Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Visa utökad
Visa kompakt
Vad är psykologisk trygghet och hur kan du tillämpa konkreta strategier när du undervisar och möter studenter eller kollegor? Nu finns möjlighet att delta på en workshop där du får lära dig mer, samt reflektera och diskutera tillsammans med andra.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Telia drar tillbaka krav på lösenordsbyte var tredje månad. Du som mottagit mejl om lösenordsbyte kan bortse från detta och behålla ditt nuvarande lösenord.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Problemet berör bara dig som surfar på KI:s nät, från Solna eller Flemingsberg.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Camilla Björkegren har fått uppdraget som prefekt vid institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), med början 1 juni 2024.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en målsökande cancerbehandling som utnyttjar kroppens egen flaskpost – små membranbubblor som våra celler kommunicerar med. En ny studie publicerad i tidskriften Nature Biomedical Engineering visar att behandlingen minskar tumörtillväxten och förbättrar överlevnaden hos möss.
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Madeleine Lehander från avdelningen för hematologi/HERM, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Exploring T Cell Mediated Immunotherapy against Therapy Resistant Leukemic Stem Cells", den 24 maj, 2024. Huvudhandledare är Petter Woll (MedH).
Nyheter
Caroline Ran är en av tre forskare som får Pfizers och Svenska Huvudvärkssällskapets nyinstiftade forskningsstipendium inom migrän för sin forskning kring samband mellan migrän och psykisk ohälsa. Stipendiet delas ut vid SHS årsmöte i Halmstad den 15 maj 2024.
Nyheter
Från höstterminen 2025 erbjuder KI ett nytt internationellt masterprogram i global hälsa (120 hp) med 30 studieplatser. Utlysning av kursansvar för kurser inom programmet har nu öppnat.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 15 maj var Patricia De Palma inbjuden till WISE, Women In Science and Education, för att hålla en presentation om kvinnligt ledarskap.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Docenturnämnden beslutade den 20 mars 2024 att anta Caroline Gahm som docent i oto-rhino-laryngologi.
Nyheter
En studie genomförd i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har analyserat sambandet mellan skärmtid på sociala medier, ångest och självkänsla hos högstadieflickor i Stockholms län.
Nyheter
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet har tecknat en avsiktsförklaring med läkemedelsbolaget Chiesi, som har kontor på KI Science Park. Parterna har kommit överens om att stärka insatser som kan påskynda forskning och utveckling inom bland annat luftvägssjukdomar, sällsynta sjukdomar och neonatologi.
Nyheter
Nära fyrahundratusen svenskar lider idag av ätstörningar. De kliniska utmaningarna vid behandling är komplexa, samsjukligheten hög och kompetensen varierande. Kunskapen om ätstörningar har ökat väsentligt men vi har fortfarande lång väg att gå för att bryta ned stigman och öka förståelsen för dessa sjukdomar.
Nyheter
I linje med FAIR-principerna och de nationella riktlinjerna för ett öppet vetenskapssystem har KI fattat ett formellt beslut att KI aktivt ska bidra till öppen tillgång till forskningsdata.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ekonomiservice är på heldagskonferens den 17 maj. Åter den 20 maj.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren har universitetsledningen besökt institutionerna med syfte att fördjupa sig i de olika verksamheterna och för att stärka den interna dialogen. Den 8 maj 2024 välkomnades de av vår ledningsgrupp.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Lagringsvolymerna för svenska lärosätens användarlicenser hos Microsoft förändras - nu börjar dessa nya volymer att gälla på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På torsdag den 16/5 med start kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive nyheter.ki.se, medarbetare.ki.se och utbildning.ki.se. Under tiden uppdateringen pågår kan viss nertid förekomma och det går inte att logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
När knopparna slagit ut och vårsångerna sjungits närmar vi oss examenstider. Torsdag och fredag 30 och 31 maj betyder examensceremoni för KI:s samtliga utbildningsprogram. Inspireras av fyra examenstudenters minnen av studietiden och planer för framtiden.
Nyheter
Välkommen till två-dagarssymposiet ”Astrocytes in Brain Function and Disease” på Nobel Forum, campus Solna den 10-11 juni 2024. Intressanta talare från hela världen medverkar. Se det fullständiga programmet nedan. Sista anmälningsdag 20 maj!
Nyheter
Under 2023 lanserade Strategiska forskningsområdet i Vårdvetenskap (SFO-V) en satsning på framtidens forskare inom vårdvetenskap genom en öppen utlysning av medel till postdoktorala tjänster för vårdvetenskaplig forskning. Målsättning med satsningen, SFO-V Fellows, är att främja högkvalitativ vårdvetenskaplig forskning och att säkerställa återväxten av forskare inom området.
