Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Visa utökad
Visa kompakt
På torsdag den 13/6 med start kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive nyheter.ki.se, medarbetare.ki.se och utbildning.ki.se. Under tiden uppdateringen pågår kan viss nertid förekomma och det går inte att logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Hallå där Jasper Holleman, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik. Den 18 juni försvarar du din avhandling "Novel biomarkers associated with stress : from normal aging to Alzheimer's disease". Vad handlar den om?
Nyheter
Craig Wheelock har tilldelats "Fellow of the European Respiratory Society Award".
Nyheter
Hallå där Johanna Mayer, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik. Den 17 juni försvarar du din avhandling "The role of autophagy in Aβ and tau metabolism in Alzheimer’s disease". Vad handlar den om?
Nyheter
Här presenteras nya personer som valts till följande uppdrag: Internationaliseringsansvarig för tandläkarprogrammet, Biträdande Internationaliseringsansvarig för tandläkarprogrammet, IPL-promotor för tandläkarprogrammet, IPL-promotor för tandhygienistprogrammet och nytt uppdrag från årsskiftet: Inspera champion.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Förslaget som nu samverkas med medarbetarna på GVS, KIB, UoL och MHK är att fem avdelningar upphör och tre nya bildas från och med 1 januari 2025. Målet är att genom mer effektiv samordning rusta KI:s verksamhetsstöd att möta ökade krav och snabba förändringar i omvärlden och bidra till en stärkt vi-känsla på hela KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kom ihåg att anmäla dig till höstens utbildningar i chefs- och ledarskap samt arbetsmiljöfrågor. Vi välkomnar varmt både nya och erfarna chefer och ledare inom KI att anmäla sig. Du som HR är också välkommen att utforska vårt utbud.

Ta chansen att utveckla dina färdigheter och skapa värdefulla nätverk.

