Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Institutionen för fysiologi och farmakologi firar 75 år sedan den kungliga invigningen på campus i Solna. Men FyFas historia sträcker sig längre tillbaka än så – och blickar framåt mot många år av gemenskap och framstående forskning och undervisning. Den 23 april firar institutionen med en heldag, med såväl föredrag som draknäste.
Nyheter
Har ni planer på evenemang riktat till allmänheten under hösten? Schemalägg lägg det till början av oktober och bli en del av Nobel Calling Stockholm! En vecka som bjuder på inspirerande event och lärorika möten i kunskapens anda.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Längd- och viktkurvor har länge använts inom vården för att följa barn och ungdomars utveckling. I en artikel i The Lancet presenteras nu ett nytt webbverktyg som gör det möjligt att på ett liknande sätt följa utvecklingen för ett av kroppens mest vitala organ – lungorna. Lung Function Tracker är resultatet av ett internationellt samarbete mellan forskare på bland annat KI, Universitetet i Barcelona, Spanien, London Imperial College, Storbritannien, och Universitetet i Melbourne, Australien.
Nyheter
Priset delas ut till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation. Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Max Gordon, docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, och överläkare vid Danderyds sjukhus, belönas för sin forskning om artificiell intelligens (AI) i sjukvården. Priset Årets AI svensk delas ut till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI.
Nyheter
Regeringen har tillsatt en ny forskningsberedning - en grupp experter som ska fungera som rådgivare åt regeringen. KI-forskaren Anna Wedell är en av de femton invalda ledamöterna.
Nyheter
Stort grattis Samer Yammine vid Insititutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), som kammade hem priset 'årets manliga entreprenörskapsutbildare' en utmärkelse som ingår i The Triple E Awards.
Nyheter
Rörelse och fysisk aktivitet stod i fokus när eventet KI Impact Challenge arrangerades för första gången efter pandemin. Cirka 45 studenter från Karolinska Institutet fick i uppdrag att komma på vad som kan göra ungdomar mer fysiskt aktiva. Till sin hjälp hade de 30 högstadieelever och de olika stegen i problem- och produktlösningsmetoden design thinking.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en molekylär metod som på bara några minuter kan ta reda på om bakterier svarar på antibiotikabehandling eller ej. Fynden presenteras i tidskriften Nature Microbiology och målet är nu att utveckla ett enkelt test som kan användas inom sjukvården.
Nyheter
Karolinska Institutet har beslutat att tilldela Johan Hartman och Mattias Rantalainen Priset för innovation och nyttiggörande år 2023. De belönas för att de med innovativ forskning och inspirerande arbetsmetoder förbättrar cancerdiagnostiken.
Nyheter
Tre forskargruppsledare vid Karolinska Institutet erhåller anslag inom programmet ERC Proof of Concept 2022, som delas ut till forskare som redan har fått finansiering från europeiska forskningsrådet (ERC) och vill försöka nyttiggöra sina upptäckter. De projekt vid KI som nu får stöd handlar bland annat om att vidareutveckla en ny metod för sekvensering och att skala upp textiltillverkning med konstgjord spindeltråd.
Nyheter
A Working Lab utvidgar sin verksamhet med en nod för co-working och delade laboratoriemiljöer vid Alfred Nobels Allé 10, som planeras att öppna våren 2022. Här ska studenter, forskare och universitetets medarbetare kunna mötas och hitta samarbetsformer för innovationer inom life science.
Nyheter
Projekt om egenmonitorering för diabetespatienter i primärvården visar att digitala hjälpmedel skulle kunna introduceras framför att förskriva ytterligare läkemedel.
Nyheter
Den beskrivs som ett tekniksprång inom skiktröntgen och förhoppningen är att avbildningstekniken på sikt ska bli standard inom sjukvården. I slutet av oktober invigs en ny typ av datortomografi i MedTechLabs, ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), KTH och Region Stockholm. KI-professorn Staffan Holmin är en av forskarna bakom satsningen.
