Publicerad: 2024-04-16 14:13 | Uppdaterad: 2024-05-08 14:28

Kurs i trauma och katastrof vill bli nationell angelägenhet

Personer i gula västar står och tittar på en whiteboard tavla där olika rum på ett sjukhus är uppritade
Deltagare på övning under TKS-kurs 10 april 2024 Foto: Maja Carlberg

En lastbil exploderar på E4:an, det brinner på Hovet, någon tar gisslan på Tom Titts, det sker en explosion på Arlanda – allt händer samtidigt och sjukvården i Region Stockholm måste ta hand om en stor mängd skadade samtidigt. Som tur är var allt bara en övning. Övningen, som är en del av kursen TKS, siktar nu på utvecklas till ett nationellt kurskoncept.

En whiteboard tavla med två kort fastsatta. Korten föreställer patienter och där står antecknat vilken behandling de får
Övningstavla på TKS-kursen 10 april 2024 Foto: Maja Carlberg

TKS, som är en förkortning av Trauma Katastrof Stockholm, är en tvådagars-kurs där deltagarna får ökad kunskap och övar sina färdigheter inom traumatologi, med fokus på explosionsskador och omhändertagande av många skadade. Dessutom syftar kursen till att skapa ett närverk mellan akutsjukhusen i regionen.

Realistisk övning identifierar utmaningar och framgångsfaktorer

Den 9–10 april var det dags för ett nytt kurstillfälle. Dag 2 samlades deltagare från flesta akutsjukhus i Region Stockholm för att öva tillsammans i grupper från varje sjukhus. Dagen innehöll två scenarioövningar, där deltagarna, genom att flytta figurer och markeringar på stora tavlor, simulerade hur hanteringen av en stor katastrof eller masskadehändelse skulle gå till på just deras sjukhus, och hur samverkan mellan sjukhusen och övriga aktörer fungerar. 

Eftersom den här typen av händelser lyckligtvis sker sällan, är det extra viktigt att öva för att säkerställa att fungerande rutiner och strukturer finns på plats när det väl sker. På TKS-kursen övas både medicinsk omhändertagande, flöden och processer för hantering och omhändertagande. 

– Personer från samma sjukhus övar tillsammans. Vi övar processen, tidsåtgången och resursfördelningen på det egna sjukhuset. Det gör att övningen blir verklighetsnära och vi kan i övningen identifiera vad som fungerar bra och dåligt i den lokala katastrofmedicinska planen och i åtgärdskorten. Det är enormt viktigt att ha identifierat det, för att kunna åtgärda det till den dagen då olyckan väl är framme, säger kursledaren Lisa Strömmer, kirurg och expertkoordinator i akutkirurgi på Centrum för hälsokriser på KI

Utveckla och sprida kursen nationellt

TKS-kursen används idag inom Region Stockholm sedan 2022, men kursledningen arbetar för att sprida den så att den börjar användas även i andra regioner. Vid kurstillfället i april var observatörer från fem regioner närvarande, för att utvärdera hur den skulle kunna genomföras i deras region. 

– Med tanke på de krav som nu ställs på alla regioner att utbilda och öva en masskadehändelse så är det slöseri med tid och resurser att alla regioner ska ta fram egna utbildningar. Bättre är då att utveckla ett fungerande koncept, tillsammans med trauma- och katastrofmedicinskt intresserade kollegor från hela Sverige; en Trauma Katastrof Sverige kurs där Centrum för hälsokriser kan vara plattformen för support och utveckling, fortsätter Lisa.

Nästa kurstillfälle är i november, och innan dess kommer Lisa Strömmer tillsammans med kursledningen och Centrum för hälsokriser fortsätta arbeta för att kursen kan utvecklas och anammas i fler regioner.