Publicerad: 2019-09-04 11:00 | Uppdaterad: 2019-10-01 09:51

Fertilitetsbevarande operation lika bra som radikal kirurgi vid tidig äggstockscancer

Tidig äggstockscancer hos unga kvinnor kan opereras i syfte att bevara fertiliteten utan att det påverkar säkerheten eller effektiviteten av cancerbehandlingen. Det visar forskare från Karolinska Institutet i en nationell studie som publiceras i tidskriften Gynecologic Oncology.

Gry Johansen. Foto: privat

Icke-epitelial äggstockscancer (IEOC) är en ovanlig cancerform som framför allt drabbar unga kvinnor. Möjligheten att bevara fertiliteten är viktig för livskvaliteten hos unga som genomgår cancerbehandling. Idag är därför standardbehandling vid tidiga stadier av icke-epitelial äggstockscancer så kallad fertilitetsbevarande kirurgi, där så mycket som möjligt av de reproduktiva organen lämnas vid operationen.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu undersökt om överlevnaden skiljer sig åt hos kvinnor som opereras med fertilitetsbevarande kirurgi, jämfört med hos kvinnor som genomgår så kallad radikal kirurgi, där de reproduktiva organen tas bort.

73 kvinnor undersöktes

Genom det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer har forskarna analyserat data från alla kvinnor i Sverige som diagnostiserats med ett tidigt stadium (stadium I) av icke-epitelial äggstockscancer i åldrarna 18-40 år, mellan åren 2008 och 2015. 73 kvinnor identifierades. Huvuddelen av dem, 78 procent, genomgick fertilitetsbevarande operation.

För att undersöka den onkologiska säkerheten jämfördes den så kallade progressionsfria överlevnaden (överlevnad utan att sjukdomen förvärras) och den totala överlevnaden mellan kvinnor som genomgått fertilitetsbevarande operation och kvinnor som genomgått radikal kirurgi. Bevarad fertilitet undersöktes genom det svenska medicinska födelseregistret och kvalitetsregistret för assisterad befruktning.

Likvärdig överlevnad

Resultaten visar att överlevnaden hos kvinnor som genomgått fertilitetsbevarande kirurg var likvärdig den hos kvinnor som opererats radikalt.

– Prognosen var utmärkt i båda grupperna, med en total överlevnad på 98 procent. Efter att ha genomgått fertilitetsbevarande kirurgi födde elva kvinnor tretton barn, utan behov av assisterad befruktning, säger studiens försteförfattare Gry Johansen, doktorand vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Kenny Rodriguez-Wallberg. Foto: Anders Norderman

Forskningen har genomförts i samarbete med Regionalt cancercentrum väst och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Det här är den första prospektiva studien som har undersökt både säkerheten och effektiviteten av fertilitetsbevarande kirurgi för behandling av IEOC hos unga kvinnor, säger ansvarige forskaren Kenny Rodriguez-Wallberg vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Forskningen har finansierats av Cancerfonden, Radiumhemmets forskningsfonder, Region Stockholm och Karolinska Institutet.

Publikation

”Fertility-sparing surgery for treatment of non-epithelial ovarian cancer: Oncological and reproductive outcomes in a prospective nationwide population-based cohort study”. Gry Johansen, Pernilla Dahm-Kähler, Christian Staf, Angelique Flöter Rådestad, Kenny A. Rodriguez-Wallberg. Gynecologic Oncology, online 4 september 2019, doi: 10.1016/j.ygyno.2019.08.017.