Publicerad: 2019-10-23 08:29 | Uppdaterad: 2020-03-06 16:49

Forskargruppen SOLIID får Vinnovamedel för projektet "Utveckla framtidens utveckling"

Forskargruppen SOLIID vid Medical Management Centre på Institutionen för lärande, informatik, management och etik, får anslag från Vinnova för projektet " Utveckla framtidens utveckling - En arena för organisatoriskt lärande om innovativ utveckling inom vård och omsorg".

Dagens vård- och omsorgsorganisationer står inför aldrig tidigare upplevda utmaningar. Begränsade finansiella och personella resurser i kombination med nya behov, förväntningar och möjligheter innebär att morgondagens organisationer behöver öka sin kompetens och kapacitet att arbeta med förändring och utveckling, och med en betydligt bredare ansats. Det ställer nya krav på funktioner med uppdrag att stödja förändringsarbete.

– Traditionellt har stöd till utveckling ofta handlat om att öka, förbättra och skapa. Nu behöver man spetsa sin förmåga att stödja utifrån morgondagens behov av transformation och optimering, och att skapa förutsättningar för gemensamt och kraftfullt engagemang från alla organisatoriska nivåer, säger Monica Nyström som leder forskargruppen SOLIID.

– Projektet vill bidra till att öka förutsättningar för att långsiktigt bygga organisatorisk kompetens och kapacitet för innovativ och systemövergripande utveckling inom svensk välfärdssektor. Syftet är att pilottesta och utvärdera en interaktiv drivhusarena benämnd ”Utveckla framtidens utveckling”(UFU), fortsätter hon.

– UFU aspirerar på att bli en fristad och ett drivhus för utveckling som knyter samman verksamheternas frågor och underlättar ny insikt, kunskap, kompetens och nya idéer, verktyg, nätverk och en ökad innovativ utvecklingskraft.

UFU har en bred ansats och kombinerar flera kunskapsområden med en systemsyn och generiska modeller i tre lärandecykler. Utvecklare från två regioner deltar i pilotomgången som löper över två år. Det kommer även att vara möjligt för utvecklare från andra vård- och omsorgsorganisationer att delta.

UFU har ett interaktivt upplägg med workshops, lärande nätverk och in-houseinsatser som bland annat bygger på "action learning". Med en longitudinell ansats vävs forskning, erfarenhetsutbyte, lärande, praktisk handling och kapacitetsbyggande samman och skapar synergieffekter.

Medsökande återfinns vid Luleå tekniska universitet, Umeå universitet samt på strategisk nivå vid två regioner: Västerbotten och Uppsala. Ansökan och planerat upplägg har arbetats fram i samverkan med ovanstående samt med personer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Governo AB och några nyckelpersoner från landets övriga regioner. Beviljade medel: 1,6 miljoner.