Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Utvecklingsrelaterad språkstörning eller DLD (Developmental Language Disorder) är den vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningen, men kanske också den vi vet minst om. Nu inleds en omfattande studie på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet).
-Vi behöver veta mer om uppkomsten av språkstörning och hur språkstörning kan påverka olika delar av livet, säger docent Kristiina Tammimies, som leder studien.
Nyheter
På torsdag den 19 oktober med start efter kl 19 kommer en större uppgradering att göras av ki.se. Uppgraderingen medför att webbplatsen kommer att vara nedstängd under minst 2 timmar. Nedstängningen berör ki.se, medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
KI har tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset undertecknat en avsiktsförklaring med Charité - Universitätsmedizin Berlin, ett av Europas största och ledande universitetssjukhus och medicinskt inriktade universitet. I och med undertecknandet intensifieras samarbetet mellan parterna.
Nyheter
Först varmkorv – sedan diplom, tal, fanfarer och applåder. Allt gick traditionsenligt till när 17 nya KI-professorer installerades vid en högtidlig ceremoni den 12 oktober.
Nyheter
Har du svårt att förstå dina känslor? Känner du att du inte vet vad det är du känner eller varför du känner som du gör? Kan det leda till att du har känslor som du inte förstår dig på som ångest, ilska eller skam?
Nyheter
Den 6 oktober hölls höstens första personalmöte för KI:s universitetsförvaltning. Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen
Mattias Lissing från avdelningen gastroenterologi och reumatologi vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Liver transplantation, cancer risk and comorbidity in acute porphyria" den 20 oktober 2023. Huvudhandledare är Staffan Wahlin (MedH).
Nyheter
Den 5 oktober anordnande institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet ett rundabordssamtal om den politiska ekonomin för ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande i Sverige. Ett trettiotal viktiga aktörer inom ungdomars psykiska hälsa och välbefinnade i Sverige bidrog till en eftermiddag med diskussion, insiktsfulla perspektiv och till att bygga broar för samverkan.
Nyheter
Det började med ett sms tidigt på morgonen. Några timmar senare satt han på ett plan till Marocko, läste de första rapporterna och försökte påbörja en sekundär dataanalys av situationen. Inom 48 timmar efter jordbävningen befann han sig i den värst drabbade regionen. Han hade knappt kommit tillbaka från det uppdraget när han blev ombedd att åka till Libyen och göra om samma sak igen, den här gången i en kraftigt översvämmad stad.
Nyheter
Efter fredagens driftstörning så är alla studentkonton återigen aktiva. Däremot har ett mejl "Praktisk information - Ditt studentkonto på KI" och aktiveringskod felaktigt skickats ut. Väntar du inte på ett sådant mejl kan du bortse från det. Vi beklagar det inträffade.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Tuggummi, akupressur, vaccin. Försöken att stoppa illamående är flera. Vi har intervjuat forskarna som studerar en viktig evolutionär försvars­­mekanism – som får oss att må räv.
Nyheter
27 september samlades 200 lärare och medarbetare involverade i undervisning på KI:s Lärardag. Nu kan du ta del av inspelade intervjuer, bilder och material.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare från Karolinska Institutet och University of Glasgow har utvecklat ett kliniskt test som exakt kan mäta biologiskt åldrande i både frisk och sjuk vävnad. Upptäckten gjordes när forskare studerade patienter med kronisk njursvikt som genomgått njurtransplantation och fann att patienternas biologiska åldrande saktade ned efter transplantationen. Studien publicerades i Journal of Internal Medicine.
Nyheter
Ett stort grattis till Camilla Sjögren, avdelningen UF STL DO, som tog hem priset från tipspromenaden i samband med Aula Medica 10 år.
Grattis till en lunch för två i Svarta Räfven.

