Publicerad: 2024-05-24 09:30 | Uppdaterad: 2024-05-24 09:56

Kursavslutning på Klinisk medicin, inriktning kirurgi VT24

Bästa lärare och bästa student vid kirurgkursen vt24
Gustaf Eppens och Ilhan Omar Foto: n/a

Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet har avslutats med bland annat en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Terminens bästa lärare

Efter avklarad examination delades priser ut. Stort grattis till Gustaf Eppens, underläkare på urologi KUA, Klinisk UndervisningsAvdelning, som av studenterna valts till Bästa lärare på kirurgkursen i Solna! 

Bland nomineringstexterna: "Vi önskar att vi hade en Gustaf på varje placering! Han bryr sig genuint om vårt lärande och lyfter fram det bästa i oss. I sin undervisning är han uppmuntrande och rolig och låter oss prova oss fram. Hans kritik är konstruktiv och blandad med komplimanger och beröm."

På platserna direkt efter Gustaf kom Jonathan Halvardson, läkare på ortopedi KUA och Ann Morgell, kirurgamanuens. 

Terminens bästa student

Pris till terminens bästa student delades ut till Ilhan Omar som fått goda omdömen under terminen och presterade bra på examinationerna.

Kursen har under terminen letts av Gabriella Jansson Palmer, kursansvarig, och utbildningsadministratörer vid kursen har varit Rosalba Rico och Susanne Forsberg

Kontakt

Susanne Forsberg Utbildningsadministratör