Publicerad: 2018-09-11 15:18 | Uppdaterad: 2018-09-11 15:28

Avhandling om komplikationer och prognos efter aortaklaffbyte

Natalie Glaser från gruppen Thoraxkirurgi försvarar sin avhandling "Prosthetic aortic heart valves" den 14 september 2018. Huvudhandledare är Ulrik Sartipy.

Natalie Glaser

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om komplikationer och prognos efter kirurgiskt aortaklaffbyte med olika typer av klaffproteser.

Vilka är de viktigaste resultaten?

  • Patienter i åldern 50-69 år som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte med mekaniska klaffproteser hade högre överlevnad än de som genomgått operation med biologiska klaffproteser. Dessa resultat är viktiga eftersom biologiska klaffproteser används alltmer även hos yngre patienter.
  • Infektion i implanterade aortaklaffproteser, så kallad protesendokardit, är en komplikation med hög dödlighet. Vi fann en årlig förekomst av protesendokardit på 0.57% efter kirurgiskt aortaklaffbyte. Protesendokardit var vanligare hos patienter opererade med biologiska jämfört med mekaniska klaffproteser.
  • Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion hade betydligt sämre långtidsöverlevnad efter kirurgiskt aortaklaffbyte än patienter med normal njurfunktion. Dessa patienter bör således följas mycket noggrant efter aortaklaffbyte.
  • Patienter som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte med biologiska aortaklaffar gjorda både från gris och kalvvävnad hade god överlevnad efter operation. Specifikt tittade vi även på klaffarna av märket Perimount (gjord av vävnad från kalv) och Mosaic (gjord av vävnad från gris). Patienter som opererats med båda dessa klafftyper hade bra överlevnad.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Resultaten från våra studier är viktiga för att välja rätt klaffprotes till rätt patient. Våra studier bidrar även till ökad kunskap om olika typer av klaffproteser och om komplikationer efter aortaklaffbyte. Detta är viktigt för att kunna förutsäga prognos, identifiera riskfaktorer och för att optimera vården efter kirurgiskt aortaklaffbyte.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag vill fortsätta med kardiovaskulär forskning för att förbättra vården av patienter med hjärtsjukdom. Målet är att göra detta samtidigt som jag arbetar kliniskt som framtida specialist inom kardiologi.

Disputation

Fredagen den 14 september 2018 kl 09:00, Nanna Svartz J3:12, Eugeniavägen 3/Solnavägen 30 Karolinska Universitetssjukhuset

Avhandling

Prosthetic aortic heart valves