Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet har avslutats med bland annat en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
Nyheter
En lastbil exploderar på E4:an, det brinner på Hovet, någon tar gisslan på Tom Titts, det sker en explosion på Arlanda – allt händer samtidigt och sjukvården i Region Stockholm måste ta hand om en stor mängd skadade samtidigt. Som tur är var allt bara en övning. Övningen, som är en del av kursen TKS, siktar nu på utvecklas till ett nationellt kurskoncept.
Nyheter
På Skärtorsdagen, den 28 mars, fylldes Sune Bergströms aula på Karolinska Universitetssjukhuset av ukrainska sjukvårdare, när sjukhuset, tillsammans med Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet hälsade välkomna till en förmiddag fylld av erfarenhetsutbyte, samtal och studiebesök.
Nyheter
Vid docenturnämndens sammanträde den 24 februari 2024 beslutade nämnden att anta Rebecka Ahl Hulme som docent i kirurgi.
Nyheter
Vi önskar Richard Marsk välkommen!

Från 13 februari 2024 är Richard Marsk anknuten hos oss som docent i kirurgi på KI DS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Andreas Älgå utnämndes i december till docent vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet. Andreas är verksam kirurg på sektionen Övre Gastrointestinal kirurgi och Bukväggskirurgi, Södersjukhuset.
Nyheter
Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet har avslutats med bland annat en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
Nyheter
Unga som gjort kirurgiska ingrepp mot övervikt mår inte psykiskt bättre trots stor och bestående viktnedgång. Fetmaoperationer ökar däremot risken för tidiga alkoholproblem. Det visar den största långtidsstudie som gjorts bland unga som genomgått viktkirurgi, genomförd vid bland annat Lunds universitet och Karolinska Institutet.
Nyheter
Vi gratulerar Anna Martling, professor i kirurgi vid gruppen kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, samt överläkare Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset som utnämnts till hedersmedlem i American College of Surgeons.
Nyheter
Idag genomförs operation vid matstrupscancer upp till tolv veckor efter avslutad förbehandling i stället för inom sex veckor enligt tidigare klinisk praxis. Men nu visar en randomiserad studie från Karolinska Institutet att fördröjd operation oväntat nog ger sämre överlevnad. Studien har publicerats i tidskriften Annals of Oncology.
Nyheter
Lisa Strömmer är ny expertkoordinator på Centrum för hälsokriser, med akutkirurgi som kompetensområde. Hon ser fram emot att bland annat utveckla befintliga utbildningar och verka för att akutkirurgins kompetens tillvaratas i krisberedskap, hälsokriser och som en del av totalförsvaret.
Nyheter
En stor studie publicerad i JAMA som letts av forskare vid Karolinska Institutet tyder på att någon faktor som kan orsaka spontan hjärnblödning tycks kunna överföras genom blodtransfusion. Samtidigt understryker forskarna att det är mycket osannolikt att man skulle drabbas av hjärnblödning från en blodtransfusion.
Nyheter
Det tredje seminariet i serien KI Contributes utforskade den hälsokris som krig och väpnade konflikter skapar, med konsten som verktyg för att förstå. En armenisk konstnär och en svensk kirurg delade med sig av sina erfarenheter från krig och hur människor tar sig igenom det och försöker förstå de svåra upplevelser de gått igenom.
Nyheter
Ebba Lindqvist har utnämnts till docent i kirurgi vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet. Ebba har tidigare arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset som plastikkirurg och är nu plastikkirurg och sektionschef på Bröstsektionen, Verksamhetsområde Kirurgi, Södersjukhuset.
Nyheter
I Sverige insjuknar cirka 9 000 kvinnor varje år med bröstcancer, en siffra som har ökat stadigt sedan 1990-talet. Prognosen för bröstcancer har dock blivit bättre, och fler och fler kvinnor kan botas med en kombination av kirurgi, strålbehandling och medicinsk behandling.
Nyheter
Vi gratulerar professor Jan Zedenius som valts till President för the International Association of Endocrine Surgeons, IAES. IAES ingår i the International Society of Surgery ISS/SIC och utnämningen ägde rum den 16 augusti 2022 i samband med the International Surgical Week i Wien.
Nyheter
Vi gratulerar Olle Ljungqvist som har belönats med det prestigefyllda internationella priset ISS/SIC Prize 2022 från Société Internationale de Chirurgie.
Nyheter
När andra flyr en plats skyndar sig Johan von Schreeb dit. Han har stor erfarenhet av att skapa ordning i kaotiska situationer – men som administratör är han rent katastrofal. Möt professorn som vill styra upp framtidens hälsokriser.
Nyheter
Sedan kriget i Ukraina bröt ut har många på KI visat stor vilja att hjälpa till på olika sätt. Sätten att bidra är många och behöver inte nödvändigtvis handla om att vara på plats. Initiativ som webbinarium, telemedicin och utbildningsinsatser som personer på KI har varit engagerade i, är exempel på hur vi kan bidra oavsett var vi befinner oss.
Nyheter
Emil Pieniowski vid forskargruppen Kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Aspects of low anterior resection syndrome : prevalence, risk factors and treatment" den 22 april 2022. Huvudhandledare är Mirna Abraham Nordling.
