Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Tisdagen den 23 maj kommer det genomföras underhållsarbete från klockan 19.
Detta kan medföra störningar på nätverket på Campus.

/IT-avdelningen.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Jessica Alm, enhetschef för Nationellt pandemicentrum vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, svarar i avsnitt 118 av KI:s podcast Medicinvetarna, på lyssnarfrågan: Vilka är de viktigaste obesvarade forskningsfrågorna om pandemin och covid-19?
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Supply Center Biomedicum har funnits sen inflyttningen 2018. Tanken var att förbrukningsvaror smidigt och effektivt skulle beställas online via e-handelsmodulen i UBW. Dock blev det inte riktigt så och tankarna på att ordna en fysisk butik har legat och grott sedan dess.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fastighetsavdelningen
På fredag förmiddag kan du lyssna till några av våra många framstående forskare och få råd om hur du kan rusta dig för framtiden. Under inspirationsdagen online "Hjärna, hjärta, kropp – så blir vi bättre rustade för att möta en föränderlig och utmanande värld" får du även träffa vår nya universitetsledning. Föranmälan krävs.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För dig som är lärare, klinisk handledare eller involverad i utbildning finns kurser och workshops inom olika områden och på flera nivåer, för att utveckla din pedagogiska kompetens. Antalet platser är begränsade, men det finns fortfarande möjlighet att ansöka till vissa kurser som ges i höst.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det är just nu problem att hitta personakter för vissa medarbetare under "mina sidor". Vi jobbar med att lösa felet. Det går alltid att kontakta er lönespecialist om ni akut behöver komma åt personakten.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Docent Charlotte Rolny, docent Ola Larsson och PhD Margarita Bartish har publicerat en Perspective-artikel i Nature Reviews Cancer. Perspective-artiklar är ett forum för diskussioner om olika forskningsfält, så väl som en beskrivning av historiska influenser, forskningstrender och tekniker.
Nyheter
Söner till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) har en tvåfaldig riskökning att utveckla obesitas, rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i en studie publicerad i Cell Reports Medicine. Fynden belyser enligt forskarna en tidigare okänd risk att överföra PCOS-relaterade hälsoproblem i flera generationer genom den manliga sidan av en familj.

Nyheter
Som en del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd var samtliga hälso- och sjukvårdsministrar inbjudna till ett informellt möte i Stockholm den 4-5 maj för att behandla frågor om krisberedskap och säkerställa tillgång till innovativa och etablerade läkemedel.
Nyheter
Behövs verkligen internationella fältsjukhus alltid? Och ska vi alltid skicka mediciner till katastrofdrabbade områden? Det var två exempel på myter som Johan von Schreeb tog upp i sitt tal när EU:s hälsoministrar samlades i Stockholm.
Nyheter
Professor Magnus Ingelman-Sundberg erhåller anslag inom programmet ERC Proof of Concept, som delas ut till forskare som redan har fått finansiering från det europeiska forskningsrådet (ERC) och vill utveckla innovationspotentialen hos sina tidigare upptäckter. Pengarna kommer att användas till att vidareutveckla en in vitro modell för leversjukdom och identifiera nya möjliga läkemedel och deras receptorer.
Nyheter
Det är dags att städa cykelgaraget och laga trasiga cykelställ. För att kunna göra detta behöver hela cykelgaraget vara tomt och det kommer därför att vara stängt den 26 och 28 maj. Dessa dagar behöver du därför parkera din cykel på annan plats.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
En amerikansk bidragsgivare har skänkt 3 miljoner dollar till Karolinska Institutet och forskaren Erik Berglund, verksam vid institutionerna MMK och CLINTEC. Det fria donationsbidraget kommer att satsas på Erik Berglunds specialistområden inom transplantation, autoimmunitet, och cancer.
Nyheter
KI RIMS är ett system som hämtar in data och information från flera olika system som används inom KI. När KI RIMS är i funktion kommer det bli lättare för KI:s forskare att underhålla sitt CV och Meritportfölj, något som har efterfrågats av många. 
