Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Visa utökad
Visa kompakt
Jonas Bergh, Klas Kärre, Lars Rydén och Karin Schenck-Gustafsson tilldelas Karolinska Institutets stora silvermedalj 2024. Medaljen delas sedan 2010 ut till personer som gjort storartade insatser för KI och uppmärksammas i samband med installationshögtiden i Aula Medica den 3 oktober.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Onkologi-Patologi, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicin, Solna
I en ceremoni som hölls på Karolinska Universitetssjukhuset nyligen, tilldelades professor Angelica Lindén Hirschberg, framstående gynekolog och forskare, det prestigefyllda priset för föredömliga forskningsinsatser för patientnytta.
Nyheter
Ett nytt myndighetsnätverk för säker hantering av nanomaterial har lanserats av Kemikalieinspektionen. Nätverket bygger vidare på den nationella plattformen för säker hantering av nanomaterial som IMM ansvarat för.
Nyheter
Grattis Emma Swärdh! NVS är idag en stolt institution då ett av våra miljö- och hållbarhetsombud fått ta emot KI:s hållbarhetspris 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Riitta Möller tilldelas priset för sitt stora engagemang för studenter och pedagogisk utveckling.
Nyheter
En ny studie från Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet visar att diagnosen bipolär sjukdom ofta fördröjs hos tonåringar med depression jämfört med vuxna. Fördröjd diagnos försenar korrekt behandling och hantering, vilket ökar risken för förlängt lidande och självmord. Studien, som är publicerad i JAMA Psychiatry, visar även att ungdomar och vuxna spenderar mindre tid i psykiatrisk slutenvård och använde mindre antidepressiva läkemedel efter att bipolär diagnos ställts.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny metod för att upptäcka malignt melanom. En ny typ av plåster utrustat med mikronålar kan identifiera biomarkören tyrosinas direkt i huden, visar en studie publicerad i Advanced Materials.
Nyheter
Välkommen till Anna-Maria Lampousis disputation på avhandlingen ”Diet, genetic susceptibility, latent autoimmune diabetes in adults, type 1 and type 2 diabetes” den 4 juni.
Nyheter
Att ha ett yrke man trivs med på flera plan är avgörande för de flesta. Oavsett anledning till att skola om sig är det många av KI:s studenter som byter bana till en ny bransch, i och med sin utbildning här. Det är fallet för Anna Edsjö, som går termin tre på arbetsterapeutprogrammet.
Nyheter
Under ett öppet möte den 17 maj på KI campus Flemingsberg kunde medarbetare från KI och Karolinska Universitetssjukhuset höra mer om Karolinska ATMP-centrum och vad det erbjuder den som forskar eller arbetar kliniskt med läkemedel för avancerade terapier. Matti Sällberg är dekan för KI Syd och tillförordnad föreståndare för centrumet och svarar här på tre frågor om vilka möjligheter som finns.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Välkommen till Paulina Werners disputation på avhandlingen ”Exploring allergic and irritant contact dermatitis : biomarkers, mechanisms, and allergen uptake".
Nyheter
Redan bland barn i lågstadieåldern finns den farliga kombinationen av bukfetma och svaga muskler, även kallad sarkopen obesitas. Detta framgår av en ny studie bland åttaåringar, utförd vid Karolinska Institutet.
Nyheter
I mars reste Louisa Cheung och Rachel Fisher vid institutionen för medicin Solna till Vilnius University i Litauen för att delta i ett nätverksmöte inom ”BalticSeaBioMed”.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Samhällets beredskap för att hantera kriser och katastrofer behöver hela tiden utvecklas och anpassas till förändringar i omvärlden. Då beredskapen är avhängig uppdaterad medicinsk sakkunskap har Socialstyrelsen inrättat ett antal kunskaps- och forskningscentrum för krisberedskap runt om i landet förlagda till universitet, myndigheter eller motsvarande med koppling till klinisk verksamhet. Ett av dem är placerat på institutionen för medicin Solna.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat ett intressant potentiellt framtida terapeutiskt mål vid primär huvudvärk. De har funnit ökade mängder av en gen associerad med klusterhuvudvärk, MERTK, och dess ligand Gal-3, i vävnad från patienter med klusterhuvudvärk. Studien publicerades nyligen i The Journal of Headache and Pain.
