Publicerad: 2024-04-03 10:36 | Uppdaterad: 2024-04-03 15:33

Tillfälle att lära av varandra när 120 sjukvårdare från fronten i Ukraina kom på besök

En aula fylld med människor i uniform, på skärmar längst fram visas en bild av Ukrainas flagga
Studiebesök från Ukraina den 28 mars 2024. Foto: Åsa Svensson.

På Skärtorsdagen, den 28 mars, fylldes Sune Bergströms aula på Karolinska Universitetssjukhuset av ukrainska sjukvårdare, när sjukhuset, tillsammans med Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet hälsade välkomna till en förmiddag fylld av erfarenhetsutbyte, samtal och studiebesök.

Soldater i uniform i en aula
Ukrainska sjukvårdare på studiebesök. Foto: Åsa Svensson.

De ukrainska sjukvårdarna arbetar i olika roller, men gemensamt för alla är att de arbetar vid fronten, ständigt utsatta för den enorma press som krigets vardag skapar. 

Det är den ukrainska frivilligorganisationen Repower, som arbetar för att stötta och stärka sjukvårdare vid fronten, som möjliggör att de kan komma en vecka till Sverige, för återhämtning och stöd, men även för studiebesök, som det på Karolinska Universitetssjukhuset

Hur behandling och rehabilitering av ukrainska soldater går till

Efter att första ha hälsats välkomna av sjukhusdirektör Partrik Rossi, tog Gunnar Sandersjöö över och berättade mer om det projekt Karolinska Universitetssjukhuset drivit sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022, tillsammans med partners inom EU och i Ukraina, för att ta emot och behandla ukrainska patienter. 

Vi fokuserar på att beskriva orsakerna till att vi på Karolinska hjälper Ukraina under det pågående kriget, samt mer specifikt vad vi gör med de skadade ukrainska soldater vi får förtroendet att behandla, berättade Gunnar precis innan dagen började. 

Beskrivningen av vården av skadade ukrainska soldater blev än mer detaljerad när ortopedkirurgerna Lotta Thur och Viktor Lindgren tog över och beskrev fallstudier av vård, operationer och efterbehandling för ett antal patienter. Detta gav även tillfälle för frågor och samtal kring erfarenheter och utmaningar i behandling och rehabilitering. 

Därefter delades gruppen upp för guidade studiebesök på olika delar av sjukhuset, samt på Aleris Rehab Station där de även fick träffa ukrainska soldater som just nu rehabiliteras för sina krigsskador i Stockholm.

Efteråt sammanfattade Bohdan Kostyantyn, sanitary instructor i Territorial Defense Forces, det med orden:

– Vi såg intressanta fallstudier av behandling och rehabilitering av våra soldater.  

Universitetens roll och lärdomar till Sverige från Ukraina

Förmiddagen rundades av med att Johan von Schreeb, föreståndare för Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet pratade universitetens roll, och vikten av att samla och bygga kunskap i krig och kris. Tillsammans med Lisa Strömmer, kirurg och expertkoordinator inom akutkirurgi på centrumet, höll de sedan i ett erfarenhetsutbyte där de ukrainska sjukvårdarna fick dela med sig av vad de lärt sig under kriget och vad de tycker Sverige kan ha nytta av att veta. 

– Vi har mycket att lära av varandra. I Sverige har vi en otroligt högspecialiserad vård, men vi har oerhört mycket att lära av våra ukrainska kollegor när det kommer till hantering av masskador, hur man bedriver sjukvård i krig, hur man genomför evakuering, och hur man bedriver god vård med begränsade resurser. Genom att lära av våra ukrainska kollegor kan vi förbättra vår egen beredskap, säger Lisa. 

Besöket avslutades med en gemensam lunch och utbyte av många kontakter för att fortsätta att lära av varandra.