Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Karolinska Institutet är sedan 2015 medlem i nätverket Scholars at risk, en organisation som erbjuder skydd för forskare vars liv är i allvarlig fara. Genom en förfrågan som KI hörsammade och tack vare en donation från Olle Engkvists Stiftelse, kunde en forskare från Afghanistan få en tjänst vid KI.
Nyheter
Den tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell har tilldelats BiotechBuilders Award 2023 för sin insats under pandemin 2020-2023. Priset delas ut av den ideella föreningen Stockholm BiotechBuilders, som KI är partner till och som verkar för att stärka den svenska life science-sektorn.
Nyheter
Barn som har en förälder med alkohol- eller narkotikamissbruk har en ökad risk för intellektuell funktionsnedsättning, även om det bara är pappan som har en beroendeproblematik. Det visar forskare från Karolinska Institutet i en ny studie som pekar på behovet av att rikta förebyggande insatser mot båda föräldrarna. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften eClinicalMedicine.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Studenter och medarbetare har nu möjlighet att nominera kandidater inför höstens akademiska val av tre nya ledamöter till fakultetsrådet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Krim-Kongo blödarfebervirus sprids via fästingbett och finns på Världshälsoorganisationens (WHO) lista över prioriterade sjukdomar. Sjukdomen har en hög dödlighetsfrekvens, samt inga eller otillräckliga motåtgärder. En nyligen publicerad studie av forskare från Karolinska Institutet i samarbete med Sivas Cumhuriyet University i Turkiet, belyser sambandet mellan Krim-Kongo blödarfeberinfektion och långvarig trötthet.
Nyheter
CLINICUM är en del av den regionövergripande satsning som syftar till att stärka kvalitéten på klinisk och translationell forskning. I sin helhet består CLINICUM av en central funktion samt sju noder vilka representerar vårdgivarorganisationerna i Region Stockholm samt SLSO. Nodernas verksamhet syftar till att erbjuda vetenskaplig rådgivning samt att tillhandahålla metodologiskt stöd och vägledning vid planering och utförande av forskningsprojekt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Biovetenskaper och näringslära, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
”Mitt nya uppdrag känns både roligt och utmanande. Jag ser verkligen fram mot att bli chef för en avdelning som är så aktiv i både utbildning och forskning, säger Tassos Grigoriadis”
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Odontologi, Universitetstandvården
På torsdag den 7 september med start efter kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kan komma att vara nedstängda för besökare en kortare period under tiden uppdateringen pågår och redaktörer kan inte logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny metod för att upptäcka patogener. Studiens resultat som publicerats i Science Advances kan bana väg för ett enkelt elektroniskt test som snabbt och billigt kan identifiera olika smittämnen.
Nyheter
Under hösten ordnas fyra workshops om peer learning och IPL (interprofessionellt lärande). De vänder sig till alla medarbetare som arbetar där studenter utbildas.
Nyheter
Petter Brodin, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas Oscar Medins pris 2023 av Svenska Läkaresällskapet (SLS) för hans framstående forskningsinsatser inom pediatriken.
Nyheter
Extracellulära vesiklar (EV) är små cellbubblor som spelar en avgörande roll för hur våra celler kommunicerar. En nyligen genomförd studie publicerad i Science Advances har visat några fascinerande insikter om dessa små budbärare och deras potential inom vården.
Nyheter
Professor Mats Trulsson vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, har utnämnts till hedersdoktor vid Université Toulouse III – Paul Sabatier, i Toulouse, Frankrike.
Nyheter
Den 28 augusti började Karin Vikström som kommunikatör på institutionen för medicin, Huddinge.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Forte har beviljat totalt 230 miljoner kronor till tio sexåriga forskningsprogram, varav ett leds av Henna Hasson vid Medical Management Centrum (MMC) på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).
Nyheter
Regeringen har utsett Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, till särskild utredare för en ny utredning om stärkt beredskap inför framtida pandemier. Direktiven handlar om en nationell strategi för hur pandemier ska hanteras och en översyn av smittskyddslagen. Utredningen ska vara klar i februari 2025.
