Publicerad: 2021-01-11 17:16 | Uppdaterad: 2021-01-11 17:16

Goda resultat för ljumskbråcksoperationer som inte utförs av läkare i Sierra Leone

Woman with needle
Foto: Getty Images

I länder med stor kirurgbrist är det vanligt att vissa kirurgiska ingrepp utförs av vårdpersonal med lägre formell kompetensnivå. Nu har forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med bland annat Kamakwie Wesleyan Hospital, Sierra Leone, studerat säkerheten och effektiviteten vid ett vanligt ingrepp. Studien som publiceras i JAMA Network Open visar att ljumskbråcksoperationer av så kallade associate clinicians vid ett sjukhus i Sierra Leone var minst lika säkra som läkarnas.

I många länder söder om Sahara råder en stor brist på kirurger. För att ändå erbjuda vård till så många som möjligt är det vanligt att vissa operationer utförs av yrkeskategorier som inte är specialistutbildade kirurger, så kallad task sharing. Det är ett arbetssätt som bland annat stöds av WHO, Världshälsoorganisationen.

Ljumskbråck vanligt ingrepp

Hittills finns mycket få kliniska prövningar om säkerhet och effektivitet vid task sharing. Nu har forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med bland annat Kamakwie Wesleyan Hospital, Sierra Leone, utvärderat om ljumskbråcksoperationer utförda av den vårdpersonal som vanligen kallas associate clinicians var sämre än de som utförs av legitimerade läkare. En legitimerad läkare i Sierra Leone har ingen specifik utbildning i kirurgi men utför kirurgiska ingrepp som del av sitt ordinarie arbete.

Uppskattningsvis lever 220 miljoner människor i världen med ett ljumskbråck. Detta orsakar i första hand betydande lidande men även 40 000 dödsfall årligen. Varje år opereras 20 miljoner ljumskbråck och det är världens vanligaste allmänkirurgiska ingrepp även i låginkomstländer som Sierra Leone. Här finns färre än en kirurg per 100 000 invånare och task sharing med legitimerade läkare och associate clinicians är en lösning för att kunna tillhandahålla kirurgi för många människor.

Studien omfattar 229 män som opererades för ljumskbråck mellan 2017 och 2018 vid ett distriktssjukhus på landsbygden i Sierra Leone. Patienterna slumpades till att få ingreppet genomfört av en läkare eller en associate clinician, och följdes upp efter två veckor och ett år.

Task sharing fullgott alternativ

Resultaten pekar på att task sharing med associate clinicians erbjuder säker och effektiv kirurgi för icke livshotande ljumskbråcksoperationer i länder med kirurgbrist.

Jenny Löfgren, läkare och biträdande lektor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Jenny Löfgren, läkare och biträdande lektor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn

– Studien visade att associate clinicians inte var sämre än de legitimerade läkarna vare sig när det gäller återfall, komplikationer, smärta i ljumsken eller patientnöjdhet. Det var till och med färre återfall bland patienterna som opererats av associate clinicians jämfört med läkarna. Det var ett högst oväntat resultat och task sharing framstår som ett mycket attraktivt alternativ för att kunna hjälpa de miljontals människor som lider av ljumskbråck, säger Jenny Löfgren, biträdande lektor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare.

Nästa steg i forskningen är att utveckla utbildningen av läkare och associate clinicians för att fler vårdinrättningar ska kunna erbjuda kirurgiska ingrepp av hög kvalitet. De kommande studierna genomförs i Sierra Leone och Uganda.

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet. Medförfattarna Håkon Bolkan, Alex van Duinen och Thomas Ashley är oavlönade styrelsemedlemmar i CapaCare. Det finns inga andra rapporterade intressekonflikter.

Publikation

Outcomes after elective inguinal hernia repair performed by associate clinicians versus medical doctors – a randomized, single blinded non-inferiority trial.” Thomas Ashley, Hannah Ashley, Andreas Wladis, Håkon A. Bolkan, Alex J. van Duinen, Jessica H. Beard, Hertta Kalsi, Juuli Palmu, Pär Nordin, Kristina Holm, Michael Ohene-Yeboah, Jenny Löfgren. JAMA Network Open, online 11 januari 2020.