Publicerad: 2024-03-13 00:45 | Uppdaterad: 2024-03-14 11:15

Innovativt webbverktyg gör det möjligt att följa lungfunktion över tid

Dekorativ bild av lungor.
Illustration: Getty Images.

Längd- och viktkurvor har länge använts inom vården för att följa barn och ungdomars utveckling. I en artikel i The Lancet presenteras nu ett nytt webbverktyg som gör det möjligt att på ett liknande sätt följa utvecklingen för ett av kroppens mest vitala organ – lungorna. Lung Function Tracker är resultatet av ett internationellt samarbete mellan forskare på bland annat KI, Universitetet i Barcelona, Spanien, London Imperial College, Storbritannien, och Universitetet i Melbourne, Australien.

Hur fungerar webbverktyget Lung Function Tracker?

Professor Erik Melén
Erik Melén. Foto: Johanna Hanno.

– Vår forskargrupp med Simon Kebede Merid och Gang Wang i spetsen har utvecklat ett webbaserat verktyg som är väldigt enkelt att använda. Man mäter lungfunktionen genom vanlig spirometri, knappar in de uppmätta värdena och personliga uppgifter såsom kön, ålder med mera. Därefter skapar Lung Function Tracker en graf som visar var personens lungfunktion ligger utifrån förväntade värden. Det unika är att man också kan följa lungornas utveckling över tid, precis som för tillväxtkurvorna för längd och vikt, säger Erik Melén, professor i barnmedicin vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare. 

Varför behövs Lung Function Tracker? 

– Lungsjukdomar är underskattade, likaså sjukdomsbördan som dessa orsakar. Många lider av svåra symptom, och dessutom finns stor risk för följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom och förkortad livslängd. Genom att tidigt upptäcka avvikelser i en persons lungfunktion är det möjligt att snabbt sätta in individanpassad behandling för att motverka en fortsatt negativ utveckling.

Lung Function Tracker är utvecklat för att vara så tillgängligt som möjligt. Vad innebär det? 

– Det här blir som en utvecklingskurva för lungorna. Vårt mål är att webbverktyget ska vara användarvänligt. Det krävs inte något konto eller login-uppgifter och det kostar inget för den som vill använda det. Allt som krävs är tillgång till internet och de data som genereras i samband med att lungfunktionen undersöks.

Illustration från Lung Function Tracker som visar lungornas tillväxtkurvor hos en individ som följts från 7 till 22 års ålder. Individen i detta exempel ligger under förväntade värden som litet barn, men efter 10 års ålder ses en återhämtning av lungfunkt
Illustration från Lung Function Tracker som visar lungornas tillväxtkurvor hos en individ som följts från 7 till 22 års ålder. Individen i detta exempel ligger under förväntade värden som litet barn, men efter 10 års ålder ses en återhämtning av lungfunktionen till normala nivåer i vuxen ålder. Sänkt lungfunktion hos barn kan till exempel bero på för tidig födsel, astma eller exponering för tobaksrök eller luftföroreningar. Figur från Lung Function Tracker/Erik Melén.

– Vi har fokuserat på att skapa ett så enkelt och standardiserat verktyg som möjligt för att uppmuntra en bred användning, inte bara i Sverige och Europa utan också globalt. Verktyget kan användas av vem som helst, men riktar sig främst till sjukvårdspersonal och patienter, både barn och vuxna, som behöver hålla koll på sin lungfunktion över tid som en del i sin egenvård. 

Vad betyder ert breda samarbete för ett innovationsprojekt som detta?

– Idén till Lung Function Tracker fick vi ursprungligen efter att vi analyserat data från det omfattande BAMSE-projektet, där vi har följt drygt 4 000 barn under flera år med fokus på astma och allergi. Vi har också många aktiva samarbetspartner i projektet, bland annat sjukhus, universitet, forskningsinstitut och patientorganisationer. 

– Vårt breda samarbete har varit helt avgörande för att utveckla ett verktyg på rätt nivå som möjliggör implementering i klinisk miljö utan onödiga hinder. Med vår vision om att detta ska användas globalt krävs bred acceptans och engagemang, och det upplever jag att vi har i detta arbete. 

Webbverktyget har redan fått stor uppmärksamhet, berätta om det. 

– Vi presenterade Lung Function Tracker på världens största lungkonferens i höstas, European Respiratory Society, och nu har The Lancet precis publicerat vår studie om verktyget. Den respons vi har fått visar att det finns stor efterfrågan på att kunna upptäcka patienter i riskzonen innan det leder till ett kroniskt tillstånd. En sådan kontroll av lungfunktionens utveckling är inte bara enkel och snabb, utan också billig jämfört med många andra undersökningar.

Vad händer nu? 

– Nu arbetar vi med att nå ut med information om verktyget, så att fler får upp ögonen för det. Vår förhoppning är att det även ska bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om vanliga kroniska lungsjukdomar som astma och KOL.

– Vi planerar även att samla experter runt om i världen för att undersöka möjligheter att införa bredare undersökning av lungfunktion på populationsnivå, på liknande sätt som kontroller av längd och vikt används idag, säger Erik Melén.