Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
I mars och april finns två tillfällen att delta i en workshop om peer learning. Den vänder sig till alla medarbetare som arbetar där studenter utbildas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Molly Stevens vid Karolinska Institutet och Imperial College London tilldelas Novo Nordisk-priset 2023 för hennes banbrytande arbete inom innovativ bioteknik. Ett av hennes mål är att demokratisera tillgången till hälsovård med hjälp av nanoteknologi.
Nyheter
Tre frågor till Karin Grahn, enheten för arbetsmedicin vid Institutet för miljömedicin (IMM)
Nyheter
På torsdag den 23 februari med start efter kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kan komma att vara nedstängda för besökare en kortare period under tiden uppdateringen pågår och redaktörer kan inte logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Marie Arsenian Henriksson blir ny vicerektor för forskning tillika ordförande i Kommittén för forskning vid Karolinska Institutet med start 1 mars, enligt ett rektorsbeslut den 21 februari.
Nyheter
Nu finns nya gratulationskort att dela ut vid disputationer, ST-examinationer och liknande högtidliga tillfällen. Framsidan visar en bild på Sankta Apollonia, tandläkarnas skyddshelgon.

Insidorna har inget tryck för att ge plats för namn och handskriven gratulation. På baksidan beskrivs hennes historia kort på svenska och engelska.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Logan Pendergrast och Juleen Zierath vid gruppen integrativ fysiologi medverkar i den internationella nyhetssajten The Conversation med artikeln "Morgonträning bränner mer kroppsfett, visar musstudie".
Nyheter
Ett planerat systemunderhåll för IDAC kommer ske den 22 februari mellan kl 13:00 till 22:00.
I IDAC portalen kommer det gå att söka efter medarbetare/student samt att tjänsten ”Återställ lösenord” kommer vara tillgänglig hela dagen. Resterande tjänster ber vi er att inte använda mellan 13.00-22.00.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
KI:s årsredovisning för 2022 lämnades in till regeringen den 17 februari.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ny Cateringportal med start 20/2 - KI NORD, Solna Campus


Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det förekommer i vissa fall problem att hämta hem varukorgar från leverantörernas webbutiker (Punch-outer) via UBW e-handel.
Vid problem, testa gärna en annan webbläsare och om ni använder MAC testa om möjligt en PC.

Om det inte går att hämta hem varukorg vid nya försök så använd "sök artiklar" i e-handeln. Se bild.