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vår prefekt Maria Ankarcrona medverkar i Vetenskapsradion Hälsa.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med hälsoekonomer vid Linköpings Universitet analyserat kostnader för olika metoder att diagnostisera genetiska orsaker till intellektuell funktionsnedsättning. Studien, som publiceras i Scientific Reports, visar att kostnadseffektiviteten är större vid helgenomsekvensering än vid den traditionella genetiska utredningen.
Nyheter
Just nu är det svårt att ta fram rapporter och andra bakgrundsjobb i Primula. EveryTieto jobbar för en lösning.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Fr.o.m 27 april finns mensprodukter tillgängliga på utvalda toaletter i ANA Futura.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
KLOK-priset delas ut till en verksamhet där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar den verksamhetsförlagda utbildningen. Prissumman är 50 000 kr. Nu är nomineringen till 2023 års pris öppen!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under tiden 17 april till 9 juni pågår ombyggnad av Hiss C i ANA 8. En hiss i taget görs arbetet. Akademiska Hus hälsar att det kan bli störande ljud och hoppas på överseende.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Odontologi, Universitetstandvården
Som forskare affilierad till Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm ombeds du varje år verifiera dina publikationer i bibliometriverifieringswebben.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Natalie Lundin vid forskargruppen Ortopedi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Pelvic fractures : epidemiology and treatment" den 12 maj 2023.
Huvudhandledare är Anders Enocson.
Nyheter
I KI:s studios i Solna och Flemingsberg kan du spela in produktioner med ljud och bild av hög kvalitet. Du har tillgång till professionell utrustning och programvaror, och du kan få stöd av en IKT-pedagog.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
När Rebecca Furaha sökte utbildningar som kunde hjälpa henne att förbättra mödravården i Kongo-Kinshasa fann hon en vidareutbildning från KI. Nu driver hon samarbetsprojekt för att höja kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa bland landets unga.
Nyheter
Den 21 mars 2023 hölls ett symposium på temat personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg för äldre, på Karolinska Institutet i Stockholm, Solna, med forskare från flera lärosäten runtom i landet, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Region Jönköping. Dessutom bidrog forskare från Storbritannien och Australien med inspirerande presentationer inom ämnena personcentrerad och sammanhållen vård.
Nyheter
IT-avdelningen genomför nätverksarbete mellan klockan 19-20 som kan påverka tjänster som www.KI.se
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
För att testa att larmutskicket fungerar som det ska, görs ett skarpt prov genom ett planerat strömavbrott i ANA8 den 23 maj kl. 07:00-07:10. Strömmen stängs då av i hela huset under ca 10 minuter.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutets tidigare rektor Ole Petter Ottersen har tilldelats två fina utmärkelser: Stockholms studentvän 2023 från Stockholms studentkårer SSCO och "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" från den japanska regeringen. Även Sten Lindahl, före detta professor vid Karolinska Institutet, tilldelas den japanska ordern i klassen "Gold Rays with Neck Ribbon".
Nyheter
Regeringens beslut att korta mandatperioden för nya ledamöter i landets universitets- och högskolestyrelser väcker många reaktioner i sektorn. Även Annika Östman Wernerson, rektor vid Karolinska Institutet, är kritisk.
Nyheter
Karolinska Institutet konsistorium (universitetsstyrelse) har fått två nya ledamöter: direktör Sarah McPhee och professor emeritus Jan Nilsson. Det beslutade regeringen den 27 april i ett förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor. De nya ledamöternas mandat sträcker sig från 1 maj 2023 till 30 september 2024.
