Publicerad: 2018-10-24 01:01 | Uppdaterad: 2018-10-24 10:10

Mobilapp hindrar sjukdomsutbrott på platser med resursbrist

En pilotstudie, där medicinsk personal i Centralafrikanska republiken sände över rapporter om sjukdomar bland befolkningen till sjukvårdsmyndigheten via en app på telefonen, visar att metoden bidrar till att tidigt identifiera och hindra infektionssjukdomar från att bryta ut. Studien, som är ett internationellt samarbetsprojekt med bland andra forskare vid Karolinska institutet, publiceras i tidskriften Conflict and Health.

Att säkerställa tillgången till fullständig och aktuell information om sjukdomsspridning är en stor utmaning på platser med resursbrist i världen. I den aktuella studien fick medicinsk personal, från 21 lokala sjukvårdskliniker i provinsen Mambere Kadei i Centralafrikanska republiken, lära sig att använda en app på telefonen för att lämna in veckorapporter om 20 sjukdomar via SMS under en 15-veckorsperiod 2016.

Rapporter togs först emot av en server bestående av en bärbar dator med lokalt SIM-kort. Rapporterna sammanställdes sedan i en databas på datorn och visades på en skärm tillsammans med geografisk information om var sjukdomar rapporterats. Om någon av sjukdomarna misstänktes i de fall som rapporterats, sändes aktuella bioprover till Institut Pasteur i huvudstaden Bangui.

Goda effekter av app-rapporteringen

Resultaten jämfördes sedan med det vanliga pappersbaserade övervakningssystem som användes i provinsen året innan, samt med samma papperssystem som användes i ett närliggande sjukvårdsdistrikt under samma tidsperiod som studien pågick. Det app-baserade rapporteringssystemet ledde till mer än dubbelt så detaljerad och aktuell övervakningsinformation om sjukdomar.

Ziad El-Khatib– Studien visar att vi kan använda relativt billig och enkel teknik för att snabba upp överföringen av information från kliniker till sjukvårdsdepartement, så att departementet kan vidta åtgärder tidigare. Detta är av stor vikt för allmänheten då det innebär en möjlighet att hindra infektionssjukdomar från att bryta ut, säger Ziad El-Khatib, docent vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, som är studiens försteförfattare.

Studien innehåller även en kostnadsanalys, vilket är centralt för mer storskalig implementering av projektet.

– Vi visar att den här metoden kan användas på en post-konfliktdrabbad plats med kvarvarande spänningar, resursbrist och begränsad infrastruktur, vilket är fallet med Centralafrikanska republiken. Provinsen är lika stor som Belgien, vilket gör att resultaten skulle kunna användas i samband med eventuella projekt på nationell nivå i andra länder, säger Ziad El-Khatib.

Studien finansierades av Läkare utan gränser (MSF) och utfördes av forskare på Karolinska institutet i samarbete med MSF och Världshälsoorganisationen WHO, the Ministry of Health i Centralafrikanska republiken och Department of Community Health and Epidemiology, University of Saskatchewan, Kanada.

Publikation

“SMS-based smartphone application for disease surveillance has doubled completeness and timeliness in a limited-resource setting – Evaluation of a 15-week pilot program in Central African Republic (CAR)”
Ziad El-Khatib, Maya Shah, Samuel N Zallappa, Pierre Nabeth, José Guerra, Daniel Dinito, Casimir T. Manengu, Michel Yao, Aline Philibert, Lazare Massina, Claes-Philip Staiger, Raphael Mbailao, Jean-Pierre Kouli, Hippolyte Mboma, Misato Assani, Geraldine Duc, Dago Inagbe, Alpha Boubaca Barry, Thierry Dumont, Philippe Cavailler, Michel Quere, Brian Willett, Souheil Reaiche, Hervé de Ribaucourt och Bruce Reeder.
Conflict and Health, online 24 Oktober, 2018, doi: 10.1186/s13031-018-0177-6