Publicerad: 2019-05-22 14:06 | Uppdaterad: 2019-05-28 10:27

Ny avhandling om olika strålbehandlingsregimer för patienter med rektalcancer

Johan Erlandsson vid gruppen Kolorektal kirurgi försvarar sin avhandling "Preoperative radiotherapy in rectal cancer : aspects on fractionation and timing of surgery" den 24 maj 2019. Huvudhandledare är Anna Martling.

Johan Erlandsson, foto: Evelina Erlandsson

Johan Erlandsson vid gruppen Kolorektal kirurgi försvarar sin avhandling "Preoperative radiotherapy in rectal cancer : aspects on fractionation and timing of surgery" den 24 maj 2019. Huvudhandledare är Anna Martling.

Vad handlar din avhandling om?

Kolorektalcancer är en vanlig cancerform och mer än 2000 personer drabbas av rektalcancer årligen i Sverige. Min avhandling belyser olika strålbehandlingsregimer vid rektalcancer. Preoperativ strålbehandling halverar risken för lokalt återfall. I Sverige har patienter ofta genomgått en kort strålbehandling med fem stråltillfällen och operation inom en vecka efter avslutad strålbehandling. En stor svensk multicenter studie - ”Stockholm III” randomiserade 840 patienter mellan tre olika strålregimer och detta är grunden till min avhandling. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det framstår säkert att fördröja kirurgin 4-8 veckor efter kort strålbehandling. Det var ingen skillnad i lokalt cancerrecidiv, metastaser eller överlevnad mellan behandlingsformerna. Däremot minskas andelen postoperativa komplikationer om kirurgin fördröjs 4-8 veckor. Dessutom kan fördröjd kirurgi resultera i att tumören helt försvinner. Patienter med komplett tumörsvar har utmärkt prognos.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Resultaten från de här studierna kan användas föra att optimera behandlingen av patienter med rektalcancer i syfte att minska lidande och förbättra utfallet. Specifikt har kunskapen stärkts att kort strålbehandling med fördröjd kirurgi är en säker behandlingsform med flera potentiella fördelar och som kan erbjudas patienter med rektalcancer. Vidare kan väntetiden mellan strålning och kirurgi utnyttjas till att ytterligare förbättra förutsättningarna för kirurgi, till exempel med träning, rökstopp eller korrigera en eventuell blodbrist.

Vilka mål har du för framtiden?

Forskning om kolorektal cancer är ett stort område. Kunskap om olika behandlingsformer ökar hela tiden. Mål för framtiden inkluderar att individualisera behandlingen för dessa patienter genom att till exempel hitta patientspecifika faktorer som kan förutsäga svaret på given behandling. Aktuella spännande forskningsområden är olika typer av organbevarande behandlingar, alltså att inte operera patienter som har fått en total tumörregression efter strålbehandling.

Disputation

Fredagen den 24 maj 2019 kl 09:00, Nanna Svartz J3:12, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Avhandling

Preoperative radiotherapy in rectal cancer : aspects on fractionation and timing of surgery