Felsökning pågår.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Det skriver Maria Arnman, docent i vårdvetenskap vid avdelningen för omvårdnad, i en debattartikel i Dagens Medicin.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Ny vice ordförande i styrgruppen för KID-medel är Margaret Sällberg Chen. Varje år vid den här tiden kan doktorandprojekt stödjas med hjälp av anslag från KID. I år är det 65 doktorander som har möjligheten att få 50 procent av doktorandlönen studiefinansierad under fyra år. Den 15 mars går ansökningstiden ut.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Det är viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar att din telefon har de senaste systemuppdateringarna installerade.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Centrum för hälsokriser på KI knyter ytterligare expertkoordinatorer till sig. Denna gång handlar det om expertis inom hälsosystemsresiliens, i form av Helena Nordenstedt, docent och läkare, med bred erfarenhet och forskningsintresse inom global hälsa och motståndskraft mot kriser på systemnivå.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Regeringen fattade på torsdagen den 16 februari beslut om att anställa Annika Östman Wernerson som rektor för Karolinska Institutet. Hon tillträder den 1 mars 2023.
Nyheter
Tack vare donationer från flera aktörer kan nu Karolinska Institutet tillsätta en helt ny professur i preventionsmedicin. H.K.H. Prins Daniel ger namn åt professuren och beskyddar satsningen.
Nyheter
Läs LIME:s nyhetsbrev!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
Många patienter med den autoimmuna sjukdomen ANCA-associerad vaskulit (AAV) lider av en hög risk för sjukdomsåterfall trots behandling. Forskare på KI har nu identifierat T-celler som bidrar till skador på njurvävnaden hos dessa patienter. Detta kan komma att göra det möjligt att använda T-cellscreening för att identifiera individer med hög risk. Studien publicerades i Kidney International.
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet har upptäckt att gener som kodar för T-cellsreceptorer varierar stort mellan olika personer och befolkningsgrupper, något som kan förklara varför människor reagerar olika på till exempel infektioner. Resultaten som presenteras i tidskriften Immunity visar även att vissa genvarianter härstammar från neandertalare.
Nyheter
Aristeidis Grigoriadis från avdelningen gastroenterologi och reumatologi vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Magnetic resonance imaging as a tool for diagnosis, evaluation and prognosis in patients with primary sclerosing cholangitis" den 17 februari 2023. Huvudhandledare är Annika Bergquist (MedH).
Nyheter
15 feb 2023
Med magen i fokus
Möt Charlotte Hedin, forskargruppsledare på avdelningen för klinisk medicin, institutionen för medicin, Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna, Kli med
Möt Elisabet Svenungsson, forskargruppsledare på avdelningen för reumatologi, institutionen för medicin, Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Då folkhälsospecialisten Harriet Nakigozi upptäckte utbildningen ”Managing innovation for sustainable health” så var hon mitt i sin forskarutbildning. Trots det skickade hon in en ansökan. Snart visade det sig vara helt rätt beslut då de båda utbildningarna korsbefruktade varandra.
Nyheter
Centrum för hälsokriser har, på uppdrag av KI:s rektor sammanställt rapporten: Förbättrad beredskap inför nästa hälsokris – lärdomar från KI under covid-19 pandemin. Rapporten beskriver de åtgärder som gjorts och de lärdomar som dragits av arbete på KI under covid-19-pandemin 2020-2022 och finns nu att läsa i sin helhet på webben.
Nyheter
Utlysningen för 2023 omfattar upp till 65 KID-medel.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Centrum för hälsokriser på KI har publicerat sin första årsrapport, som täcker aktiviteter under 2022. Eftersom det är centrumets första år med utåtriktade aktiviteter och pågående verksamhet, så innehåller rapporten även bakgrundsinformation om centrumet, dess organisatoriska struktur och presentation av personal.
Nyheter
I avsnitt 113 av KI:s podcast Medicinvetarna svarar Tanja Tomson på frågan om var forskningen står idag när det gäller metoder för rökavvänjning.
Nyheter
När Tewodros Seyoum ville stärka sin kompetens och ledarskapsförmåga som barnmorska i hälso- och sjukvården var KI:s utbildning ett självklart val. Här fick han nycklarna till ett mer aktivt ledarskap och en kunskap som bidrar till att stärka Etiopiens hälsovård.
Nyheter
Patienter med hjärtsvikt lider ofta av flera andra sjukdomar och innebär en stor påfrestning på sjukvården, enligt en multinationell studie publicerad i Heart av forskare från Karolinska Institutet. Forskarna pekar på ett akut behov att förbättra riskhantering av sjukdomen.
Nyheter
Fysisk aktivitet vid rätt tidpunkt på dygnet verkar kunna öka fettförbränningen, i alla fall hos möss. En ny studie från Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet visar att möss som hade ett träningspass i tidig aktiv fas, vilket motsvarar förmiddagsträning hos människor, ökade sin ämnesomsättning mer än möss som tränade vid en tidpunkt då mössen vanligen vilar. Resultaten publiceras i tidskriften PNAS.
Nyheter
I en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet den 8 februari uppmärksammades 24 medarbetare vid Karolinska Institutet för "nit och redlighet i rikets tjänst". I samband med ceremonin delades även Silvermedaljen 2022 ut.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En kartläggning av KI:s utsläpp av växthusgaser visar att de största utsläppen kommer från inköp av varor och tjänsteresor. Nu stärks klimatarbetet inom flera områden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Jordbävningen i Turkiet och Syrien har lett till många döda och skadade och en omfattande förödelse. Även anhöriga, kollegor och vänner i omvärlden drabbas.
Nyheter
Temat för en ny avhandling från Karolinska Institutet är könshormoners påverkan på psykiatriska sjukdomar och skadliga beteenden.
Nyheter
Som en del i arbetet med att implementera KI:s uppdaterade grafiska profil ändras standardtypsnittet i Outlook till Arial.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Störningar under gårdagen är nu hanterade.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
I avsnitt 113 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar Christina Samuelsson om vilka kommunikationsproblem som kan drabba exempelvis personer med demens eller som har fått en stroke.
Nyheter
Barn vars mammor snusat under graviditeten har mer än trefaldigt ökad risk att dö i plötslig spädbarnsdöd, enligt en omfattande registerstudie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Pediatric Research. Risken var betydligt lägre om mamman slutat snusa tidigt i graviditeten.
Nyheter
Ny termin innebär nya planer för studentkårerna vid Karolinska Institutet. Fokus kommer bland annat vara att renovera lokalerna, expandera mottagningsverksamheten och fortsätta arbetet att få medlemmarna att känna sig hemma.
Nyheter
Regeringen stärker arbetet med demens genom att avsätta 8 miljoner kronor i en ny satsning för stärkt äldreomsorg. I denna satsning beviljas SveDem 2,5 miljoner kronor under 2023 för att utveckla Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) och stödja kommunernas förbättringsarbete inom vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.
Nyheter
Socialdepartementet har beslutat om nya förordnanden för samtliga 14 ledamöter i regeringens Äldreforskarråd samt förordnat Mats Thorslund som ny ledamot. Det innebär att NVS har fyra representanter i rådet.
Nyheter
Är du intresserad av att veta hur det är att studera utomlands? Då ska du definitivt spana in Studera utomlandsbloggen där KI-studenter delar med sig om hur livet som utbytesstudent är. Nya Zeeland, London och Spanien är några av de platser där KI-studenterna befinner sig under våren.
Nyheter
Välkommen att anmäla intresse till en tvådagars workshop med fokus hälsa och klimat: hållbara städer 17-18 april i Stockholm.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Varje år erbjuder NOF resestipendier till unga forskare som deltar i den regionala (NOF, CED, PER) IADR-kongressen och bjuder in unga forskare att delta i Nordic Hatton Award Competition.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Om konsten att nå ut med sin forskning och sina forskningsresultat var temat på denna eftermiddag den 2 februari i ANA 23. Avdelningen för omvårdnad i hade bjudit in intresserade medarbetare för att ta del av KI:s kommuniktionspalett i samarbete med avdelningen för arbetsterapi samt fysioterapi, kommunikationsavdelningen och PUF-V.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
KI webbförvaltning
2022-06-08