Precisionsmedicin och de möjligheter som utvecklingen av biomarkörer innebär är gemensamt för de båda programmen som leds av KI-forskarna Susanna Ranta respektive Kenny Rodriguez-Wallberg och som nu delar på 19 miljoner kronor under fyra år.
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Emma Eliasson, postdoktor vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), medverkar i Springer Nature Communities för att berätta om POTION – Promoting Social Interaction through Emotional Body Odours. Forskningsprojektets syfte är att undersöka om kemosignaler (kemiska signaler som finns naturligt i mänsklig svett) i kombination med en mindfulness-behandling kan dämpa social ångest.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11