Publicerad: 2023-09-20 15:13 | Uppdaterad: 2023-09-20 15:19

Ny expertkoordinator brinner för vårdkvalitet och förbättringsarbete

Kvinna med mörkt hår, blå kavaj och vit skjorta framför en byggnad med glasfasad
Lisa Strömmer - expertkoordinator akutkirurgi Foto: Evelina Björninen

Lisa Strömmer är ny expertkoordinator på Centrum för hälsokriser, med akutkirurgi som kompetensområde. Hon ser fram emot att bland annat utveckla befintliga utbildningar och verka för att akutkirurgins kompetens tillvaratas i krisberedskap, hälsokriser och som en del av totalförsvaret.

Hennes forskning och kliniska arbete började inom metabolism och pankreaskirurgi, men sedan drygt tio år tillbaka fokuserar docenten och kirurgen Lisa Strömmer på akutkirurgi och traumatiologi, när det kommer till såväl kliniskt arbete som forskning, utbildning och arbete inom Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi och Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Hon är anknuten till forskning på Clintec och arbetar som överläkare i kirurgi på St Görans sjukhus och på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Sedan den 28 augusti är hon även expertkoordinator inom området akutkirurgi på Centrum för hälsokriser.

En generell specialistkompetens som behövs i såväl vardag som kris

I en hälsokris överstiger behoven de tillgängliga resurserna och prioriteringar måste göras, så att resurser ges till den, det eller dem som behöver det mest. Samtidigt är prioriteringar inte unikt för enbart hälsokriser. Inom många medicinska områden tillhör prioriteringar vardagsarbetet. Så är fallet inte minst inom akutkirurgin.

Lisa beskriver akutkirurgi som en generell specialistkompetens, en roll där man är väl tränad i vardagen att prioritera med begränsade resurser, en förmåga som sedan kommer väl till pass i en hälsokris och bör därför tas tillvara i krisberedskapen.

– En satsning på och utveckling av akutkirurgin är nödvändig för att bibehålla “generalist” kompetens och förmåga i vardag och fredstid, men som även har stor betydelse för vår förmåga att hantera hälsokriser och en krigssituation. Försvarsmaktens sjukvårdförmåga är begränsad och är beroende av den civila sjukvården i händelse av krig.

Att bygga nästa generations hälsokrisexperter

I sin roll som expertkoordinator på Centrum för hälsokriser kommer Lisa bland annat att fokusera på att på att utveckla befintliga sjulvårds- och kirurgiska kurser inriktade på masskadehändelser, kirurgi med begränsade resurser, med mera. Utbildningsinsatserna är ett viktigt led i centrumets uppdrag att bygga nästa generations hälsokrisexperter.