Nyheter
Välkommen till Jeffrey Casely-Hayfords disputation på avhandlingen ”Should i stay, or should i go: teachers’ motivation to stay at their workplace” den 10 juni.
Nyheter
Som första forskningsenhet i Norden har Centrum för Infektionsmedicin vid Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), förvärvat MACSima™, en teknik som möjliggör avancerad immunofluorescerande avbildning och spatial biologi. Den nya tekniken samlar in mikroskopidata för en mängd olika parametrar utan att skada provet och kan bidra till banbrytande forskning.
Nyheter
Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inleder ännu ett trepartssamarbete, nu med Elekta. Målsättningen är att kraftsamla inom cancerområdet med inriktning mot strålterapi och precisionsmedicin.
Nyheter
För att vi ska hålla balansen ska mycket stämma. Inneröron och ögon behöver skicka rätt signaler till hjärna och hjärnbark. Det krävs god motorik, bra känsel – särskilt i fötterna – samt en frisk hjärna. Att rubbningar kan uppstå är inte konstigt, men hur ska de botas?
Nyheter
De senaste veckorna har regeringen utfärdat flera nya uppdrag inom hälsokrisberedskap till Socialstyrelsen; bland annat ett Uppdrag att upprätta en nationell förstärkningsresurs för katastrofmedicinska insatser. Centrum för hälsokriser ser positivt på regeringens engagemang i dessa viktiga frågor. Vi framhåller att den kompentens vi samlar med fördel kan utnyttjas som resurs i delar av uppdragens genomförande.
Nyheter
Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor globalt och den tredje vanligaste orsaken till död i cancer bland kvinnor. År 2022 uppskattades incidensen till 660 000 nya fall och 350 000 dödsfall. I Sverige diagnostiseras årligen omkring 450-550 nya fall, och incidensen har varit ganska stabil sedan 1980-talet.
Nyheter
Astrid Paul Nordin från avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Catheter ablation of atrial fibrillation - methods for improving outcome", den 31 maj, 2024. Huvudhandledare är Nikola Drca (MedH).
Nyheter
I en studie publicerad i Nature Communications har forskare vid Karolinska Institutet gjort betydande framsteg för att förstå det komplexa samspelet mellan immunsystemet och cancermetabolismen vid bröstcancerbehandling. Forskningen ger nya insikter om hur immunförsvaret och cancermetabolismen utvecklas under neoadjuvant kemoterapi (NAC).
Nyheter
En nyligen publicerad studie från programmet Patienten i förarsätet på Karolinska Institutet, visar att gruppträffar inom psykiatrin med egenerfarna ledare hjälpte deltagarna att gå från passiva mottagare av vårdinsatser, till aktiva och engagerade i sin vård och egenvård.
Nyheter
Per Nilsson, docent och biträdande chef vid avdelningen för neurogeriatrik, har blivit utsedd till KI:s nya akademiska koordinator för Japan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Tillsammans med Unicef var Karolinska Institutet värd för konferensen Bold Ideas for Brighter Futures den 15–16 maj. Klas Bergling, pappa till Tim Bergling med artistnamnet Avicii, var en av dem som höll tal om sina erfarenheter av psykisk ohälsa hos unga.
