Publicerad: 2023-08-08 09:22 | Uppdaterad: 2023-09-11 16:29

KI-professorn Anna Wedell invald i regeringens forskningsberedning

Porträtt på Anna Wedell
Anna Wedell Foto: Stefan Zimmerman

Regeringen har tillsatt en ny forskningsberedning - en grupp experter som ska fungera som rådgivare åt regeringen. KI-forskaren Anna Wedell är en av de femton invalda ledamöterna.

Anna Wedell är professor på KI och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset tillika föreståndare för Precisionsmedicinskt centrum Karolinska.

– Det känns hedrande och väldigt spännande att få vara med och påverka utformningen av de långsiktiga strategierna i regeringens forskningspolitik, kommenterar Anna Wedell.

– Jag hoppas att regeringen på allvar vill främja excellens och den fria forskningen, och samtidigt skapa möjligheter till långsiktig kraftsamling inom det medicinska området så vi kan dra nyttja vår samlade kompetens och bli en stark aktör på den internationella arenan, säger Anna Wedell.

Forskningsberedningen ska vara rådgivande åt regeringen bland annat inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Förordnanden för beredningen är från den 1 september 2023 t.o.m. den 30 september 2024.