Nyheter
Kursen Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen har sedan starten 2010 utbildat över femtonhundra rehabkoordinatorer från hälso- och sjukvården och företagshälsan om regelverket för sjukskrivnings- och rehabprocessen. I år har utbildningen genomförts i 50 kursomgångar vilket firades med en inspirationsdag på KI:s campus för alla tidigare deltagare.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hur kommer det sig att vissa däggdjur har skarpt luktsinne och att det finns arter som går i ide om vintern? Vilka genetiska mutationer ger ökad risk för sjukdom? I ett omfattande internationellt forskningsprojekt där forskare vid Karolinska Institutet deltagit, har arvsmassan hos 240 olika däggdjur kartlagts och analyserats. Resultaten av studien, som nu publiceras i 11 artiklar i tidskriften Science, ger insikt i vilka regioner i arvsmassan som är avgörande för olika funktioner hos däggdjur.
Nyheter
Ny postdoktor vid avdelningen för Aging Research Center, NVS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, ARC
European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) delar årligen ut en Rising Star Award till två forskare i början av karriären, som genom sin forskning inom tillämpad och translationell neurovetenskap har potential att främja vetenskap, behandling och förebyggande av hjärnsjukdomar.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Janica Kallonen vid forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Long-term follow-up after surgery for chronic thromboembolic pulmonary hypertension" den 5 maj 2023.
Huvudhandledare är Ulrik Sartipy.

Nyheter
I helgen påbörjas fönsterputsning i kontors- och labb byggnaden av ANA Futura. Man kommer putsa insidan på ytterfönster och glasrutorna i kontorsrummen (båda sidorna).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
För första gången i Sverige möjliggörs nu rutindiagnostiska analyser av mutationer i cellfritt DNA hos patienter med spridd prostatacancer. Testet har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och nu erbjuder Karolinska Universitetssjukhuset analysen till sjukhus i hela Norden. Steget innebär att fler patienter med vissa genmutationer kan få tillgång till behandling för sin cancer.
Nyheter
Podcasten Riskzonen, med KI-profilerna Mattias Öberg och Emma Frans, är tillbaka med en ny säsong med åtta rykande färska avsnitt! Den 29 maj släpps det första och sedan kommer tre avsnitt till innan ett kort sommaruppehåll, följt av ytterligare fyra till hösten. Den här gången kommer samtliga avsnitt att på ett eller annat sätt handla om hälsokriser, i alla former, från hjälpinsatser i krig till antibiotikaresistens. Den nya säsongen görs i samarbete med Centrum för hälsokriser.
Nyheter
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och många kvinnor efterbehandlas för att förhindra att cancern återkommer, exempelvis med adjuvant hormonbehandling. Denna behandling innebär att man tar en tablett dagligen för patienter med östrogenreceptor-positiv bröstcancer (cirka 80% av alla fall) under minst fem år.
Nyheter
Antti Siika vid forskargruppen Kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Biomechanical and Morphological Aspects of Abdominal Aortic Aneurysm Growth and Rupture" den 28 april 2023.

Huvudhandledare är Joy Roy.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt hur celler i den mänskliga ryggmärgen bildas i embryot och vilka gener som styr denna utveckling. Det kan leda till ny kunskap om hur skador och sjukdomar i ryggmärgen uppstår och hur de kan behandlas. Fynden har publicerats i tidskriften Nature Neuroscience.
Nyheter
Region Stockholms forskarskola i kliniska behandlingsforskning är en ny forskarskola för kliniskt verksamma doktorander.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 26 april är det sju år sedan Ahmadreza Djalali, svensk medborgare som doktorerat i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, greps under ett besök i Iran. Karolinska Institutet och Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter vädjar nu i ett öppet brev till Sveriges statsminister, utrikesminister och utbildningsminister om att pröva alla vägar för att få Djalali fri.
Nyheter
Från och med 18 april 2023 finns riktlinjer för inköp av arbetstelefon. Som statlig myndighet regleras vår verksamhet av lagar och förordningar, och vår uppgift är att bedriva en effektiv verksamhet och hushålla med våra resurser. Därför finns nu ett utbud av funktionella telefoner med hänsyn till behov och krav på funktioner.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
KI webbförvaltning
2022-06-08