Publicerad: 2022-05-03 13:41 | Uppdaterad: 2022-05-03 13:41

Kriget i Ukraina: Det finns många sätt att bidra på distans

Sedan kriget i Ukraina bröt ut har många på KI visat stor vilja att hjälpa till på olika sätt. Sätten att bidra är många och behöver inte nödvändigtvis handla om att vara på plats. Initiativ som webbinarium, telemedicin och utbildningsinsatser som personer på KI har varit engagerade i, är exempel på hur vi kan bidra oavsett var vi befinner oss.

Webbinarium 

En gång i veckan, ibland till och med två, arrangerar WHO i Ukraina webbinarium för ukrainska läkare i ämnen som är relevanta för den typ av vård som behövs sedan kriget bröt ut. Detta görs som en fortbildningsinsats för läkare som kanske inte vanligtvis jobbar med den typ av skador och sjukdomar som nu blivit aktuella på grund av kriget. Det är en kapacitetshöjning och ett utbyte av erfarenheter som är till stor nytta när landet tvingats ställa om sin hälso- och sjukvård till krigsläge. Personer med KI-anknytning, däribland docent Louis Riddez och anestesiläkaren Henrik Jörvall som doktorerat på KI, har föreläst på webbinarierna.  

– Damage control surgery [red: kirurgi för att säkra överlevnad i första hand, inte åtgärda en skada] är ett nytt koncept för många läkare och därför är webbinarierna väldigt nyttiga och välgjorda, med praktiska exempel, säger Dr Arkadii Vodianyk, technical officer på WHO:s landskontor i Ukraina, som arrangerar webbinarierna. 

En grupp personer står och sitter på golvet och studerar röda runda plattor
AnTriEx-övning i Ukraina Foto: N/A

Utbildningsinsatser 

AnTriEx är ett simuleringsverktyg för att öva masskadehantering som utvecklats av Kunskapscentrum för global katastrofmedicin och som redan används på några av KI:s utbildningar. Bland annat så används det i kurser i katastrofmedicin för läkarstudenter, men det arrangeras även AnTriEx-simuleringar på förfrågan från aktörer inom sjukvården. Tack vare att verktyget är så enkelt och kräver få resurser, har det sedan krigsutbrottet kunnat användas både i utbildning av chefer för akutmottagningar på sjukhus i Moldavien, och senast för två veckor sedan användes det i utbildningsinsatser för sjukvårdspersonal i Ukraina. Arkadii Vodianyk var själv med på utbildningen: 

– Du vet aldrig hur du eller din organisation hanterar något förrän du provat det, och det är precis det som förberedelser för masskadescenario handlar om. Övningarna gav möjlighet att utvärdera och förbättra vår beredskap och nu utökar vi utbildningsinsatserna i många delar av Ukraina, berättar han. 

Telemedicin 

Kort efter att kriget brutit ut startade ett flertal initiativ kring telemedicin, några med kopplingar till KI. Telemedicin innebär att man ger medicinsk vård på distans, ofta genom kliniska tjänster. Det kan till exempel innebära att en person med spetskompetens inom ett visst medicinskt område vägleder och stöttar personer på plats i behandlingen av specifika fall, eller inom ett visst medicinskt område.  Läkarna Lars I Eriksson och Dmytro Unukovych berättar om att de, som del av en större grupp, har haft två telemedicinska möten med universitetssjukhuset i Kiev där de diskuterade lägesbilden, den logistiska situationen, samt hade falldiskussioner. De har direktkontakt med ukrainska aktörer inom hälso- och sjukvård, och kan vid behov sätta upp ytterligare konsultationer. Inom barnsjukvård och neonatologi har KI-medarbetarna Mats Blennow Bohlin och Tobias Alfvén engagerat sig i telemedicinska initiativ.