Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Diplom, saluter och fanfarer till 155 nya KI-doktorer och 13 jubeldoktorer. Den 10 november promoverades de vid en högtidlig och festlig ceremoni inför nära 1 000 gäster i Blå hallen i Stockholms stadshus.
Nyheter
Stort grattis till Carl Sellgren för att ha erhållit större anslag från Vetenskapsrådet(VR), stiftelsen för medicinsk forskning (SSMF), samt Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2023 för klinisk neurologisk forskning. I en intervju uttrycker Carl sin glädje över det betydelsefulla stödet för forskningen och betonar hur dessa anslag möjliggör ett mer långsiktigt forskningsperspektiv med mer djupgående projekt.
Nyheter
Alexandra Argyriou, doktorand vid institutionen för medicin, Solna, samt Mireia Cruz De los Santos, doktorand vid institutionen för onkologi och patologi, får Cilla Weigelts stipendium för framstående forskning rörande molekylära mekanismer inom sällsynta och underbehandlade sjukdomar. Stipendierna på 50 000 kronor vardera, delades ut den 13 november.
Nyheter
Under vecka 47 skickas VFU-enkäten ut till studenter. I enkäten ombeds de värdera kvaliteten på sin VFU och svaren är viktiga för fortsatt kvalitetsutveckling. Påminn gärna studenterna att besvara enkäten!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neuroförbundet delar ut ett rekordstort bidrag på närmare 14 miljoner kronor till tre forskningsprojekt inom ALS. Forskningen ska bidra till bättre omvårdnad, nya läkemedel och precisionsläkemedel.
Nyheter
I samband med Lungcancerdagen delar Lungcancerföreningen varje år ut ett stipendium till någon eller några som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet.

I år gick stipendiet till thoraxkirurgerna Mamdoh Al-Ameri vid Karolinska Universitetssjukhuset och Maya Landenhed Smith, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Nyheter
Efter utlysnings- och antagningsomgång 2023 har Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utsett fem nya ledamöter till KI:s Pedagogiska akademi, varav tre med tillhörighet vid NVS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
KI:s Pedagogiska akademi består av personer som visat pedagogisk excellens. Ledamöternas kompetens ses som en viktig resurs för fortsatt pedagogisk utveckling inom KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskaren Stefan Skare får medel från Barncancerfonden för utveckling av rörelserobusta MR-metoder (magnetresonans) för undersökning av vakna barn med tumörer i hjärna och ryggmärg. Projektet får totalt SEK 3,9 miljoner under tre år.
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi gratulerar Kristiina Tammimies, Eric Herlenius, Ulrika Ådén och Jakob Stenman, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, som får anslag från Vetenskapsrådets utlysning i medicin och hälsa 2023.
Nyheter
Psykisk hälsa är ett prioriterat forskningsområde hos Forte. Sedan 2021 bedrivs ett nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa för att öka kunskapen om ämnet och aktivt bidra till att bygga upp kunskapsbasen i Sverige. Nu får flera nya forskningsprojekt finansiering från programmet, bland annat kommer Forte och Försäkringskassan att stödja forskning inom psykisk ohälsa med 42 miljoner kronor.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I vår öppnar Tekniska museet en filial i Hagastaden i Stockholm - The Cell – med KI som kunskapspartner. The Cell blir en plats där vetenskap möter konst genom intressanta och inspirerande aktiviteter med målet att öka förståelse och engagera fler i utvecklingen av framtidens life science.
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kommittén för forskning på Karolinska Institutet har beslutat att årets Jonas Söderquist stipendium för grundforskning inom virologi och immunologi ska tilldelas Tessa Campbell, Benedikt Strunz och Takuya Sekine vid Institutionen för medicin, Huddinge.
Nyheter
Allt fler forskare förstår vikten av att ha med patienternas erfarenheter vid planeringen av vetenskapliga studier. Möt tre personer som anlitats som experter på sin egen sjukdom.
Nyheter
Grattis till de åtta forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), Karolinska Institutet, som fått anslag från Vetenskapsrådet. Tillsammans fick de mer än 27 miljoner totalt.
Nyheter
Det mest effektiva sättet att förebygga livmoderhalscancer är att ge HPV-vaccin till både pojkar och flickor, visar en studie publicerad i tidskriften Cell, Host and Microbe av forskare från bland annat Karolinska Institutet. Förutom den individuella immuniteten som vaccinet ger skapar det även en flockimmunitet som leder till att de cancerframkallande virustyperna utrotas snabbare.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning för medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap 2023, fördelades forskningsanslag om 26 197 750 SEK till 6 forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik för åren 2023-2028.
Nyheter
SSMF (Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning) vänder sig till forskare inom alla medicinska områden och stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning. Hösten 2023 har sju forskare från Karolinska Institutet beviljats anslag.
Nyheter
Utmaningar med utveckling och testning av de tekniska miljöerna gör att KI RIMS-projektet behöver mer tid att arbeta. Det innebär att publiceringen av de nya profilsidorna på ki.se skjuts fram, från den 9 november till kvällen den 14 december.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Varmt välkommen till julfest med Late Night Show på hotell At Six. En helkväll med underhållning, frågesport, standup och en trerätters.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning för medicin och hälsa 2023, fördelades forskningsanslag om totalt 49 645 000 SEK till 11 forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi för åren 2023-2028.
