Publicerad: 2020-05-13 19:04 | Uppdaterad: 2020-05-15 12:06

Karolinska Institutets holdingbolag utökar sin styrelse

KI Holding och dess dotterbolag KI Innovations kraftsamlar genom en gemensam styrelse och stärker upp med tre nya ledamöter och ny styrelseordförande.

De nya ledamöterna är Daniel Forslund, biträdande regionråd i Region Stockholm med lång erfarenhet från Regeringskansliet och Vinnova. Lisa Sennerby-Forsse, ledamot i KI:s konsistorium och tidigare rektor för Sveriges lantbruksuniversitet och Katarina Bjelke, universitetsdirektör på KI. 

– Verksamheten inom Karolinska Institutets holdingbolag är viktig för KI och dess fortsatta innovationskraft. Därför är det glädjande att den nya styrelsen speglar trippel-helix när den är som starkast. Med representanter från näringsliv, akademi och offentlig förvaltning ökar vi förutsättningarna för fortsatt nyttiggörande i regionen, säger valberedningens ordförande tillika nytillträdde ordförande för KI, Göran Stiernstedt.

– Jag är stolt och hedrad över att få leda styrelsearbetet inom KI Holding, säger Annika Andersson, nyvald styrelseordförande. Den nya styrelsens ambition är att aktivt verka för att stärka innovationssystemet i regionen och skapa ett växande och levande life science-kluster.

KI Holding och KI Innovations har tidigare haft separata styrelser med delvis samma ledamöter. I och med sammanslagningen kommer det att bli en mer integrerad, sömlös och effektiv process.