Publicerad: 2019-04-03 19:38 | Uppdaterad: 2019-04-08 13:06

Porträtt på forskare och deras innovationer i en ny skrift

20 years of innovation @ Karolinska Institutet

Ur forskning vid Karolinska Institutet har en mängd produkter och lösningar utvecklats som bidrar till stor samhällsnytta. För att uppmärksamma detta har KI Innovations AB tagit fram en skrift som presenterar tjugo forskare och deras innovationer.

– Syftet är att illustrera den variation och bredd som finns bland innovationer från KI, för att inspirera framtida innovatörer. Urvalet var en rejäl utmaning, det blev ett axplock från den otroliga mängd historier som är värda att uppmärksammas, berättade Lilian Wikström, vd på KI Innovations.

Skriften lanserades på fredagen den 29 mars i samband med ett seminarium i Biomedicum på temat 20 år av innovation @Karolinska Institutet. Tre av de tjugo uppfinnarna berättade om sina erfarenheter av att förena sin forskning med att förverkliga den i form av en produkt eller tjänst i syfte att gynna patienter.

Mattias Nilsson från företaget Lexplore återgav sin historia om att tidigt identifiera barn med dyslexi. Klas Wiman, medgrundare till läkemedelsbolaget Aprea har varit med och utvecklat en ny cancerbehandling baserad på p53. Dåvarande doktorand Johan Lundberg var med och utvecklade en helt ny medicinteknisk produkt, nämligen en mikrokateter med unika egenskaper som bland annat gör det möjligt att leverera läkemedel direkt till svåråtkomliga organ.

Avslutningsvis framträdde Berkeh Nasri, som relativt nyligen tagit steget för att nå ut med sin idé. Hon är en av grundarna till Mindmend som utvecklar en e-hälsoplattform för psykologisk behandling. I dag är företaget med i KI Innovations företagsinkubator DRIVE.

– Vi har faktiskt möjlighet att åter etablera Sverige som en stark aktör inom life science-området globalt. Det finns politiska ambitioner, på nationell nivå som på regional och kommunal nivå. Här ser jag att KI har en viktig roll att spela och ett ansvar, sa rektor Ole Petter Ottersen.

Skriften ”20 years of innovation” kan beställas genom att mejla Maria Holmström, maria.holmstrom@kiinnovations.se