Publicerad: 2016-09-08 14:33 | Uppdaterad: 2022-05-23 15:21

ERC Starting Grants till KI-forskarna Magda Bienko, Simon Elsässer och Anna Wredenberg

Tre KI-forskare har i hård konkurrens fått anslag från det europeiska forskningsrådet, ERC, för att starta sin egen oberoende forskning. Anslagen, de så kallade ERC Starting grants, är på 1,5 miljoner euro i upp till fem år.

Magda Bienko, Simon Elsässer och Anna Wredenberg är alla verksamma vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet samt vid SciLifeLab. Utöver glädjen över att ha tilldeltas varsitt ERC-anslag delar de också ett stort intresse för DNA och genetik.

Inriktad på kromosomerna

Magda Bienkos forskning är inriktad på att med hjälp av matematiska modeller och avancerad genanalys undersöka hur kromosomerna organiserar sig i cellkärnan, och hur det påverkar genuttryck. Därmed hoppas hon bidra till ny kunskap om cellens fysiologi.

– Jag känner mig priviligerad och är lycklig över att ha fått ett erkännande av ERC för min vision. Nu har jag ett stort ansvar att använda anslaget väldigt väl, säger Magda Bienko.

Molekylära mekanismer

Anna WredenbergAnna Wredenberg studerar cellernas kraftverk, mitokondrierna, som förutom att producera energi har många andra centrala funktioner i våra celler. Störningar av den mitokondriella funktionen i cellerna medverkar vid många sjukdomar. Anna Wredenberg studerar de molekylära mekanismerna bakom dessa sjukdomar med det långsiktiga målet att förstå basala mitokondriella sjukdomsmekanismer samt att identifiera möjliga behandlingsstrategier.

– Att få ett ERC uppstartningsanslag är mycket speciellt på många sätt. För mig och min grupp innebär det att vi nu kan studera och undersöka en helt ny aspekt av mitokondriella sjukdomar, säger Anna Wredenberg.

Undersöker hur DNA packas

Simon Elsässer använder sig av nya forskningsmetoder inom syntetisk och kemisk biologi för att undersöka struktur och funktion hos kromatin; ett komplex av DNA och proteiner som utgör strukturen för hur DNA packas i cellkärnan.

Proteinet i dessa strukturer är oftast så kallade histoner. Med hjälp av anslaget från ERC väntar nu fortsatt forskning om hur histonerna styr tillgången till genetisk information.

Konkurrensen om att få ERC:s Starting grants är mycket hård. Likaså urvalsprocessen som omfattar bedömningar av flertalet utomstående experter och panelintervjuer.

– Det är en komplicerad men mycket transparent process. Man får hela tiden återkoppling från de som granskar ansökan och det sporrade mig, säger Simon Elsässer.

Text: Jenny Ryltenius

Läs mer om ERC Starting Grants.

Läs mer i pressmeddelande från ERC.

Läs mer om Magda Bienkos forskning.

Läs mer om Simon Elsässers forskning.

Läs mer om Anna Wredenbergs forskning.