Nyheter
18 forskare från Stockholms samtliga lärosäten har blivit inbjudna att tillsammans diskutera vår tids nya utmaningar från nya vinklar, över traditionella gränser vid Stockholm Explorative Talks på Kungliga Musikhögskolan den 23 september 2021.
Nyheter
EU-finansierade projektet Magnet4Europe startar under hösten sin implementeringsfas. Partner på KI är Avdelningen för Innovativ vård.

Nyheter
Forskaren Monica Nyström (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande implementeringsforskning i våras.
Nyheter
Forskaren Elisabet Höög (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande Tillämpad välfärdsforskning i våras.
Nyheter
School of Health Innovation är det första och enda nordiska initiativet som erbjuder kurser i innovation som en förlängning av de akademiska ämnena hälsovetenskap och livsvetenskaper. Skolan grundades av Karolinska Institutet, KI, Oslo universitet, UiO, och Norwegian University of Science and Technology NTNU. Nu ansluter även Köpenhamns universitet samtidigt som stiftelsen Novo Nordisk Foundation tillkännager sitt stöd med över 10 miljoner kronor skolan under de kommande tre åren.
Nyheter
KI Holding och dess dotterbolag KI Innovations kraftsamlar genom en gemensam styrelse och stärker upp med tre nya ledamöter och ny styrelseordförande.
Nyheter
I maj öppnar en ny så kallad co-workingmiljö på Nanna Svartz väg 4 i Solna, en byggnad som fått namnet A Working Lab Innomedicum. Här ska forskare, studenter och företag kunna mötas i campusmiljö och hitta samarbetsformer för innovationer inom life science.
Nyheter
Den 24-25 mars 2020 går startskottet för den nya lärandearenan ”Utveckla framtidens utveckling” med målet att öka organisatorisk kompetens och kapacitet för utveckling på multipla niåver inom komplexa organisatoriska system.
Nyheter
Närmare 90 studenter deltog i årets upplaga av innovationsdagen EIT Health Innovation Day, som arrangerades vid Karolinska Institutet den 15 november. Uppgiften var att utveckla en produkt som löser ett problem för en patient med multipel skleros.
Nyheter
Forskargruppen SOLIID vid Medical Management Centre på Institutionen för lärande, informatik, management och etik, får anslag från Vinnova för projektet " Utveckla framtidens utveckling - En arena för organisatoriskt lärande om innovativ utveckling inom vård och omsorg".
Nyheter
Företaget ”Care to translate”, som är grundat och utvecklat av KI-studenter, utsågs till årets sociala entreprenör i Business Challenge 2019.
Nyheter
Nu firar samarbetet mellan KI och Mayokliniken, USA, 25 år. Sedan starten har samarbetet gett stöd till en rad framgångsrika forskningsprojekt och innovationer. Sophie Erhardt är ny som KI:s akademiska koordinator för samarbetsplattformen.
Nyheter
Nyheter
Fyra forskningsprojekt vid Karolinska Institutet får finansiering och stöd från Johnson & Johnson Innovation under två till tre år framåt.
Nyheter
Nyheter
Tre KI-forskare har i hård konkurrens fått anslag från det europeiska forskningsrådet, ERC, för att starta sin egen oberoende forskning. Anslagen, de så kallade ERC Starting grants, är på 1,5 miljoner euro i upp till fem år.
Nyheter
KI-forskaren, docent Tore Curstedt, var under våren 2016 nominerad till det europeiska patentverkets ”European Inventor Award 2016” som en av tre forskare i klassen ”Lifetime Achievement”. Det är prisets allra tyngsta kategori. Den 9 juni stod det klart att vinnaren blev en annan av de nominerade. Men oavsett vinst eller inte, har Tore Curstedt framgångsrikt ägnat sitt liv åt att arbeta med Curosurf. En behandling som har hjälpt miljontals för tidigt födda barn att få igång sina lungor.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09