Publicerad: 2017-01-17 12:55 | Uppdaterad: 2019-06-19 10:46

Fyra forskningsprojekt får medel för innovativ forskning

Fyra forskningsprojekt vid Karolinska Institutet får finansiering och stöd från Johnson & Johnson Innovation under två till tre år framåt.

Syftet med satsningen är att lyfta innovativ forskning som ska kunna tillämpas inom hälso- och sjukvården. Det handlar bland annat om att förstå sjukdomsbiologi, utveckla nya terapeutiska lösningar och identifiera nya biomarkörer över flera terapiområden.

Följande projekt valdes ut och kommer att få finansiering, resurser och team från Janssen, ett läkemedelsföretag i Johnson & Johnson-koncernen:

  • Sophie Erhardt, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, ska utreda en ny möjlig biomarkör för behandlingsresistent depression och självmordsrisk.
  • Malin Flodström-Tullberg, professor vid institutionen för medicin, Huddinge och Susanne Gabrielsson, docent vid institutionen för medicin, Solna, ska identifiera potentiella biomarkörer för virusinducerad typ 1-diabetes.
  • Johan Sandberg, professor vid institutionen för medicin, Huddinge, ska forska om MAIT-cellers roll i leverns biologi och vid kronisk hepatit B virusinfektion.
  • Michael Uhlin, docent vid institutionen för onkologi och patologi, ska karakterisera den immunologiska mikromiljön vid tidig prostatacancer.

I maj 2015 ingick KI ett samarbete med Johnson & Johnson Innovation med syfte att stärka KI:s innovationskraft. De fyra nya samarbetsprojekten valdes ut från mer än 80 inkomna ansökningar.