På Learning HUB hittar du vår kurskatalog och kan ta reda på vilka kurser som du inte gått än.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ungefär tre gånger så många manliga som kvinnliga idrottare stängs av på grund av dopning. En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att en av förklaringarna kan vara att dopningstesterna som används inte tar hänsyn till kvinnornas varierande hormonprofil. Istället föreslås ett alternativ som inkluderar blodprov och ett gränsvärde som möjliggör dopningstester av både elitidrottare och motionärer.
Nyheter
Ljudet av barns joller är ett mysigt ljud att lyssna på! Men kan jollret också säga någonting om barnets framtida utveckling?
Nyheter
I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 9 av 42 ansökningar. Av dessa nio är fyra, Daniel Helldén, Klara Lenart, Yunbing Shen och Miranda Stiernborg, forskare vid Karolinska Institutet. Totalt beviljades nästan 36 miljoner kronor för perioden 2024–2027.
Nyheter
Det börjar närma sig sommar och långledighet. LIME:s verksamhetsstöd vill belysa vikten av framförhållning inför sommaren. Sommarledigheten påverkar närvaron av den administrativa personalen på både LIME och KI som helhet. Svarstiderna i funktionsbrevlådorna kan därför ta längre tid och kommer att ha auto-reply med hänvisning för akuta ärenden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
Miranda Stiernborg forskare inom molekylärbiologi vid gruppen translationell psykiatri, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, får ett internationellt postdokanslag om 3,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera återkommande urinvägsinfektioner hos kvinnor.
NyheterEfter att ha varit LIME:s tf prefekt i 4 månader har Sabine Koch nu blivit utsedd till ordinarie prefekt från och med den 1 juli 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik, Informatik
Från och med i år finns ett lagkrav på separat matavfallsinsamling i hushåll och verksamheter. En pilot har genomförts och nu pågår upphandling av tjänsten att hantera matavfallet i alla våra byggnader.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
När Inger Kull var ny som sjuksköterska i början av 1980-talet sökte forskarna efter riskfaktorer. Idag är hon professor och vill hellre tala om friskfaktorer. Trettio års forskning på Bamsebarnen har gett svar på många frågor men inte den svåraste: Varför blir barn allergiska?
Nyheter
Den 25 maj bjöd Svenska Institutet (SI) in till diplomceremoni i Stockholms stadshus för sina stipendiater. Bland detta års stipendiaterna var sju studenter från Karolinska Institutet (KI) på plats.
Nyheter
IT-avdelningen breddar programvaruportföljen ytterligare med tre populära programvaror som har ett stort antal användare hos KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Robin Zenlander från avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Biomarkers in hepatocellular carcinoma", den 13 juni, 2024. Huvudhandledare är Per Stål (MedH).
Nyheter
Ny forskning avslöjar att ärrbildning efter ryggmärgsskador är mer komplex än tidigare trott. Forskare har identifierat två typer av perivaskulära celler som huvudansvariga för bildningen av ärrvävnad, vilket hindrar nervregenerering och funktionell återhämtning. Dessa fynd, publicerade i Natural Neuroscience, är också relevanta för andra skador i hjärnan och ryggmärgen och kan leda till riktade terapier för att minska ärrbildning och förbättra resultaten.
Nyheter
SciLifeLabs styrelse har utsett professor Jan Ellenberg till ny direktör. Vid sidan av denna roll kommer professor Ellenberg även att anställas som professor vid Karolinska Institutet och affilierad professor vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Han efterträder professor Olli Kallioniemi, som har varit föreståndare för SciLifeLab sedan 2015.
Nyheter
Det var rubriken på KI-Lifestyle4Healths öppna seminarium den tredje juni. Svaret var som kanske väntat ja, men deltagarna fick också veta hur baserat på forskning och praktiska försök.
Nyheter
Hallå där Jonatan Gustavsson! Du har nyligen disputerat med avhandlingen "Determinants of age-related brain iron accumulation and links to neurocognitive functions". Kan du berätta lite mer om vad den handlar om?
Nyheter
KI:s utbildningskongress 2-3 oktober vänder sig till dig som involverad i undervisning på KI, möter studenter eller är intresserad av utbildningsfrågor. Platsen är campus Solna och i år fokuserar vi på temat "Exploring the Human Dimensions of Education". Registrera dig nu!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren genomgick det Vinnova-finansierade kompetenscentret NextGenNK en omfattande femårsutvärdering. Utvärderingsrapporten, som presenterades den 30 maj, berömde centret och rekommenderade ytterligare fem års finansiering av NextGenNK.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med Sophiahemmet Högskola och LongLife Active AB, har utvecklat en AI-assisterad mobil hälsoapp med potential att främja livsstilsbeteenden.
Nyheter
KI har tilldelat årets hållbarhetspris till assisterande lektor Emma Swärdh för hennes engagemang och ledarskap inom hållbar utveckling. Priset delades ut för andra gången och i samband med KI:s hållbarhetsdag den 22 maj. – Jag hoppas att priset kan inspirera fler att engagera sig i hållbarhetsfrågor, säger Emma Swärdh.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Idag, 5 juni, firas världsmiljödagen. Passande nog färdigställdes 2024 års rapport från Planetary Health Report Card (PHRC) strax dessförinnan. Sedan publikationen i maj kan KI-studenterna som lett arbetet stoltsera med bättre betyg för läkarprogrammet och ett nytt program i rapporten: fysioterapeutprogrammet.
Nyheter
STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINTs program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den sista torsdagen och fredagen i maj bjöd på mer guldkant än vardagar vanligtvis gör. Då hölls examensceremonierna för KI:s samtliga utbildningsprogram.
Nyheter
Den 3e juni invigdes Theranostics Trial Center (TTC) som en ny sektion inom ME Nuklearmedicin och Sjukhusfysik, Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK), med en akademisk hemvist vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. TTC har fokus på kliniska prövningar i tidig fas vad gäller radioaktivt märkta målsökande läkemedel för diagnostik och behandling av cancerpatienter
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Mentalt stimulerande aktiviteter och livserfarenheter kan förbättra kognitionen hos patienter på minneskliniker, men stress sätter käppar i hjulet och motverkar den positiva effekten. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Innsbrucks universitet har utvecklat en enklare och mer effektiv screeningmetod för livmoderhalscancer än den metod som används idag. En omfattande studie publicerad i Nature Medicine visar att testet upptäcker betydligt fler cancerfall och förstadier till cancer.
Nyheter
Cirka 40 000 svenskar lever med svår astma som orsakar stort lidande. KI-forskaren Jenny Mjösberg har med anslag från Hjärt-Lungfonden upptäckt en specifik cell som tros spela en stor roll vid icke-allergisk astma. Genom att undersöka dessa celler vidare finns möjligheter att optimera användandet av läkemedel och minska lidandet för personer med svår astma. Nu tilldelas hon Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag för fortsatta studier av fynden.
Nyheter
ARC juniors, det vill säga forskningsassistenter, doktorander, postdocs, med flera, tillbringade dagen på Grand Hotel Saltsjöbaden för en skrivretreat fredagen den 31 maj 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
ARC
En studie genomförd av Juan Dus forskargrupp vid Karolinska Institutet, visar att tarmmikrober och deras metaboliter kan ha hämmande effekter på tillväxten av antibiotikaresistenta bakterier och antyder även interaktioner och signalering mellan tarmmikrober och patogener.
Nyheter
Välkommen till Ida Karlssons disputation på avhandlingen ”A problem-solving intervention for employees on sickness absence due to common mental disorders : effects, ethics and process ” den 14 juni.
Nyheter
ADHD Report är ett konsensusuttalande från World Federation of ADHD där 80 experter i 27 länder samlat och sammanfattat de viktigaste vetenskapliga rönen om ADHD. Nu finns "ADHD Report" med 208 vetenskapligt välgrundade slutsatser om ADHD publicerade i lättläst version på svenska.
- Det vetenskapliga underlaget är robust, med trots detta saknas det adekvat kunskap inom vård, skola, socialtjänst, säger professor Sven Bölte på KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med forskare från Oxfords Universitet visat att en specifik grupp av stamceller, som är dedikerade till produktion av blodplättar, återbildar blodplättar på ett unikt sätt, snabbare än andra stamceller. Detta presenteras i en studie som publicerats i tidskriften Nature Immunology.
Nyheter
Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och från donationer. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hur kan vi hjälpa beslutsfattare under hälsokriser, genom att ta fram snabba och användbara beslutsunderlag som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet? Med den frågan som utgångspunkt samlade Centrum för hälsokriser torsdagen den 29 maj ett nyfiket gäng deltagare i Aula Medica för en heldagsworkshop i att skapa kunskapsunderlag för beslutsfattande i hälsokriser.
Nyheter
Elias Diarbakerli, anknuten till enheten för ortopedi och bioteknologi, samt specialistfysioterapeut och medicine doktor vid Karolinska Universitetssjukhuset, har tilldelats en klinisk forskartjänst från Region Stockholm. Av totalt 33 inkomna ansökningar beviljades 8 kliniska forskartjänster.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I år är det 50 år sedan tandläkarprogrammet flyttade från Holländargatan till Huddinge. Flytten innebar en närmare placering till andra medicinska utbildningar och forskningsfaciliteter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
David Marlevi, biträdande lektor i medicinsk vetenskap vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, är en av nio unga framstående forskare som valts in i Sveriges unga akademi.
Nyheter
Efter uppgraderingen upplever vi fel i PA-webben.

Problem (felmeddelande) med att registrera resor/utlägg samt semesterärenden förekommer.
(403 Behörighet saknas)

Kontakta er lokala "HR-enhet" om du har frågor kring resor/utlägg.

Leverantören Tietoevry felsöker.
De har inte lämnat någon prognos på när felet kan vara löst.

Vi uppdaterar denna sida löpande.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Anna Nilsson har blivit utnämnd till professor vid KBH och tillträder tjänsten den 1 juli 2024. Hennes resa började av en slump när hon hamnade på barnonkologen under sina tidiga år som ST-pediatrisk läkare. Hon trivdes väl på avdelningen, som då kallades “8:an”, och med tiden väcktes hennes intresse för forskning.
Nyheter
Michael Wells har utsetts till forskargruppsledare vid avdelningen för neonatologi, obstetrik, gynekologi och reproduktiv hälsa från och med den 1 juni. Hans huvudsakliga forskningsintressen ligger inom interventions- och implementeringsforskning med fokus på sociala och familjepolitiska utfall. Hans arbete kretsar kring svensk reproduktion och barnhälsa, särskilt det stöd som ges till föräldrar och då med fokus på fäder till spädbarn.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11