Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
I en nyligen publicerad studie i Nature Communication har forskare från Karolinska Institutet och Institute of Molecular Biotechnology identifierat en ny molekyl i cellerna som är nödvändig för att Ebola- och Marburgvirus ska kunna infektera och sprida sig i kroppen.
Nyheter
23-24 oktober 2023 genomfördes för första gången en personlighetspsykiatrisk kongress vid Karolinska Institutet. Syftet var att öka kunskapen och erbjuda uppdateringar om diagnostik, behandling och implementering. Kongressen, som genomfördes i samarbete med Psykiatri Sydväst, var helt fulltecknad med reservlista.
Nyheter
Psykologisk träning kan hjälpa idrottare att prestera bättre. Men mycket av nuvarande forskning på området har metodbrister. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sports Medicine.
Nyheter
En forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått 4.97 miljoner SEK i projektanslag från FORTE för ett projekt med den engelska titeln: “A mHealth intervention to promote healthy lifestyle behaviours from the start of life: The Health4Life trial”.
Nyheter
Institutet för miljömedicin (IMM) har tillsammans med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) utvecklat en infrastruktur för att koppla miljö- och yrkesexponering med individens eller befolkningens hälsa för forskare vid och utanför Karolinska Institutet.
Nyheter
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har lanserat en fjärde upplaga av Att förebygga självmord: Ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media. Stödmaterialet är en översatt och anpassad version av Världshälsoorganisationens (WHO) originalupplaga och handlar om de effekter rapportering om självmord i media kan ha samt hur yrkesverksamma kan rapportera om självmord på ett balanserat och ansvarsfullt sätt.
Nyheter
En ny avhandling från Karolinska Institutet förespråkar vård i livets slutskede som prioriterar högsta möjliga livskvalitet, undviker onödiga eller förebyggbara risker och respekterar patientens egna önskemål.
Nyheter
Möt Anna Smed Sörensen, forskargruppsledare på avdelningen för immunologi och allergi, institutionen för medicin, Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna, Imm o alle
Möt Johan Askling, forskargruppsledare på avdelningen för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin, Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna, KEP
Hólmfríður Ásbjarnardóttir, student och digital ambassadör på KI, har tilldelats utmärkelsen Årets arbetsterapeutstudent 2023. Utmärkelsen går till personer som har visat värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor.
Nyheter
Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har kartlagt förekomsten av långtidsbesvär hos nordbor upp till två år efter sars-cov-2-infektion. Framför allt drabbades de som haft svår covid-19, medan forskarna inte såg någon ökad förekomst av långtidscovid hos personer som inte varit sängliggande alls. Studien har publicerats i tidskriften The Lancet Regional Health – Europe.
Nyheter
Projektet EPIC (Eukaryotic Post-TranscrIptional Code) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 10 miljoner euro som delas mellan Vicente Pelechano, Karolinska Institutet, och hans två forskarkollegor Kevin Verstrepen, VIB-KU Leuven, Belgien, och Julien Gagneur, Münchens tekniska universitet, Tyskland.
Nyheter
Projektet CartoHostBug (Funtional cartography of intestinal host-microbiome interactions) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 10 miljoner euro som delas mellan fyra forskare, bland dem Eduardo Villablanca, senior forskare vid Karolinska Institutet. Syftet med projektet är att kartlägga hur störningar i tarmens mikrobiom kan leda till inflammatorisk tarmsjukdom och kolorektal cancer.
Nyheter
Projektet D2Smell (Digitising Smell: From Natural Statistics of Olfactory Perceptual Space to Digital Transmission of Odors) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 11,8 miljoner euro som delas mellan tre forskare: Johan Lundström, Karolinska Institutet, Noam Sobel, Weizmann Institute of Science, Israel, och Jonathan Williams, Max Planck Society, Tyskland. Det tvärvetenskapliga samarbetet syftar till att digitalt överföra dofter för att återskapa dem på en annan plats.
Nyheter
Måndagen den 27 november kommer Akademiska Hus att utföra tekniska kvartalsprov av brandlarmen i D-huskroppen.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskap, Fysiologi och farmakologi, Institutet för miljömedicin, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Aging Research Center (ARC) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum inrättat år 2000 av Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Det är även en avdelning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på KI. Nu finns också webbplatsen under ki.se vilket ökar synligheten.
Nyheter
Nu öppnar en ny omgång av FIELD-programmet (Fellows In Gender Equal Career Development) som pågår från februari till oktober 2024 och erbjuder mentorskap och seminarier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu öppnar en ny omgång av FIELD-programmet (Fellows In Gender Equal Career Development) som pågår från februari till oktober 2024 och erbjuder mentorskap och seminarier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Felanmälan till KI:s hyresvärd Akademiska hus har tidigare gjorts via deras hemsida eller via deras app Mitt campus. Från 1 november kan man nu även ringa in sin felanmälan.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Times Higher Education i Storbritannien har publicerat sin ämnesrankning World University Rankings by Subject 2024. Rankningen bygger på både hårddata och anseendeundersökningar. KI har förbättrat sin position inom "Clinical and Health" både i Europa och i världen.
Nyheter
Just nu pågår ett arbete kring rekommendationer för digitaliserad undervisning. När och till vad använder du som undervisar online-, campusförlagd eller hybridundervisning? Bidra genom att svara på en enkät.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare från bland annat Karolinska Institutet har utvecklat en prognostisk modell som identifierar de barn som löper störst risk att insjukna i allvarlig RSV-infektion. Studien som publicerats i Lancet Digital Health kan visa vilka barn som har störst nytta av nya metoder för att förebygga en allvarlig infektion.
