Publicerad: 2024-03-12 11:42 | Uppdaterad: 2024-03-12 11:42

Ny docent i kirurgi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Rebecka Ahl Hulme
Rebecka Ahl Hulme

Vid docenturnämndens sammanträde den 24 februari 2024 beslutade nämnden att anta Rebecka Ahl Hulme som docent i kirurgi.

Rebecka Ahl är docent vid enheten för kirurgi och specialistläkare i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Stort grattis till utnämningen, vad betyder detta för dig? 

– Docenturen är en viktig milstolpe för mig och något som jag arbetat mot länge vid sidan av mitt kliniska arbete. Jag ser det som en sorts bekräftelse på mitt arbete som akademisk kirurg.

Vad handlar din forskning om? 

– Mitt fokus ligger på klinisk forskning med störst inriktning just nu på akutkirurgi. Jag undersöker hur akut öppen bukkirurgi påverkar patienterna som genomgår den, samt faktorer som kan påverka kirurgins utfall. 

Vad planerar du att arbeta med framöver? 

– Jag planerar just nu en studie som följer akutkirurgiska patienters livskvalitet efter öppen bukkirurgi, men hoppas också framöver kunna dedikera mer av min tid till undervisning.