Nyheter
Vi gratulerar Annika Sjövall vid forskargruppen kolorektal kirurgi som den 30 mars fick ta emot Tarmcancerstipendiet 2022. Stipendiet delades ut av patientföreningen ILCO Tarm- uro- stomiförbundet.
Nyheter
Professor Anna Martling, forskargruppen för kolorektal kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, har mycket hedrande blivit utsedd till Honorary Fellow vid Royal College of Surgeons of England.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har studerat långtidseffekter på sjuklighet och död hos personer som fått olika modeller av biologiska hjärtklaffproteser inopererade. Resultaten, som visar på stora skillnader i prestanda beroende på modellgrupp, publiceras i tidskriften JAMA Network Open.
Nyheter
Anna Koman vid forskargruppen endokrin kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Primary hyperparathyroidism: nonclassical symptoms and benefits of parathyroidectomy" den 15 oktober 2021. Huvudhandledare är Inga-Lena Nilsson.
Nyheter
I länder med stor kirurgbrist är det vanligt att vissa kirurgiska ingrepp utförs av vårdpersonal med lägre formell kompetensnivå. Nu har forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med bland annat Kamakwie Wesleyan Hospital, Sierra Leone, studerat säkerheten och effektiviteten vid ett vanligt ingrepp. Studien som publiceras i JAMA Network Open visar att ljumskbråcksoperationer av så kallade associate clinicians vid ett sjukhus i Sierra Leone var minst lika säkra som läkarnas.
Nyheter
Susanna Aufwerber vid forskargruppen Ortopedi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Effects of early functional mobilization after acute Achilles tendon rupture repair" den 18 december 2020. Huvudhandledare är Paul W Ackermann.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus har undersökt risken för ytterligare hjärtinfarkt och förtida död hos kraftigt överviktiga som genomgår en överviktsoperation efter en hjärtinfarkt. Registerstudien med 1 018 individer visar en minskad risk för ny hjärtinfarkt och förbättrad överlevnad som inte kan förklaras med enbart viktminskningen. Studien publiceras i tidskriften Circulation.
Nyheter
Kvinnor som förlöses via kejsarsnitt har inte högre risk för att få barn som utvecklar fetma än kvinnor som föder barn på naturlig väg. Det visar en stor studie vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften PLOS Medicine. Resultatet motsäger flera mindre studier som hittade en koppling mellan kejsarsnitt och fetma hos avkomman. Dessa tog dock inte hänsyn till lika många potentiella vilseledande bakgrundsfaktorer som forskarna i den här studien gjorde.
Nyheter
Vi gratulerar följande CLINTEC-forskare som tilldelats Cancerfondens anslag
Nyheter
Barn till kvinnor som genomgick fetmaoperation före graviditeten löpte lägre risk för allvarliga missbildningar än barn till kvinnor med svår fetma vid graviditetens början. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Örebro universitet som publiceras i tidskriften JAMA. Resultatet tyder på att viktnedgång och förbättrad blodsockerkontroll kan minska risken för missbildningar och borde dämpa tidigare farhågor om att fetmakirurgi skulle öka denna risk.
Nyheter
Rättelse: Artikeln “Reduction in Mental Health Treatment Utilization Among Transgender Individuals After Gender-Affirming Surgeries: A Total Population Study” har korrigerats efter en genomgång av den statistiska metodologin och vissa av slutsatserna. Artikeln publicerades i The American Journal of Psychiatry den 4 oktober 2019. En rättelse publicerades den 1 augusti.
Nyheter
Tidig äggstockscancer hos unga kvinnor kan opereras i syfte att bevara fertiliteten utan att det påverkar säkerheten eller effektiviteten av cancerbehandlingen. Det visar forskare från Karolinska Institutet i en nationell studie som publiceras i tidskriften Gynecologic Oncology.
Nyheter
Standardbehandling vid aggressiv hudcancer är att operera bort tumören. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att det räcker med två centimeters operationsmarginal vid det kirurgiska ingreppet, i stället för uppemot fyra som använts tidigare. I studien, som publiceras i The Lancet, har forskarna följt över 900 patienter i genomsnitt 19 år efter operation.
Nyheter
Patienter som har genomgått kirurgiskt byte av hjärtats aortaklaff lever kortare än normalbefolkningen och hos unga är förlusten av förväntad livslängd störst. Det visar en registerstudie som publiceras i Journal of the American College of Cardiology av forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Jenny Löfgren vid gruppen Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, har tillsammans med forskare från Ghana, USA och Sverige genomfört en studie om ljumskbråcksoperationer som nyligen publicerades i JAMA Surgery. Studien visar att legitimerade läkare utan specialistutbildning mycket väl kan utföra ljumskbråcksoperationer.
Nyheter
Johan Erlandsson vid gruppen Kolorektal kirurgi försvarar sin avhandling "Preoperative radiotherapy in rectal cancer : aspects on fractionation and timing of surgery" den 24 maj 2019. Huvudhandledare är Anna Martling.
Nyheter
Vilken dag i veckan en patient med lungcancer opereras på har ingen betydelse för överlevnaden. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Chest.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11