Nyheter
Tre forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har beviljats anslag från Dr Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi. Stiftelsen stödjer haematologiforskare vid Karolinska Institutet, som befinner sig i ett viktigt, men tidigt skede av sin forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm sjöd av liv och samtal när sällskapet, tillsammans med Centrum för hälsokriser på KI, torsdagen den 2 maj 2024 arrangerade ett seminarium om attacker på hälso-och sjukvård i konflikter och krig. De som inte hade möjlighet att ta sig till huvudstaden deltog online. Presentationer och paneldiskussioner med experter och hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i krigsområden, belyste denna viktiga fråga och väckte engagemang.
Nyheter
Skicka in bidrag till KI:s Utbildningskongress 2-3 oktober och var med och skapa ett brett och inspirerande innehåll! Temat är "Exploring the Human Dimensions of Education". Sista dag är 25 maj.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Marie Dahlberg, doktorand vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik samt medverkande i Patienten i förarsätet på Karolinska Institutet, disputerade i slutet av april inom ämnet patientdrivna innovationer med avhandlingen ”Supportive resources for self-care and informal care- Uncovering the role of patient-driven innovations”.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
I år är det akademiska val av nya lärarledamöter till konsistoriet, universitetets högsta beslutande organ. Alla KI:s anställda, studenter och anknutna kan nominera kandidater mellan den 14 och 28 maj. Här ger nuvarande lärarledamöter tips om uppdraget – och hoppas kunna inspirera sina efterträdare. Välkommen att nominera.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik
Vill du inspirera framtida och befintliga studenter på KI? Ta chansen att söka ett roligt och avlönat uppdrag som studentambassadör på KI_studenter på Instagram.
Nyheter
Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och ordförande för World Psychiatric Association (WPA), medverkar i en intervju med spanska dagstidningen El Pais – i ett samtal om den ökande psykiska ohälsan, självmord och de globala utmaningar vi står inför.
Nyheter
MFS är ett Sida-finansierat stipendieprogram för studenter på grundnivå och avancerad nivå som vill genomföra fältstudier i låg- och medelinkomstländer för att samla in material till sina examensarbeten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ordningen i ANA Futuras frysfacilitet måste förbättras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
Fotografen Lennart Nilsson blev världskänd för sina bilder från kroppens insida. Foster i olika stadier av utveckling och mikroskopiskt små celler kunde tack vare hans elektronmikroskop fotograferas. Lennart Nilssons bilder är idag historiska och många togs då han arbetade på Karolinska Institutet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicinens historia och kulturarv, Hagströmerbiblioteket
Välkommen till Jessica Edstorps disputation på avhandlingen "Infections, antibiotics, tobacco, genetic factors and risk of LADA – latent autoimmune diabetes in adults, and type 2 diabetes" vid Karolinska Institutet den 17 maj.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare från Karolinska Institutet har tillsammans med Pixelgen Technologies utvecklat och applicerat en teknik som gör det möjligt att kartlägga proteiner i enskilda celler på ett helt nytt sätt, enligt en ny studie i Nature Methods. Inte bara går det nu att mäta proteinmängden, utan även hur de fördelas i cellens membran och hur de interagerar med varandra.
Nyheter
Av säkerhetsskäl krävs nu ett lösenordsbyte av användaren var tredje månad.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Den 23 april hade det så blivit dags för NVS att få besök av KI:s nya ledning, som är ute på en turné och besöker KI:s alla institutioner under senhösten 2023/ våren 2024.
Nyheter
Reumatikerförbundet delar ut över 15 miljoner kronor till forskning om reumatiska sjukdomar för 2024. Av totalt 98 beviljade projekt, återfinns 34 vid Karolinska Institutet som får dela på 6,5 miljoner kronor.
Nyheter
Kursen ”Medicinpedagogiskt utvecklingsprojekt: en fördjupningskurs” skapar förutsättningar för KI:s lärare med kompetenshöjning och ökat nätverkande som följd.
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Den 16 maj håller Enheten arkiv och registratur en öppen föreläsning om rutinerna kring begäran om allmän handling.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009, 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten har forskarna Lena Dahlberg och Mariam Kirvalidze gjort en kunskapsöversikt om informellt omsorgsgivande och ensamhet. Mer specifikt undersöker rapporten ensamhet hos äldre som vårdar sin partner i åldern 65 år och äldre, vilka faktorer som ökar risken för ensamhet i denna grupp, konsekvenserna av ensamhet och hur de själva upplever ensamhet.
Nyheter
Vid docenturnämndens sammanträde den 23 april 2024 beslutade man att anta Filip Asp som docent i experimentell oto-rhino-laryngologi.
Nyheter
Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och AstraZeneca inleder ett trepartssamarbete för att främja utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige. Ambitionen är att patienter i hela landet ska få tillgång till skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning.
Nyheter
Den här utbildningen ges av HR-avdelningen vid Gemensamt verksamhetsstöd och vänder sig till dig som är lönesättande chef inom såväl forsknings- och utbildningsverksamhet som administration.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En preklinisk studie från Karolinska Institutet ger hopp om att behandla svåra neurodegenerativa sjukdomar med ett befintligt läkemedel. Studien antyder att läkemedlet mot lepra, clofazimine, kan vara effektivt i behandlingen av Huntingtons sjukdom.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11