Ett stort tack till alla Ni som medverkade


Michell Olausson
Facility Manager
fastighetsavdelningen

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under dessa veckor går det inte att boka rummen i TimeEdit och det kan förekomma lite oljud i biblioteket. Vi beklagar eventuella besvär som detta kan orsaka.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
På grund av planerat systemunderhåll kommer bibliometrisystemet vara otillgängligt från kl. 08.00 till 18.00 på onsdag den 18 oktober. Vi beklagar eventuella besvär som detta kan orsaka.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Forskare från Karolinska Institutet mötte elever från Göteborg i ett digitalt möte om naturvetenskap och fantasi. Eleverna deltar i ett skolprogram som syftar till att väcka intresse för forskning och högre utbildning.
Nyheter
I två parallella projekt har forskare vid bland annat Karolinska Institutet lyckats skapa de mest heltäckande atlaserna över den mänskliga hjärnans celler. De båda studierna, som publiceras i Science, ger ledtrådar om olika hjärnsjukdomar och hopp om exempelvis nya cancerläkemedel i framtiden.
Nyheter
Utlysningen för Nicholson Postdoctoral Program vid Rockefeller University är nu öppen. Denna utlysning är en del av Karolinska Institutets samarbetsprogram med Rockefeller University i New York USA. Möjlighet att ansöka om upp till två års finansiering. Läs mer om denna möjlighet nedan.

Sista ansökningsdag 6 november, 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En metod som ger autistiska ungdomar och deras lärare ökade färdigheter väcker uppmärksamhet i flera länder. I veckan är professor Sven Bölte från KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) inbjuden att berätta om metoden för parlamentet i västra Australien.
Nyheter
Mattias Günther, narkosläkare vid Södersjukhuset och forskare vid Karolinska Instisutet, medverkar i P1:s program Kropp och Själ och berättar bland annat hur man kan stoppa kraftig eller svåråtkomlig blödning med hjälp av en ballong som kallas REBOA.
Nyheter
Hygieniska gränsvärden för kemiska ämnen baseras på 8 timmars arbete per dag, 5 dagar i veckan, dagtid. Många har dock ”ovanliga” arbetstider, det vill säga arbetar mer än 8 timmar per skift, mer än 40 timmar per vecka eller nattetid. Nordiska expertgruppen (NEG) har granskat det vetenskapliga underlaget för kombinationseffekter av kemiska exponering och ovanliga arbetstider.
Nyheter
Hallå där Federico Triolo! Du har skrivit en avhandling med titeln "Depression and chronic diseases in old age: understanding their interplay for better health" och disputerar den 25 oktober 2023. Kan du berätta lite mer om vad den handlar om?
Nyheter
Med bara sex år kvar till 2030 då de globala hållbarhetsmålen ska uppnås, arrangerades årets Sustainability Forum med fokus på universitetens roll i hållbarhetsarbetet. Arrangörer var Universitetsalliansen Stockholm trio.
Nyheter
Utlysningen för Nicholson Exchange Program at The Rockefeller University är nu öppen. Utlysningen syftar till att ge möjlighet för KIs forskare, doktorander samt administrativ personal att göra ett utbyte till Rockefeller University, i New York City, USA för en period på upp till 12 veckor.

