Publicerad: 2019-11-20 11:02 | Uppdaterad: 2019-11-20 11:14

CLINTEC-forskare får ta del av Cancerfondens anslag

Vi gratulerar följande CLINTEC-forskare som tilldelats Cancerfondens anslag

Urban Arnelo har beviljats forskarmånader 2020-01-01 - 2022-12-31, 3 år x 3 månader för sitt projekt "Immunologisk och biologisk karaktärisering av premaligna cystiska pankreastumörer: ett nytt tillvägagångssätt för förebyggande pankreaskirurgi".

Lars Olaf Cardell har med sitt projekt " Introduction of immunological markers in lymph nodes for staging and therapeutics selection as well as anticancer drug sensitivity testing in head and neck cancer" beviljats 1,8 miljoner under perioden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Samt 2,4 miljoner har tilldelats Michael Uhlin för sitt projekt "Immunologisk återuppbyggnad och terapi efter hematopoetisk stamcellstransplantation" för perioden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Cancerfonden ger 267 miljoner till cancerforskning vid Karolinska Institutet