Nyheter
Pedagogiska ambassadörer är lärare eller personer verksamma inom forskarutbildning eller forskarskola som får finansierad tid i syfte att stimulera pedagogisk utveckling inom KI:s forskarutbildning. Nu är ansökan öppen för 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kurstillfällen i grundutbildning i upphandling
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s enda Erasmus Mundus Masterprogram, Public Health in Disasters (Folkhälsa i katastrofer), kommer att fortsätta, efter att samarbetsavtalet mellan de tre partnerna som driver programmet, KI, Universidad de Oviedo och the University of Nicosia, förnyats. Kursledarna ser fram emot att fortsätta ge studenter de senaste verktygen för att arbeta med folkhälsa i katastrofer, samt forska inom området. Med den nya utformningen av programmet kommer dessutom samtliga studenter att komma till KI.
Nyheter
Två forskare vid Karolinska Institutet tilldelas det europeiska forskningsrådets startanslag 2023. Kasper Karlsson och Juan Pablo Lopez får vardera 1,5 miljoner euro över fem år för att studera kombinationsbehandlingar mot barncancer och hur psilocybin kan användas för att behandla psykiska sjukdomar.
Nyheter
STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tar årligen fram ett index som visar hur internationella lärosätena i Sverige är. Nu har de gett maxbetyg, fem stjärnor, till Karolinska Institutet.
Nyheter
Vi är stolta över att kunna dela med oss av en intervju med en av våra framstående studenter som nyligen avslutade kursen ”Tillämpad artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvården" (15 hp).
Nyheter
Den 31 augusti välkomnades 80 nya studenter till institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet. Under välkomstdagen fick de möjlighet att lära känna sin nya institution, fick praktiska tips för användning av AI-verktyg, delta i quizz från Gapminder och lära känna nya studenter. Utöver det bjöds de på en föreläsning av tidigare statsepidemiolog Anders Tegnell på ämnet ”Är pandemin över?
Nyheter
Röda blodkroppar som exponeras för syrebrist skyddar vid hjärtinfarkt, visar en ny studie som publiceras i Journal of Clinical Investigations av forskare från Karolinska Institutet. Studien visar också att den skyddande effekten förstärks av att äta nitratrika grönsaker.
Nyheter
Patienter med klusterhuvudvärk är drabbade av olika sömnproblem, t.ex. insomni, vilka även förekommer i perioder när patienten är symptomfri och bör beaktas vid behandling. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie nyligen publicerad i The Journal of Headache and Pain.
Nyheter
Först ut är Aula Medica och Adminhuset i Solna. Under kommande veckor testas nya sopkärl, städrutiner och information till medarbetarna i dessa byggnader. Målet är att sortering av matavfall ska fungera på hela KI innan året är slut.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Personer utan anställningstrygghet kan minska risken att dö i förtid med 20 procent om de får ett fast jobb, enligt en studie publicerad i Journal of Epidemiology and Community. Forskarna från Karolinska Institutet menar att resultaten talar för att det är viktigt att öka tryggheten på arbetsmarknaden i Sverige.
Nyheter
Enligt UNICEF drabbas ungefär var femte ungdom av psykisk ohälsa, vilket i sin tur ofta leder till ett riskbeteende vad gäller alkohol, tobak och droger. I det långa loppet kan det innebära fortsatt dålig hälsa även i vuxen ålder. I ett treårigt projekt, som koordineras av Karolinska Institutet, ska nu en metod som används för att förbättra ungas psykiska mående i Indien, Kenya, USA och Colombia utvärderas för att se om den kan fungera i andra delar av världen.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Blodfettssänkande statiner verkar kunna skydda patienter med den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit från att utveckla och avlida i tjock- och ändtarmscancer. Statinbehandling var också associerad till lägre risk att dö oavsett orsak hos patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften eClinicalMedicine.
Nyheter
C-vitamin och andra antioxidanter stimulerar nybildning av blodkärl i lungcancertumörer, visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i Journal of Clinical Investigation. Fynden ger ytterligare stöd för att kosttillskott med antioxidanter kan påskynda tumörtillväxt och metastasering vid cancer.
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet och läkare från Karolinska sjukhuset visar i en ny studie att en kapsel av bindväv runt levermetastaser från kolorektal cancer förbättrar patienternas grad av överlevnad. Detta representerar en läkande respons från levern, och inte ett fenomen orsakad av själva tumören.
Nyheter
Skrivsal Bengt Winblad har numrerats om för att bättre hantera både stora och små grupper i Skrivsalen.
