Publicerad: 2024-01-10 13:57 | Uppdaterad: 2024-01-10 13:58

Kursavslutning på Klinisk medicin, inriktning kirurgi HT23

Lärare och student med diplom och blommor
Jonathan Halvardson och Anna Erlandsson Foto: Wilhelmina Ekström

Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet har avslutats med bland annat en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Terminens bästa lärare

Efter avklarad examination delades priser ut. Stort grattis till Jonathan Halvardson, leg läkare och underläkare på ortopedi, som av studenter utvalts som Bästa lärare på kirurgkursen i Solna! 

Bland nomineringstexter: “Jonathan är hittills den bästa läraren på denna termin! Riktigt bra på att uppmana oss studenter att ta egna beslut men samtidigt närvarande ifall hjälp behövdes. Gav även mycket konkret och konstruktiv feedback.”

Terminens bästa student

Pris till terminens bästa student delades ut till Anna Erlandsson som fick bra omdömen från handledare, var topp på alla tre examinationerna och var dessutom topp tre av alla från de fyra sjukhusen på praktiska provet och skrivningen. 

Kursen har under terminen letts av studierektor Gabriella Jansson Palmer och Susanne Forsberg, utbildningsadministratör.

Kontakt

Susanne Forsberg Utbildningsadministratör