Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet har i en studie analyserat patienter som genomgått byte av aortaklaff under perioden 2003-2018. Studien är publicerad i Journal of the American College of Cardiology, JACC, och visar att det är mindre farligt än vad man tidigare trott att få en konstgjord hjärtklaff i liten storlek relativt till patients kroppsstorlek.
Nyheter
KI-professorn Rickard Sandberg tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin av Kung. Vetenskapsakademien, en donation på tio miljoner kronor för en femårsperiod. Rickard Sandberg har utvecklat metoder som gör det möjligt att tränga långt in i människans arvsmassa och studera gener i enskilda celler.
Nyheter
Utbildningsnämnden Dentmed vill härmed informera om möjligheten att ansöka om medel för pedagogisk utveckling för lärare verksamma inom programutbildningarnas kurser vid institutionen. Det går att ansöka om projektmedel för såväl pedagogisk utveckling inom en kurs som för kongressen ADEE, eller annan forskningskonferens som syftar till att utveckla den egna undervisningen. Ansökan kan även göras för andra resor eller studiebesök som syftar till att förbättra undervisningen vid institutionen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Fysioterapeutprogrammet öppnande dörrarna den 22 februari och bjöd på en innehållsrik eftermiddag på temat Tradition och förnyelse - forskning, undervisning och klinik.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Maja Fjaestad är en av de senaste i raden av expertkoordinatorer att rekryteras till Centrum för hälsokriser på KI. LIME-forskaren och den tidigare statssekreteraren kommer att verka inom kompetensområdet samhällspolitik och beredskap, och ser fram emot att bidra till ett helhetsgrepp kring hälsohot.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Global folkhälsa, Stålsby Lundborg, von Schreeb
Zarina Kabir, docent vid avdelning för omvårdad, har tilldelats 4 250 000 SEK från Forte för projektet "Stöd från social vård- och omsorgspersonal genom mHälsa-baserad intervention till anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom i hemmet".
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I dag sprids rykten snabbare än någonsin tack vare sociala medier och det är lätt att dras med. En del är också till naturen mer sårbara för konspirationsteorier. Men skeptikers oro bör inte avvisas utan bemötas, menar forskare som studerar viljan att ta olika slags vaccin.
Nyheter
Intäkterna från pantburkar i Biomedicum skänks till Läkare Utan Gränser och under 2022 nådde vi hela 10 107 kronor! Vi vill passa på och tacka er alla för ert bidrag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fysiologi och farmakologi, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik
Med hjälp av en mobilapp på flera olika språk kunde föräldrar i Sverige ge sina små barn bättre matvanor och mindre skärmtid. Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet som publicerats i International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
Nyheter
Karolinska Institutet har beslutat att utse Wilhelmina Hoffman, specialist inom geriatrisk medicin, och näringslivsprofilen Fredrik Lundberg, till hedersdoktorer. Den formella ceremonin sker i samband med promovering i Stockholms stadshus den 12 maj.
Nyheter
En ny studie publicerad i BMC Public Health visar att screening i skolan minskade psykotiska symtom hos ungdomar. Studien har bland annat genomförts av forskare från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska Institutet.
Nyheter
2023-03-02
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Med hjälp av den nya generationens gensekvensering har flera studier under de senaste åren kunnat rapportera ett flertal gener som är muterade vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Dessa mutationer ses ofta i en mindre andel av patienter med KLL och förknippas vanligen med dålig prognos.
Nyheter
Jenny Mjösberg, professor i vävnadsimmunologi vid Karolinska Institutet, är en av fem forskare som i år tilldelas Göran Gustafssonpriset. Priset är avsett för yngre forskare inom medicin, molekylär biologi, kemi, fysik och matematik och delas ut av Göran Gustafssons Stiftelser i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.
Nyheter
Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En grupp forskare vid bland annat Karolinska Institutet, SciLifeLab och Karolinska universitetssjukhuset tilldelas totalt 14,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Det fyraåriga anslaget ingår i Vetenskapsrådets satsning på forskningsinfrastruktur och syftar till att tillgängliggöra nya teknologier för kliniska studier inom precisionsmedicin.
Nyheter
Tre frågor till Tessa Schillemans, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi vid Institutet för miljömedicin (IMM)
Nyheter
Ny på den nya tjänsten EU-projekthandläggare vid NVS centrala ledningsadministration, D3.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Vi vill med detta uppmärksamma er på att vi upplever en del bedrägeriförsök i form av fejkade fakturor, med framför allt felaktiga bankuppgifter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Jag känner mig stolt, hedrad och ödmjuk när jag i dag tillträder som rektor för Sveriges högst rankade universitet. Karolinska Institutet är ett flaggskepp bland lärosätena i vårt land och jag hoppas att min bakgrund och mina erfarenheter ska komma till nytta för att inte bara bibehålla utan också förstärka den positionen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hon tillträder den 1 mars som ny rektor för Karolinska Institutet: Annika Östman Wernerson. Hon är professorn i njur- och transplantationsvetenskap som brinner lika mycket för den pedagogiska forskningen. Den interna kulturen, att stärka dialogen mellan ledning, institutioner, medarbetare och studenter, är en av hennes största drivkrafter som KI:s nya rektor.
Nyheter
Att snabbt genomföra stora förändringar är inte Martin Bergös stil. Först ska skrivbordet städas och sedan ska KI:s nya prorektor lyssna in verksamheten tillsammans med den nya rektorn Annika Östman Wernerson. ”De viktigaste frågorna ska vi arbeta med gemensamt, som att få till en bra intern dialog.”