I den nya numreringen används bland annat främsta raden och den närmast klädhängarna endast då salen nästan är fullsatt. Olika färger för olika sektioner gör att studenterna lättare kan hitta till sin plats. Våra erfarna tentamensvakter på KI har varit med i arbetet att ta fram förslaget.
Vi hoppas att denna förändring blir bättre både för studenter och personal.

Mvh / Tentamensservice
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från höstterminen 2024 så startar nya biomedicinska analytikerprogrammet (180 hp) vid KI med 70 studieplatser indelat på två inriktningar; klinisk fysiologi (20 studieplatser) och laboratoriemedicin (50 studieplatser).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I en studie publicerad i Frontiers in Immunology hittade forskare från Karolinska Institutet ett högt antal naturliga mördarceller (NK-celler) i hudprover från patienter med hudlymfom. NK-celler är normalt viktiga anti-lymfomceller, men de här var outvecklade och med tecken på nedsatt funktion. En möjlig behandling av sjukdomen skulle därmed kunna vara att aktivera de påverkade cellernas så de återfår sin normala funktion.
Nyheter
Professor Lars Olson tilldelas Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning 2023. Samtidigt tilldelas professor Sophie Erhardt och adjungerad professor Johan Lundberg varsitt forskningsanslag av samma stiftelse.
Nyheter
Under hösten öppnas KI RIMS stegvis upp för användning. I det första steget kan du logga in med ditt KI-id och se den samlade information som finns om dig och din forskning, samt redigera och lägga till. I nästa steg släpps nya profilsidor på ki.se som använder informationen som ligger i KI RIMS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Med start vecka 34 kommer anställda i Biomedicum ha möjlighet att lunchträna två gånger i veckan. Träningen kommer att vara mångsidig och alla kan delta då övningarna kan lätt anpassas efter den nivå som passar varje individ.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskap, Fysiologi och farmakologi
Nu finns en ny version (1.10) av Karolinska Institutets dokumenthanteringsplan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I samband med att socialminister Jakob Forssmed besökte KI måndagen den 28 augusti träffade ministern bland andra Centrum för hälsokrisers föreståndare Johan von Schreeb. Under mötet betonade centrumet frågan om nationellt samarbete kring universitetens roll i kriser, samt behovet av en nationell förmåga (surge capacity), med fokus på personal som är utbildad i att tackla hälsokriser, som är redo när krisen kommer.
Nyheter
Höstutmaning 2023
Vill du öka din medvetenhet kring miljö och klimat på ett roligt, enkelt och annorlunda sätt, och samtidigt känna peppen av att vara fler som gör det samtidigt? Då ska du ta chansen och vara med i NVS höstutmaning miljö och klimat för medarbetare under 14 dagar:
9-22 oktober. Alla kan nämligen vara med!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Stressad? Stela axlar? Svårt att fokusera? Kom till lunchyogan i Biomedicum. Alla är välkomna - ingen tidigare erfarenhet behövs!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
EU-kommission släppte nyligen resultatet av 2023 års utlysning för Europauniversiteten. NeurotechEU, European University of Brain and Technology, där KI är partner, är bland de 30 utvalda allianser som kommer att få 14,3 miljoner euro för att fortsätta sina samarbeten ytterligare fyra år.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Levnadsvanor, pandemi och tandvård var några av de frågor som diskuterades när socialminister Jakob Forssmed besökte Karolinska Institutet den 28 augusti, samma dag som höstterminen drog i gång.
Nyheter
Den 22 augusti tillträdde Magnus Håkansson som säkerhetschef vid KI  och som enhetschef för säkerhetsenheten vid universitetsförvaltningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En studie genomförd av fem forskare vid NVS och som publicerats i ”Journal of American Medical Directors Association” visar att oro för att falla kan öka risken för skadliga fall bland äldre personer, särskilt bland dem utan uppenbar fysiologisk fallrisk.
Nyheter
Felicia Petersson började som HR-partner vid institutionen för neurovetenskap den 7 augusti 2023 och kommer att arbeta tillsammans med Malin Guvéus. Vi passade på att ställa några frågor inför hennes start och hösten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurovetenskap
För att minska risken för komplikationer är det viktigt att mäta antikroppar hos personer som drabbas av diabetes i vuxen ålder, samt även ta hänsyn till hur höga nivåerna av antikroppar är.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09