Publicerad: 2023-12-29 11:19 | Uppdaterad: 2023-12-29 14:17

Psykisk ohälsa minskade inte efter fetmaoperation hos unga

Illustration nedstämd kvinna. Getty Images
Illustration nedstämd kvinna. Getty Images

Unga som gjort kirurgiska ingrepp mot övervikt mår inte psykiskt bättre trots stor och bestående viktnedgång. Fetmaoperationer ökar däremot risken för tidiga alkoholproblem. Det visar den största långtidsstudie som gjorts bland unga som genomgått viktkirurgi, genomförd vid bland annat Lunds universitet och Karolinska Institutet.

Martin Neovius, Professor of Clinical Epidemiology at the Department of Medicine, Solna Foto: Creo Media Group

Forskarna har studerat psykisk ohälsa – före och efter operation – hos samtliga ungdomar i Sverige som gjort en viktoperation mellan åren 2007 och 2017. Studien är gjord med hjälp av registerdata, vilket möjliggjort studiens omfattning och underlättat för jämförelser med andra grupper i samhället. 

Det visade sig att de ungdomar som opererades oftare fått behandling och läkemedel mot psykisk ohälsa redan fem år innan operationen.

–  Visserligen gäller det generellt att den psykiska ohälsan ökar i åldrarna 15 till 21 år, men för den här gruppen ökade behovet av behandling snabbare än hos ungdomar i allmänhet, säger Kajsa Järvholm, docent i psykologi vid Lunds universitet.

Mönstret höll tyvärr i sig även efter fetmakirurgin; de opererade ungdomarna fortsatte att ha större behov av behandling för psykisk ohälsa än andra jämnåriga. 

– Fetmakirurgi har mycket positiva effekter på vikt, kontroll av blodsocker och blodtryck, men när det gäller den psykiska hälsan så blir den varken bättre eller sämre efter viktoperation, säger Martin Neovius, professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet. 

Ytterligare resultat från den nya studien är att beroendediagnoserna, framför allt vad gäller alkohol, ökar hos den opererade gruppen, både i jämförelse med hur det såg ut innan operationen och i hur det ser ut för ungdomar i allmänhet.

Studien är den största långtidsstudie i världen över ungdomar som opererat sig mot fetma. Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.