Sista ansökningsdag 6 november, 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskarna Gunnar Nilsson och John Skår tilldelas årets silvermedalj. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet. Forskarna mottar sina medaljer vid högtiden för Nit och Redlighet i februari 2024.
Nyheter
Svara på enkät som syftar till att utvärdera användarnas upplevelser av KI:s core-faciliteter. Enkäterna ska skickas ut vartannat år för att följa upp tidigare kartläggning och analysera vårt förbättringsarbete.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
NVS internationella kommitté bjöd även i år in till Global University Day den 4 oktober. Världens alla flaggor vinkade välkomnande i mingelutrymmet utanför H1, som även dekorerats med vackra textilier från flera hörn av världen.
Nyheter
Atypiska sysselsättningar så som gig-arbete, timanställningar och arbete via bemanningsföretag kan innebära allvarliga risker för hälsan.
Nyheter
Idag genomförs operation vid matstrupscancer upp till tolv veckor efter avslutad förbehandling i stället för inom sex veckor enligt tidigare klinisk praxis. Men nu visar en randomiserad studie från Karolinska Institutet att fördröjd operation oväntat nog ger sämre överlevnad. Studien har publicerats i tidskriften Annals of Oncology.
Nyheter
Professor Agneta Åkesson, Institutet för miljömedicin har blivit invald i Kungliga Vetenskapsakademins Nationalkommitté för Nutrition och Livsmedelsvetenskap.
Nyheter
När Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin tillkännagavs förra måndagen, var det den långsiktiga grundforskningen som belönades, upptäckter som möjliggjorde utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Zaher Elbeck från ICMC vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Redox and epigenetic modulators regulate cardiac function and remodeling in health and disease", den 16 oktober 2023. Huvudhandledare är Christer Betsholtz (MedH).
Nyheter
Barntumörbanken är en nationellt förankrad genomisk biobanksinfrastruktur inom barncancerområdet som verkar för att främja forskning om barntumörer. Inom projektet Genomic Medicine Sweden (GMS) Barncancer får Barntumörbanken vid KI och institutionen för onkologi-patologi 5,13 Mkr från regeringen.
Nyheter
Vi gratulerar forskarna vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) som mottar CIMED:s projektbidrag.
Nyheter
Vi vill gratulera professor Eckardt Treuter, vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, som har mottagit Novo Nordisk Foundation Project Grant in Endocrinology & Metabolism 2023, för ett projekt med den engelska titeln "Role of monocyte enhancers and silencers in inflammatory type 2 diabetes" (2 år, 2 miljoner DKK).
Nyheter
"Kunskap är makt"! Med rätt kunskap om hur man lagrar kemikalier, agerar vid en brand, delar ett laboratorium eller rapporterar en incident skapar vi en arbetsmiljö som är bra för både dig och mig och miljön.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fysiologi och farmakologi, Institutet för miljömedicin, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskap
Vi kan tillsammans reducera risker i vår informationshantering.

På tisdag morgon den tionde oktober landar första avsnittet i e-utbildningen om informationssäkerhet i din inkorg. Där får du ta del av korta lektioner om bl.a. phishing, desinformation och falska budskap och hur du rapporterar incidenter. Avsnitten kommer sedan var tredje vecka terminen ut.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Med anledning av de senaste veckornas stökiga gymnasieelever här på Syd, förbättras nu flödet för säkerheten. Fler väktare har tillsatts.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Forskare och doktorander vid KI är välkomna att ansöka om deltagande i SASUFs forsknings- och innovationsvecka som äger rum i Sverige 13-17 maj 2024.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det är viktigt att med jämna mellanrum kontrollera om det finns aktuella uppdateringar för din telefon och dator.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Projektet CaseLab ska göra det möjligt för dig som undervisar att hämta inspiration och material för digital färdighetsträning. Vi söker nu lärare och andra intresserade från alla KI:s utbildningsprogram för inspel och möjlighet att forma arbetet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Våra gemensamma mötesrum i ANA Futura är flitigt bokade. Det är mycket bra att rummen används, men för att försäkra oss om att de används för rätt ändamål vill styrgruppen förtydliga de bokningsregler som gäller.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
Administrationen på BioNut är de första som flyttar, som en del av det omlokaliseringsprojekt som pågår i Neo, Flemingsberg. I slutet av oktober kommer administrationen istället att sitta på plan 6, i ITA:s tidigare lokaler.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Du som junior forskare vid KI är välkommen att söka medel från Eurolife för korttidsutbyte vid ett annat lärosäte inom nätverket.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 5:e onsdagen efter varje terminsstart anordnar Idrottsutskottet inom Medicinska Föreningen på KI en idrottsdag för alla studenter.
Nyheter
Hösten 2022 hade KI-studenter möjlighet att svara på en enkät om sina upplevelser av och risker för diskriminering och trakasserier. Resultatet pekar mot att det behövs mer kunskap och främjande åtgärder kopplat till bristande tillgänglighet, diskriminering och trakasserier i studiemiljön. Detta gäller i synnerhet etnisk tillhörighet och kön i samband med VFU/VIL. KI jobbar nu med att stärka sitt arbete med lika villkor för alla studenter.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09