Nyheter
Ny postdoktor vid avdelningen för allmänmedicin och primärvård, NVS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
För dig som är lärare, klinisk handledare eller involverad i utbildning finns flera kurser där du får utveckla och fördjupa din pedagogiska kompetens. Här kan du läsa mer om några av kurserna som ges våren 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI RIMS är Karolinska Institutets nya Research Information Management System. Från och med 25 oktober kan du som medarbetare eller anknuten gå in och se och hantera den information som samlats om dig.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fysiologi och farmakologi
Snart är det dags för leverans av möbler till touchdownplatser och poddar vilket i sin tur kräver tömning och flytt av förvaringsmöblerna i korridorerna på plan 7 och 8 i kontorshuset, ANA Futura.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Odontologi, Medicin, Huddinge
Under de senaste åren har det skett snabba framsteg inom området för beräkningspatologi, vilket inbegriper tillämpningen av artificiell intelligens (AI) inom patologi. Traditionell patologi innebär studiet av sjukdomar genom att undersöka vävnadsprover. I beräkningspatologi analyseras digitala patologibilder med hjälp av datoralgoritmer för att extrahera relevant information.
Nyheter
Tidigare i oktober arrangerade UHR (Universitets- och högskolerådet) ett webbinarium med fokus på hur man arbetar med teambaserat lärande för större studentgrupper på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På initiativ av SOF:s styrgrupp hölls en forskningsretreat för att föra samman forskare från KI institutionen för odontologi med forskare och aktörer från offentlig (Folktandvården AB) och privat (Praktikertjänst AB) tandvård i Stockholm.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
KI-forskaren Carl Sellgren får Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2023 för sin forskning inom klinisk neurologi och hur förlust av synapser (kontakter mellan celler) i hjärnan skulle kunna vara en möjlig orsak till schizofreni.
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KIWAS driftproblem
Vissa användare och sökande upplever tekniska problem vid inloggning eller arbete i KIWAS (adminverktyget eller kurskatalogen).
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Den här veckan, 23-29 oktober, är det dags för den internationella Open Access-veckan. På årets tema, Community over Commercialization, möter universitetsbiblioteket engagerade personer med lite olika perspektiv på det föränderliga landskapet för akademisk publicering.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Om du använder Google Chrome för att logga in i ELN och har fått problem efter uppgraderingen, behöver du rensa cacheminnet.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Max Gordon, docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, och överläkare vid Danderyds sjukhus, belönas för sin forskning om artificiell intelligens (AI) i sjukvården. Priset Årets AI svensk delas ut till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI.
Nyheter
En solig eftermiddag i oktober samlades flera hundra personer i Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna. Studiedeltagare i den omfattande studien SNAC-K hade bjudits in av Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet (KI) för att få höra om de senaste forskningsrönen från studien.
Nyheter
Maria Creignou från avdelningen för hematologi (HERM) vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Improving prognostication for patients with myelodysplastic syndromes" den 27 oktober 2023. Huvudhandledare är professor Eva Hellström Lindberg (MedH).
Nyheter
Hallå där Lisa Herulf Scholander, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi. Den 10 november försvarar du din avhandling ”Narrative relations: resources for meaning-making and person-centred practices in geriatric care”. Vad handlar den om?
Nyheter
Ett kapacitetsbyggande utbildningsprogram inom mödra- och förlossningsvård som KI genomför med partners i Kenya, Malawi, Etiopien och Uganda har lett till förändringar i bland annat nationella riktlinjer.
– Programmet har en jättestor påverkan, säger Dr. Miriam C.A. Wagoro, lektor vid University of Nairobi i Kenya och medlem i programmets samordningskommitté.
Nyheter
Lisa Juntti-Berggren, professor vid Karolinska Institutet, belönas med Svenska Läkaresällskapets (SLS) Jubileumspris 2023 för sina studier av Apolipoprotein CIII och diabetes mellitus. Pristagaren belönas med 150 000 kr samt SLS sekelmedalj i silver.
Nyheter
Närmre 800 studenter som går första terminen på KI:s utbildningsprogram deltog på dagen för interprofessionellt lärande (IPL-dagen) den 17 oktober 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 11 oktober lämnade forskningsfinansieringsutredningen över sina förslag till utbildningsminister Mats Persson. Utredningens betänkande kommer troligen att vara ett underlag i kommande proposition för regeringens forsknings- och innovationspolitik.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Svenska institutet (SI) utlyser möjligheten för svenska lärosäten att söka bidrag för att genomföra kapacitetshöjande utbildningsprogram. Fokus för utbildningsprogrammen är innovation och förnyelse samt grön omställning inom offentlig sektor i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030. Utbildningsprogram genomförs inom SI Public Sector Innovation Programme.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi gratulerar Virginia Stone som tilldelats 2023 års Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige.
Nyheter
En ny avhandling från KI fokuserar på cancerprevention genom att undersöka faktorer och utfall kopplade till falskt positiva återkallelser efter mammografi, en ganska vanlig händelse där kvinnor kallas tillbaka för ytterligare tester efter en initial screening, men där ingen cancer upptäcks vid uppföljningen. Ett andra syfte med avhandlingen var en fördjupad förståelse av sambandet mellan riskfaktorer för bröstcancer och cancerrisk hos drabbade kvinnors släktingar, särskilt systrar.
Nyheter
Forskare vid KTH och Karolinska Institutet har utvecklat en medicinsk mikroenhet, ett chip, för placering i det mänskliga ögat. Tekniken ger nya möjligheter för cellbaserade medicinska behandlingar, till exempel vid diabetes typ 1 och 2. Studien har publicerats i tidskriften Advanced Materials.
Nyheter
Under hösten införs nya säkerhetsrutiner på KI. Nu kommer det att krävas både kort och kod för att komma in bakom det så kallade skalskyddet i KI:s byggnader.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09