Nyheter
KI:s samarbetspartner, den internationella nyhetssajten The Conversation, erbjuder nu fyra onlinekurser för forskare som kan genomföras i egen takt. Kurserna är till för akademiker som är intresserade av att skriva populärvetenskapligt och vill utveckla sin kommunikativa förmåga.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskarna Anders Kvanta och Fredrik Lanner erhåller tio miljoner i forskningsanslag från Erling-Perssons Stiftelse. Anslaget avser en klinisk fas 1-studie om ögon- och folksjukdomen åldersförändring i gula fläcken (makuladegeneration). Genom att transplantera näthinneceller från embryonala stamceller hoppas forskarna förhindra ytterligare synförlust och i förlängningen återge förlorad syn.
Nyheter
Under november startar en kurs där du får lära dig mer om vad du behöver göra för att din kurs i Canvas ska möta lagkraven om tillgänglighet. Du kan också genomföra kursen som självstudier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
MedTechLabs har beviljat 35 miljoner kronor för två nya medicintekniska forskningsprogram. I det ena tas en ny metod fram för att övervaka syresättningen hos fostret under förlossningen. Det andra ska utveckla en ny metod för tidig diagnostik av hjärnsjukdomar med hjälp av MR-elastografi.
Nyheter
Salen i Biomedicum fylldes snabbt av intresserade KI-medarbetare, när Centre of Excellence for Sustainable Health och Centrum för hälsokriser hälsade välkomna till ett första policy lab den 26 oktober. Målet var att mötas för att samtala och lära sig mer om hur forskning kan påverka politik och samhälle. Fokus den här gången låg på hur det nationella svenska politiska systemet är uppbyggt kring hälso- och sjukvårdsfrågor och vilka vägar som finns för att nå in med inspel från universiteten.
Nyheter
Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom medicin och hälsa 2023.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet får närmare 93 miljoner kronor i Fortes årliga öppna utlysning. Projekten, som ska pågå fram till 2027, spänner över alla Fortes områden – hälsa, arbetsliv och välfärd. I år har totalt 20 projekt på KI beviljats anslag.
Nyheter
Personer med högre biologisk ålder än deras faktiska kronologiska ålder har signifikant ökad risk att drabbas av stroke och demens, framför allt vaskulär demens. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.
Nyheter
Marta Butrym från Centrum för infektionsmedicin (CIM), vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Novel vaccines and antiviral treatments for enterovirus induced infections and disease" den 10 november 2023. Huvudhandledare är Malin Flodström Tullberg (MedH).
Nyheter
Skörhet är ett åldersrelaterat tillstånd som kännetecknas av fysiologisk nedgång och är en stark prediktor för funktionshinder och dödlighet. Forskare försöker nu öka vår förståelse av skörhetens biologi och att hitta sätt att identifiera sköra äldre för att förbättra individualiserad vård och omsorg vid skörhet.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har avslöjat den molekylära logiken som ligger till grund för uppbyggnaden av ryggmärgskretsar som styr förflyttningshastigheten hos vuxna zebrafiskar. Studien har nyligen publicerats i Nature Neuroscience.
Nyheter
Kvinnor som får ett falskt positivt resultat vid mammografiscreening har en högre risk att under de kommande 20 åren utveckla bröstcancer. Risken är högst för kvinnor i åldrarna 60 till 75, samt de som har låg brösttäthet. Dessa fynd publiceras i tidskriften JAMA Oncology av forskare från Karolinska Institutet.
Nyheter
För att göra plats för poddarna som levereras i slutet av november behöver två skrivarstationer rivas i ANA Futura, en på plan 7 och en på plan 8. Se karta nedan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
Vi gratulerar Anna Wedell, Pernilla Lagergren, Lynn Butler och Ljubica Matic, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, MMK, som får anslag från Vetenskapsrådets utlysning i medicin och hälsa 2023.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 69 000 000 SEK till 12 forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) för åren 2023-2028.
Nyheter
Släpp aldrig in någon obekant innanför skalskyddet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi
Den 1 november 2023 besökte statsminister Ulf Kristersson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Genomic Medicine Sweden (GMS) för att ta del av arbetet med precisionsmedicin för en bättre cancervård. Några av de frågor som lyftes var bred gensekvensering som en del av individanpassad vård, samt behandling och tillgängliggörande av data.
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Stort grattis till de fyra forskare på Labmed som fått bidrag från Vetenskapsrådet 2024-2027.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
En nyligen publicerad studie har undersökt huruvida skärmtid bland unga påverkar deras psykiska hälsa, i vilken det framkom att längre skärmtid är förknippat med ökande depressionsnivåer - till följd av en minskad benägenhet att hantera stress.
Nyheter
Ett tidigt steg i processen att utveckla Alzheimers sjukdom är att energiomsättningen ökar i en del av hjärnan som kallas hippocampus, enligt en musstudie publicerad i Molecular Psychiatry av forskare från Karolinska Institutet. Fynden öppnar för möjliga framtida vägar att tidigt angripa sjukdomen.
Nyheter
Vi gratulerar Anna Martling, professor i kirurgi vid gruppen kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, samt överläkare Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset som utnämnts till hedersmedlem i American College of Surgeons.
Nyheter
Tolv internationella masterstudenter från tio länder mottog Karolinska Institutets globala stipendium under ceremoni i Aula Medica.
Nyheter
UCL, Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology, and Stockholm University 2023 Call for Collaborative Research Proposals är öppen
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Staffan Josephsson, avdelningen för arbetsterapi, och Marie Kierkegaard, avdelningen för fysioterapi, får båda nästan fem miljoner kronor var i projektbidrag från Forte.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09