Publicerad: 2020-12-14 11:25 | Uppdaterad: 2020-12-14 11:25

Ny avhandling om tidig funktionell mobilisering vid hälseneruptur

Idrottsskor och fot
Foto: CC Pixabay

Susanna Aufwerber vid forskargruppen Ortopedi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Effects of early functional mobilization after acute Achilles tendon rupture repair" den 18 december 2020. Huvudhandledare är Paul W Ackermann.

Susanna Aufwerber
Susanna Aufwerber

Vad handlar din avhandling om?

Personer som drabbas av en hälseneruptur har en hög risk att få en blodpropp under läkningstiden då underbenet behöver immobiliseras i gips eller i en plaststövel. Avhandlingen handlar om hur tidig funktionell mobilisering, det vill säga belastning i en plaststövel som har rörlig fotled kan påverka komplikationer så som blodpropp, förlängning av senan samt minskad muskelmassa i vaden jämfört med standardbehandling (gips och sedan en plaststövel utan rörlighet i fotleden) efter kirurgisk behandling av akut hälseneruptur.

Vilka är de viktigaste resultaten?

-Vi fann att tidig funktionell mobilisering jämfört med standardbehandling ledde till bättre allmän hälsa och vitalitet på medellång sikt.

Tidig funktionell mobilisering varken ökade eller minskade risken för blodpropp, infektion eller re-ruptur, och inte heller förlängning av senan eller minskad muskelmassa på lång sikt.

Vi fann att patienter som belastade sitt skadade ben mer den första veckan efter operation hade en minskad risk för att få en blodpropp och att belastningsgraden var relaterad till patienternas upplevelse av smärta. Dessutom fann vi att de patienter som drabbats av blodpropp rapporterade ett sämre utfall ett år efter operation och även att patienter vars hälsenor hade läkt med för stor förlängning hade försämrad funktion vid ett år.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Studien visar att tidig funktionell mobilisering är en säker metod för patienter med kirurgiskt behandlad hälseneruptur och att denna behandling underlättar många människors vardag och arbete jämfört med avlastning i gips. Studien visar att det behövs nya metoder för att minska risken för blodpropp vid immobilisering efter hälseneruptur. Förbättrad smärtlindring efter kirurgi kan öka belastningsgraden, vilket kan minska risken för blodpropp. 

Vilka mål har du för framtiden?

I nuläget samlar jag in data inför en långtidsuppföljning av studien. Sen får vi se…

Disputation

Fredagen den 18 december 2020 kl 09:00, lokal J3:12 Nanna Svartz, Karolinska Universitetssjukhuset Solna alternativt online via zoom.

Avhandling

Effects of early functional mobilization after acute Achilles tendon rupture repair

 

Kontakt

Susanna Aufwerber Anknuten till Forskning