Publicerad: 2023-05-11 09:09 | Uppdaterad: 2023-05-11 09:30

Johan Hartman och Mattias Rantalainen är 2023 års mottagare av Priset för innovation och nyttiggörande

Karolinska Institutet har beslutat att tilldela Johan Hartman och Mattias Rantalainen Priset för innovation och nyttiggörande år 2023. De belönas för att de med innovativ forskning och inspirerande arbetsmetoder förbättrar cancerdiagnostiken.

Johan Hartman och Mattias Rantalainen_fotograf_rörande de enskilda bilderna är Stefan Zimmerman
Johan Hartman och Mattias Rantalainen. Fotograf: Stefan Zimmerman

Johan Hartman är professor i tumörpatologi vid institutionen för Onkologi-Patologi och Mattias Rantalainen är docent vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik. Båda är medgrundare av Stratipath, en privat spin-off som syftar till att förbättra diagnostiken av cancerpatienter som använder AI.

Priskommitténs motivering lyder: ”Johan Hartman och Mattias Rantalainen har under lång tid bedrivit innovativ forskning inom tumörpatologi, maskininlärning och statistisk modellering, med gemensamt fokus på att förbättra cancerdiagnostiken. De har lyckats utveckla och kommersialisera en metod för analys med artificiell intelligens av mikroskopibilder, som nu används inom sjukvården för att göra en robust bedömning av risken för återfall i cancer efter operation. Produkten har en stor potential för att även kunna användas i precisionsdiagnostik för andra patientgrupper. Hartman och Rantalainen fortsätter att på ett föredömligt och inspirerande sätt kombinera akademisk forskning och entreprenörskap och uppfyller samtliga kriterier för mottagande av Priset för innovation och nyttiggörande.”

Priset delas ut till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation. 

Pristagarna kommer uppmärksammas under prisutdelningen i samband med höstens professorsinstallation. 

Om Priset för innovation och nyttiggörande

Priset för innovation och nyttjande instiftades av Karolinska Institutet 2022 för att uppmuntra och premiera innovativ forskning vid KI. Vinnarna utses av en priskommitté bestående av representanter från KI:s ledning, Kommittén för forskning, Avdelningen för forskarstöd, KI Innovations AB och en extern representant. Kandidat(er) kan nomineras av vem som helst och självnominering accepteras. Priset tillfaller nu aktiva forskare/forskarstuderande, anställda, adjungerade eller anknutna vid KI. Priset består av ett diplom och en prissumma på 100 000 svenska kronor