Nyheter
Professor emeritus Anders Rane, Stockholm, har avlidit i en ålder av 80 år.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 23 maj hölls ett personalmöte för KI:s gemensamma verksamhetsstöd (GVS) som även gästades av medarbetare från universitetsbiblioteket KIB, enheten Undervisning och lärande (UoL) och Medicinsk historia och kulturarv (MHK). Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd
Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet har avslutats med bland annat en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
Nyheter
Ansökningsperioden för att ge fristående kurser med kursstart sommaren 2025, höstterminen 2025 samt vårterminen 2026 är nu öppen. Sista ansökningsdag är den 1 september 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I KI:s webbshop kan du handla ett urval av profilprodukter bl a pennor, muggar, glasprodukter från Orrefors, sidenscarves, pins, roll-ups, namnskyltar. Fler produkter är på gång och webbshopen uppdateras löpande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid KI kan från 1 april 2024 (eLife och Copernicus) och 1 juni (JMIR) publicera artiklar open access utan avgift i alla tidskrifter utgivna av förlagen JMIR, eLife och Copernicus. Avtalen finansieras av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
IT kommer att genomföra ett planerat underhållsarbete på KI Redcap den 30 maj. Servicefönstret är mellan 19:00 och 22:00.
Detta innebär att KI Redcap kommer att vara otillgängligt för alla användare under denna tid.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För medarbetare på institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi, Anestesi, Radiologi, Transplantation, Pediatrik, Kirurgi och onkologi, Ortopedi och bioteknologi, Prefektkansliet, Obstetrik o gynekologi, Med njursjukdomar, Utbildningsnämnden, Urologi, Öron näs o halssjukd, Audiologi, Radiografi, Centrum för Cervixcancereliminering
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Zebrafiskar har en anmärkningsvärd förmåga att läka sin ryggmärg efter skada. Nu har forskare vid Karolinska Institutet avslöjat en viktig mekanism bakom detta fenomen – något som kan få betydelse för behandlingen av ryggmärgsskada hos människa.
Nyheter
Ny postdoc vid avdelningen för fysioterapi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
På flera lärosätens campus runt om i Sverige och i världen pågår just nu demonstrationer mot Israels agerande i Gaza. Demonstranterna kräver att samarbeten med universitet i Israel ska avbrytas. Även på KI har det varit några mindre, helt fredliga, manifestationer där enskilda protesterat mot Israels agerande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ställföreträdande prefekt och administrativ chef samt semesterlista för chefer, administrationen och verksamhetsadministratörerna under sommaren 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
KLOK-priset delas ut till en verksamhet där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Nu är nomineringen till 2024 års pris öppen!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mötet är öppet för alla som är intresserade av och arbetar med demenssjukdom i klinisk praxis. Denna konferens kommer att fokusera på de kommande nya sjukdomsmodifierande behandlingarna vid Alzheimers sjukdom, förebyggande av demens och de nya blodbaserade biomarkörerna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är förknippad med en något ökad risk för hjärtsvikt upp till 20 år efter diagnos. Det visar en omfattande registerstudie från Karolinska Institutet som publicerats i European Heart Journal.
Nyheter
Lördag den 25 maj hölls en återbegravningsceremoni för Christina Larsdotter, den kända samiska kvinna vars kvarlevor återfanns i KI:s anatomiska samling 2022, i Malå. KI:s begäran om att få återlämna Larsdotters kvarlevor till Malå sameförening och Malå sameby beviljades av regeringen i september 2023.
Nyheter
Välkommen till Emilie Heltes disputation på avhandlingen ”Exposures through drinking water and risk of chronic disease” den 24 maj.
Nyheter
Sophie Walton Bernstedt från avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Risk factors for colorectal cancer and the impact on life in Lynch syndrome", den 24 maj, 2024. Huvudhandledare är Ann-Sofie Backman (MedH).
Nyheter
Jacob Hollenberg, Mattias Ringh och Leif Svensson, vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset vid Karolinska Institutet, belönas för att de med innovativ teknik har utvecklat en enastående app och metod, som ökar chansen till överlevnad hos människor som har drabbats av hjärtstopp.
Nyheter
Universitetsalliansen Stockholm trio, bestående av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är stolta över att kunna meddela öppnandet av en ny utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten inom utbildning och forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vad är psykologisk trygghet och hur kan du tillämpa konkreta strategier när du undervisar och möter studenter eller kollegor? Nu finns möjlighet att delta på en workshop där du får lära dig mer, samt reflektera och diskutera tillsammans med andra.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2024-06-11