Publicerad: 2016-04-24 09:01 | Uppdaterad: 2017-08-08 14:32

Nya innovationer inom e-hälsa ska bidra till att förebygga demens

Kick-off for the EIT Health project "MULTI-MODE" with PI professor Miia Kivipelto. Photo: Selma Wolofsky, Dept of NVS, Karolinska Institutet.

Projektet, vars titel är ”Multimodal strategier för att främja en frisk hjärna i åldrande: Innovativa evidensbaserade verktyg (MULTI-MODE)”, har nyligen fått EU-medel av Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT-Health. Professor Miia Kivipelto leder projektet. Målet är att skapa och kommersialisera två evidensbaserade e-hälsoverktyg för att förutsäga demensrisk och förhindra kognitiv försämring/demens bland personer som har en ökad risk att drabbas.

Den 21 april hade MULTI-MODE projektet en kick-off på Aging Research Center (ARC). Partnerorganisationer och andra samarbetspartners samlades för presentationer om projektet, utbyte av erfarenheter och diskussion om diverse projektfrågor.

Se en video med Miia Kivipelto, där hon berättar (på engelska) om projektet och hur det ska skapa nya innovationer som bidrar till att förbättra människors hälsa.

Förebyggande strategier avgörande

Demenssjukdomar, där Alzheimers sjukdom är den vanligast förekommande, har nått epidemiska proportioner utan man har lyckats ta fram några botande läkemedel. Det är därför viktigt att förutsäga risken för demens och genomföra tidiga förebyggande strategier.

– Att framgångsrikt förebygga demenssjukdomar kommer på avgörande sätt att minska patienters och anhörigas lidande samt sänka samhällets kostnader kopplade till demensvård. Detta projekt kommer inte bara att bidra till att uppnå EU:s mål om en ökning med två till friska levnadsår, men också gynna systemen för vård och omsorg samt hälsoekonomi, säger Miia Kivipelto.

Projektets ska pågå under tre år, och under det första året kommer en summa av 405.000 euro att fördelas mellan olika akademiska och industriella partners i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Spanien.

Kontakt

Projektansvarig

Professor

Miia Kivipelto

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Miia.Kivipelto@ki.se

Projektkoordinator

Postdoc

Shireen Sindi

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: shireen.sindi@ki.se

EIT Health-projekt vid Karolinska Institutet

MULTI-MODE projektet är ett av totalt två EIT Health-projekt som leds från institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) – och vid hela Karolinska Institutet (KI). Det andra projektet leds av Kristina Johnell, professor vid ARC.

Läs mer om MULTI-MODE här (på engelska) och om EIT Health-projekt vid KI här.

Bilder från MULTI-MODE:s kick-off