Nyheter
Inflammatoriska sjukdomar har komplicerade sjukdomsmekanismer, som kan skilja sig mellan patienter med samma diagnos. Det innebär att tillgängliga läkemedel har liten effekt på många patienter. Med hjälp av så kallade digitala tvillingar har forskare vid Karolinska Institutet nu fått en fördjupad bild av de av- och på-proteiner som styr dessa sjukdomar. Studien, som publicerats i Cell Reports Medicine, kan resultera i mer individanpassade läkemedelsbehandlingar
Nyheter
Ett stort antal chefer har i dag fått mejl från OneDrive om åtkomst till filer från tidigare anställda.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Ett stort antal chefer har i dag fått mejl från OneDrive om åtkomst till filer från tidigare anställda.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Barnfetma kopplas till ökad risk att drabbas av diabetes i vuxen ålder och riskökningen rör såväl autoimmuna former av diabetes som olika former av typ 2-diabetes, enligt en ny studie publicerad i Diabetologia. Risken för att drabbas av den mest insulinresistenta formen av diabetes är till exempel tre gånger så hög för barn med fetma.
Nyheter
Vi önskar Ulrika Johannesson välkommen!

Från 25 januari 2023 är Ulrika anknuten hos oss som docent i reproduktionsmedicin och gynekologi-det vi är väldigt glada för!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Ett behandlingsprogram med anonym kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet för personer med sexuellt intresse för barn visade på goda resultat i en engelskspråkig pilotstudie. Nu öppnar det brottsförebyggande KBT-programmet även på svenska, tyska och portugisiska. Behandlingen, som har utvecklats av forskare och psykologer vid Karolinska Institutet, kommer att utvärderas inom ramen för ett internationellt forskningssamarbete finansierat av EU.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ge förslag till 2024 års Nobelkonferenser, minisymposier i serien ”Frontiers in Medicine” eller Karolinska Research Lectures vid Nobel Forum. Skicka ditt förslag enligt formuläret senast den 31 mars 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 16 februari fick personalen på institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) chansen att mingla med institutionens nya prefekt - Jonas Fuxe.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Stiftelsen Lennart Nilsson Award delar årligen ut ett pris till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda. Syftet är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI lanserar en ny podd: "The PAPERs podcast". Varje vecka kommer du att kunna ta del av konversationen mellan de fyra värdarna som diskuterar en artikel inom forskningsområdet medicinsk pedagogik.
Nyheter
Nu finns en ny webbsida för KI:s medarbetare om diarieföring.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Arkiv & Registratur
En svensk studie som följde mer än 450 000 individer efter nedre eller övre gastrointestinal biopsi, visar att symtom på IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) kan börja långt tidigare än när sjukdomen påvisas vid biopsi. Forskningsresultaten publiceras nu i tidskriften PLOS Medicine den 23 februari.
Nyheter
Ole Petter Ottersen har varit rektor för Karolinska Institutet i fem och ett halvt år. Den 28 februari 2023 blir hans sista arbetsdag i den rollen. Av allt han varit med om som rektor på KI minns han särskilt den dag då WHO meddelade att covid-19 skulle klassas som en pandemi.
Nyheter
5G är nu aktiverat för alla KI:s mobilabonnemang från Telia.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I takt med att luftföroreningarna i Stockholm har minskat så har barns och ungas lungkapacitet förbättrats, visar en ny studie publicerad i European Respiratory Journal. Forskarna från Karolinska Institutet anser att resultaten är viktiga eftersom barns lunghälsa har stor betydelse för risken att utveckla flera kroniska sjukdomar som vuxen.
Nyheter
Vill du bli tillfälligt utlånad till en skola, ideell förening eller arbetsplats? Föreningen Vetenskap & Allmänhet söker nu efter forskare som är intresserade av att delta i satsningen ”Låna en forskare”.  I år kommer besöken att bokas både under några dagar i april och i samband med ForskarFredag i september. Besöken kan ske på plats eller online.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kvinnor med reumatiska sjukdomar löper större risk för komplikationer vid graviditet och förlossning, men för kvinnor med ryggreumatism, så kallad axial spondylartrit, har riskerna minskat under det senaste tio åren i takt med en ökad användning av biologiska läkemedel. Det rapporterar forskare från Karolinska Institutet i en studie som publicerats i The Lancet Rheumatology.
Nyheter
I framtiden kommer även det trådlösa nätverket KI Guest att skyddas av KI:s webbfilter som i dag är aktiverat på övriga nätverk.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har tittat på hur rörelse formar våra sinnen och hur både sensoriska och motoriska processer påverkas vid Parkinsons sjukdom. I en studie publicerad i Nature Communications, visar forskarna att hos Parkinsonmöss (dopaminutarmade möss) så minskar rörelsereaktionen på sensorisk input och att både sensoriska och motoriska processer förändras.
Nyheter
I höst startar ”Ledarskapskurs för forskargruppsledare och teamledare”. Syftet är att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå. Ansök senast 15 april.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Reglerna för vilka grupper av studenter och forskare som kan erbjudas boende av universitet har nyligen ändrats. En ny förordning ger alla statliga lärosäten möjlighet att erbjuda bostad till valda grupper av studenter och forskare. För KI innebär det däremot att vi inte längre har möjlighet att erbjuda bostadsuthyrning i samma utsträckning som tidigare.
Nyheter
Forskare på KI och KTH beviljades nyligen 3 miljoner kronor för ett treårigt samarbetsprojekt som handlar om att förstå genetikens roll i sällsynta diagnoser. Anslaget kommer från KTH och Region Stockholm som årligen utlyser forskningsmedel för gemensamma projekt inom hälsa- och medicinteknik. Projektet leds av Anna Lindstrand vid KI tillsammans med Pelin Sahlén vid KTH.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det innebär att W3D3, KI:s diarieföringssystem, kommer att ligga nere.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2022-06-08